Header-betalogo
Ad-vert
Hans_moller

Hans Möller, VD Ideon

Affärsplan för Sverige med en punkt för lite

Publicerad | Jimmy Wilhelmsson

I måndags lanserade Stefan Löfven socialdemokraternas fem viktiga initiativ för att Sverige skulle kunna vända utvecklingen och gå mot en bättre framtid. Det är väl bra att oppositionen nu börjar lansera konkreta förslag på åtgärder som de tycker är väsentliga att genomföra. Men hur lanserade man sina fem idéer? Jo, med rubriken ”Affärsplan för Sverige”.

Hur tänkte man där? Hela budskapet försvann i raljerande artiklar från både höger och vänster som inte berörde innehållet i programmet överhuvudtaget.

Jag själv gillar tanken på ett så kallat innovationsråd som leds av statsministern. Detta bloggade jag själv och många andra om redan för fem år sedan. Det är en modell som har hjälpt Finland att bygga ett mycket starkt innovationssystem som fungerar väl.

MEN jag saknar en viktig punkt som verkligen borde varit med i ”affärsplanen”. Och det är en punkt som handlar om att en gång för alla radera ut spåren av en företagarfientlig partipolitik (läs Jantelagen), nämligen de s k 3:12 reglerna. En tydlig uppmaning till Stefan Löfven, och för övrigt också Anders Borg, är att läsa en utmärkt artikel i Dagens Nyheter (”Hög ägarskatt stoppar potentiella entreprenörer”), där modern forskning tydligt visar att den beskattningen är det största hindret i vårt land för att få fram fler framgångsrika och snabbväxande start-ups.

”Människor som startar snabbväxande företag tenderar att vara ovanligt kvalificerade. Typiska egenskaper är lång utbildning, kreativitet, hög risktolerans, förmåga att leda andra och industriell erfarenhet. Potentiellt framgångsrika entreprenörer är därför få och tenderar att redan ha välbetalda, trygga karriärer. För att överge en attraktiv anställning och utsätta sig för risken att misslyckas (som alltid är stor) krävs att belöningen är tillräcklig för de få som lyckas.”

Den belöningen för ett framgångsrikt företagsbyggande beskattas oerhört hårt idag, vilket gör att vi har för få entreprenörer.

Dessutom finns det en annan del i 3:12 som i princip omöjliggör att ett nystartat företag kan sätta upp effektiva optionsprogram för att kunna locka talanger till företagen, fast man inte har ekonomi att anställa. En av de viktigaste framgångsfaktorerna i Silicon Valley är just optionsprogram värda namnet.

De har med andra ord en ”ojust konkurrensfördel” visavi Sverige, som vår bredbands-Jesus, Jonas Birgersson hade uttryckt det.

Hans Möller, vd Ideon AB

Be6cd7b1d250180b630e8b9e94f4c508

Kommentatör

Jimmy Wilhelmsson

(1 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Swedavia utlyser innovationstävling

INNOVATION Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport Innovation Challenge 2014. 0

Publicerad 478 dagar sedan | Linn Westerberg

Hur kan Sverige åter bli en forskningsnation av högsta rang?

INNOVATION I dagens DN publiceras akademiens debattartikel om Sveriges allt svagare position inom genombrottsforskningen. Akademien är positiv till den liggande forsknings- och innovationspolitiska propositionen 0

Publicerad | Anna Moberg

Robotarna, ersättare eller partners?

INNOVATION Robotikens snabba utveckling ställer oss inför två val när produktionen flyttar tillbaka till Sverige. Ska robotarna slå ut alltfler arbetstillfällen eller leda till en revolutionerande utveckling för 0

Publicerad | Waldemar Ingdahl

Bra att life science lyfts fram

INNOVATION Regeringen, med Jan Björklund i spetsen, satsar rejält på grundforskning. Regeringen underlättar också att grundforskningen kan omsättas kommersiellt, t ex genom att öka bidrag till forskningssamarbet 500

Publicerad | Karina Eskilsson

Rätt att premiera upptäckter kring stamcellsforskning

INNOVATION Stiftelsen Forska!Sverige välkomnar årets val av Nobelpristagare i medicin. Det sker snabba och viktiga framsteg inom medicinsk forskning även i Sverige, men stiftelsen poängterar att det krävs ett ök 0

Publicerad | Anna Nilsson Vindefjärd

Ökad samverkan och kreativitet är nyckeln till förbättrat innovationsklimat

INNOVATION I Sverige är vi överlag duktiga på att skapa innovationsklimat i våra företag men också hitta sätt för att stärka vår konkurrenskraft. Annie Lööf och Charlotte Brogren har skrivit en bra debattartikel 0

Publicerad | Carolina Johansson

Staten måste satsa mer på ideella rådgivare

INNOVATION Sverige ligger inte i topp vad gäller entreprenörskapsnivåerna. En omfördelning av statligt stöd måste nu ske så att de ideella rådgivarorganisationernas kompetens bättre tas till vara. Därför har ett 0

Publicerad | Malin_Mohr

Focus on innovation not infrastructure

INNOVATION Businesses traditionally have had to spend large amounts of capital on IT infrastructure. Thousands of companies have built data centers filled with servers, storage, networking, cooling, security--an 0

Publicerad | Melanie Gonglach

Debatten om kunskapsinnovation handlar om ändrad självbild

INNOVATION ”Att förändras är lika smärtsamt som att frysa fast händerna i ett räcke och inte komma loss. Beslutet att slita loss dem vill man helst att någon annan ska ta åt en”. Citatet ovan är från an av Sve 1

Publicerad | Pontus Schultz

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...