Header-betalogo
Ad-vert
Ingalill_0021

Ingalill Bjöörn förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet

Allergivaccination eller inte beror på var du bor

Publicerad | Carina Hååg

För den som har svår pollenallergi finns det hjälp att få i form av allergivaccination, specifik immunterapi. Behandlingen kan ge bestående minskning av allergisymtom. Men möjligheten att få behandling varierar stort i landet, trots att behandlingen leder till ökad livskvalitet hos den som är drabbad och minskade samhällskostnader i form av färre sjukskrivningar och minskade läkemedelskostnader.

Alldeles nya siffror visar att det finns stora regionala skillnader. I det landsting där man vaccinerar flest antal människor, Halland, vaccinerar man 5 gånger fler än där man vaccinerar minst, i Norrbotten, Västernorrland, Östergötland och Jönköping. Det är inte behoven hos människor med allergi som varierar mellan landstingen utan snarare att det inte finns specialistläkare och allergimottagningar i tillräcklig omfattning.

– Att så få personer erbjuds behandlingen stämmer illa med målet för hälso- och sjukvårdslagen, ”en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen”, säger Ingalill Bjöörn, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

För en del av de 26 procent av befolkningen som är pollenallergiska räcker det med att gå till Apoteket och förse sig med receptfri medicin. För andra är problemet betydligt större än så, pollensäsongen kan innebära svåra besvär i form av astma, snuva, rinnande ögon och trötthet. Den som går i skolan är extra hårt drabbad, ofta ligger de avgörande proven och tentorna på vårkanten. En studie från Stockholms universitet visar att pollenallergiska elever får sämre resultat på proven än sina icke allergiska kompisar.

Astma- och Allergiförbundet anser att:

– Betydligt fler borde få möjlighet till allergivaccination. Det är den enda behandling som påverkar grundorsaken till allergin och inte bara syftar till att lindra symtomen.
– Landstingen/regionerna måste tillföra mer resurser, som gör det möjligt för fler personer att få denna behandling.
– Ett antal kliniska allergicentra jämt fördelade över landet är ett sätt att göra behandlingen mer tillgänglig.

Vi hoppas att betydligt fler kommer att få ta del av allergivaccination i framtiden, inte enbart de med mycket svår allergi!

Följ gärna Astma- och Allergiförbundets arbete med pollen här.


Ingalill Bjöörn
förbundsordförande

 

 

E3e9c155de83612261b4f63cbbad8e6e

Kommentatör

Carina Hååg

(2 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

VÅRD/OMSORG Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som berör oss alla. Enkäten so 0

Publicerad 548 dagar sedan | Marsanna Petersen

Dyrt i längden att rusta ned omsorgen om barnen i tuffa tider

VÅRD/OMSORG Det talas om att en ny våg av varsel är på väg. Det skapar otrygghet vid köksborden och ända in i barnrummen. Nu är det viktigare än någonsin att hålla tag i tryggheten runt barnen. Att inte dra ned p 0

Publicerad | Lena Holm

Svag privatekonomi ett hinder för hälsan

VÅRD/OMSORG Har de som beslutar om bidragsnivåer för sjuka människor alls någon insikt i hur svag ekonomi påverkar hälsan och möjligheten att tillfriskna, undrar Åsa Moberg i sitt debattinlägg. 0

Publicerad | Anna Andersson

Regeringen har inte gjort sin läxa

VÅRD/OMSORG Regeringen ger i den kommande forskningspropositionen stora anslag till den forskning som är på modet, men knappt några pengar alls till forskning som skulle förbättra vården för t ex de sköraste äldr 0

Publicerad | Anna Andersson

Bra att förenkla kraven för kliniska prövningar inom EU

VÅRD/OMSORG Apotekarsocieteten välkomnar målsättningen att förenkla samt ytterligare harmonisera kraven för klinisk prövning inom EU. Nationella särkrav vid multinationella prövningar komplicerar och förslaget ti 0

Publicerad | redaktionen

Dator och Internet bör ingå i försörjningsstödet för barnfamiljer

VÅRD/OMSORG Majblomman är en av Socialstyrelsens remissinstanser när man nu uppdaterar sina allmänna råd till landets kommuner om hur man kan bedöma och handlägga ekonomiskt bistånd. 0

Publicerad | Lena Holm

Vinst är inte problemet

VÅRD/OMSORG En del teologer hävdar att det bästa sättet att få en människa att synda (ursäkta uttrycket, jag vet att det är otidsenligt) är att få henne att göra det som är näst viktigast, på så sätt undgår hon d 0

Publicerad | Anna Andersson

Finanskris kan ge bättre hälsa

VÅRD/OMSORG Kan en finanskris ge oss bättre hälsa? Studier från Island ger oss svaret! 0

Publicerad | Christina Söderberg

Samhället sviker fattiga barn

VÅRD/OMSORG Sommarlovet börjar lida mot sitt slut. För många har det säkert varit en härlig tid, men för barn i fattiga familjer är det tio långa veckor av väntan. Det är inte acceptabelt att samhället rustar ned 0

Publicerad | Lena Holm

Njursjuka i kommunarrest varje sommar

VÅRD/OMSORG Under sommaren vill de flesta komma bort från sin vardag och göra något extra av tillvaron. För den som är njursjuk och har dialys är detta ingen självklarhet. Förutsättningen är att det går att få gä 3

Publicerad | Håkan Hedman

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...