Header-betalogo
Ad-vert
Jonas-liten

Alla behövs i innovationsarbetet!

Publicerad | Jonas Ivarsson

Trots att Sverige och svenska arbetsplatser historiskt har en lång tradition av framgångsrika innovationer är det avgörande att långsiktiga lösningar för att stärka Sverige som innovationsnation presenteras. Sveriges arbetsplatser behöver konkreta planer för sitt innovationsarbete, planer som omfattar såväl kontinuerlig kompetensutveckling, ett modernt ledarskap och – framförallt- innovationsprocesser som omfattar alla anställda. Därför riktar jag nu en öppen uppmaning till Sveriges arbetsplatser att omgående börja planera för ett långsiktigt hållbart innovationsarbete, ett arbete som omfattar alla anställda på arbetsplatsen.

Ljuset i lågkonjunkturens mörka tunnel kan nu svagt börja anas. Det har varit och är fortfarande mycket tufft för företag och många på arbetsmarknaden. Förståelsen att vi över nationsgränserna både är beroende av varandra och konkurrenter börjar så sakteliga tränga in i allas vårt medvetande. Att amerikanska låntagare liksom kinesiska biltillverkare kan vara både ett hot och en möjlighet för mig här i Sverige kan på många sätt kännas svindlande. Om detta kan mycket sägas. En sak är dock säker. För att vi ska kunna vara med som partner och konkurrent i detta delikata nätverk måste vi bibehålla vår höga kompetens, moderna ledarskap och – inte minst – förmåga till framgångsrika innovationer. Att vi har en tradition av framgång hjälper oss till en del, men dåtidens förtjänster är inte självklart framtidens möjligheter.

Det kan låta som en självklarhet att alla ska göras delaktiga i arbetsplatsens innovationsverksamhet, såväl när det gäller utvecklandet av nya produkter och tjänster som arbetssätt eller processer. Dessvärre ser inte verkligheten ut riktigt på det sättet. På många håll är arbetet med innovationer fortfarande förbehållet specialister och arbetsplatsens samlade kompetens framhålls ofta inte i innovationsarbetet. Detta leder ytterst till att endast en begränsad grupp av individer har mandat att lösa problem på arbetsplatsen. Det tycker jag är en kultur som både leder fel och tar udden av de specialiserade roller som behövs såväl i innovationsarbetet som i utvecklandet av arbetsplatsen. Att låta alla vara med ökar inte bara allas möjligheter utan förstärker även möjligheten till framgång för specialisten genom dennes utökade möjligheter att sätta sitt arbete i ett användbart sammanhang. Att forskning dessutom visar samband mellan kreativt klimat och ökat välbefinnande gör förstås inte saken sämre. Ett fungerande klimat för kreativitet och innovation bör därför omfatta delaktighet och engagemang från hela arbetsplatsen. Det tror jag är en viktig byggsten i skapandet av ett effektivt innovationsarbete.

Under 2009 drog Ingenjörsamfundet igång Innovatörerna, http://www.ingenjorsamfundet.se/Innovatorerna/.  Ett koncept syftande till att stödja och påvisa betydelsen av allas delaktighet i innovationsarbetet. Under 2009 besöktes 6 olika arbetsplatser i kris och därefter sändes 12 TV-program på TV8 som visade de deltagande arbetsplatsernas innovationsresa. Med små medel kunde dessa arbetsplatser själva ta tag i sin egen förändring och genom ett fungerande innovationsarbete ta konkreta steg mot en positiv utveckling. På kort tid skapades nya produktinnovationer, affärsområden, marknader och dessutom hittade de nya sätt att organisera sin egen verksamhet. Innovatörerna är ett exempel som både visar och ger stöd för tesen att allas delaktighet i innovationsarbetet skapar större förutsättningar för såväl individen som arbetsplatsen som helhet.

Ingenjörsamfundet kommer fortsätta att lyfta frågan om betydelsen av ett långsiktigt fungerande innovationsarbete som omfattar alla anställda. Det är en fråga som vi inte har råd att vänta med att åtgärda. Allt annat vore slöseri med resurser för såväl anställda, arbetsgivare som ytterst för oss som nation.

D20db87232662dfa1572d7f73cb2fcc7

Debattombud

Jonas Ivarsson

(1 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Swedavia utlyser innovationstävling

INNOVATION Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport Innovation Challenge 2014. 0

Publicerad 478 dagar sedan | Linn Westerberg

Hur kan Sverige åter bli en forskningsnation av högsta rang?

INNOVATION I dagens DN publiceras akademiens debattartikel om Sveriges allt svagare position inom genombrottsforskningen. Akademien är positiv till den liggande forsknings- och innovationspolitiska propositionen 0

Publicerad | Anna Moberg

Robotarna, ersättare eller partners?

INNOVATION Robotikens snabba utveckling ställer oss inför två val när produktionen flyttar tillbaka till Sverige. Ska robotarna slå ut alltfler arbetstillfällen eller leda till en revolutionerande utveckling för 0

Publicerad | Waldemar Ingdahl

Bra att life science lyfts fram

INNOVATION Regeringen, med Jan Björklund i spetsen, satsar rejält på grundforskning. Regeringen underlättar också att grundforskningen kan omsättas kommersiellt, t ex genom att öka bidrag till forskningssamarbet 500

Publicerad | Karina Eskilsson

Rätt att premiera upptäckter kring stamcellsforskning

INNOVATION Stiftelsen Forska!Sverige välkomnar årets val av Nobelpristagare i medicin. Det sker snabba och viktiga framsteg inom medicinsk forskning även i Sverige, men stiftelsen poängterar att det krävs ett ök 0

Publicerad | Anna Nilsson Vindefjärd

Affärsplan för Sverige med en punkt för lite

INNOVATION I måndags lanserade Stefan Löfven socialdemokraternas fem viktiga initiativ för att Sverige skulle kunna vända utvecklingen och gå mot en bättre framtid. Det är väl bra att oppositionen nu börjar lans 0

Publicerad | Jimmy Wilhelmsson

Ökad samverkan och kreativitet är nyckeln till förbättrat innovationsklimat

INNOVATION I Sverige är vi överlag duktiga på att skapa innovationsklimat i våra företag men också hitta sätt för att stärka vår konkurrenskraft. Annie Lööf och Charlotte Brogren har skrivit en bra debattartikel 0

Publicerad | Carolina Johansson

Staten måste satsa mer på ideella rådgivare

INNOVATION Sverige ligger inte i topp vad gäller entreprenörskapsnivåerna. En omfördelning av statligt stöd måste nu ske så att de ideella rådgivarorganisationernas kompetens bättre tas till vara. Därför har ett 0

Publicerad | Malin_Mohr

Focus on innovation not infrastructure

INNOVATION Businesses traditionally have had to spend large amounts of capital on IT infrastructure. Thousands of companies have built data centers filled with servers, storage, networking, cooling, security--an 0

Publicerad | Melanie Gonglach

Debatten om kunskapsinnovation handlar om ändrad självbild

INNOVATION ”Att förändras är lika smärtsamt som att frysa fast händerna i ett räcke och inte komma loss. Beslutet att slita loss dem vill man helst att någon annan ska ta åt en”. Citatet ovan är från an av Sve 1

Publicerad | Pontus Schultz

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...