Header-betalogo
Ad-vert
Kraftledning

Använd elbolagens vinster till investeringar

Publicerad | Stefan Edenborg

Elbolagens vinster per anställd i Vattenfall är 3,2 miljoner kronor. På sju år har vinsten per anställd i genomsnitt ökat med 87 procent i 25 svenska storföretag enligt Metallarbetarförbundets tidning Dagens Arbete.

Detta förklarar bland annat de skyhöga priserna på el. Uppenbarligen är det så att den svenska elmarknaden har blivit ett "Klondyke" för snabba vinster. Ett resultat av den svenska avregleringen som har gett oss en ökning av elpriset med 80 procent per år sedan avregleringen.


Samtidigt varnas det för att välfärden är hotad och att vi inte kan betala ut pensionerna i framtiden. Lösningen på problemet enligt massmedierna består i att fler arbetar och att man arbetar längre upp i åldrarna. Man förutspår att varje löntagare ska komma att behöva försörja ytterligare 1,6 personer i framtiden.

Den ekvationen går inte ihop, vi kan inte skapa arbeten som bara ska hjälpa till att maximera vinsterna. Vi kan inte höja lönerna för att de ska bygga på vissa branschers enorma vinster.

Samma företag som sedan inte tvekar att friställa personal det kvartal de inte uppvisar samma lönsamhet. Då ska man också ta med i beräkningen att lönekostnaderna i tillverkningsindustrin snart är försumbara.

I den kommande avtalsrörelsen förväntas kraven på lönelyft bli rekordstora, att de som har arbete, med viss rätt, vill ha mer av den kaka de varit med om att baka.

Men vi är flera som varit med att bygga upp vinsterna, vi konsumenter och vi skattebetalare som tagit hand om effekterna av rationaliseringar och strukturförändringar.

Det borde vara dags nu att se över samhällets inkomster, vem som ska betala för välfärden. Är det den krympande andelen lönearbetare eller är det dags att ta pengarna där de genereras?

Ska vi höja våra löner för att betala elpriserna eller ska vi sänka elpriserna till en rimlig nivå utifrån de faktiska produktionskostnaderna?

Låt oss skapa ett incitament där elbolagens vinster används till investeringar i hållbar energiförsörjning i framtiden. 

 

Stefan Edenborg
Ordförande
Miljöpartiet de Gröna i Kristianstad

D5df0b8463a65da90570ee188e467165

Kommentatör

Stefan Edenborg

(1 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Energieffektivisering i praktiken

ENERGI För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan om miljonprogrammets behov av upprustning. Visst måste ofta 1

Publicerad 566 dagar sedan | Rafael Ospino

Energigaserna kan bidra till Färdplan 2050

ENERGI Energigasernas bidrag till kraftiga utsläppsminskningar inom industri- och transportsektorn får inte förbises när nu regeringens tar itu med Färdplan 2050. Utmaningarna kan istället bli möjligheter me 2

Publicerad | Anders Mathiasson

Skuggbudgetar med biogassatsningar

ENERGI Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyfter fram biogasen i sina skuggbudgetar och föreslår en rad insatser för ökad produktion och distribution. Samsynen på biogasens möjligheter borde 1

Publicerad | Anders Mathiasson

I slutfasen av glödlampans liv behövs ny standard

ENERGI Konsumentundersökningar har visat att av konsumenterna som har valt energieffektiva ljuskällor, väljer 75% lågenergilampor istället för LED lampor, trots den senares överlägsenhet i effektivitet, livs 5

Publicerad | Kristofer Blockhammar

Sanningen om kärnkraftens subventioner

ENERGI Vissa debattörer hävdar envist att kärnkraften är subventionerad. Sanningen är följande: 4

Publicerad | Lars Weigert

Sista glödlampan har sett dagens ljus

ENERGI Lördagen den 1 september är det dags för det sista steget i EU:s utfasning av glödlampor. Glödlampor drar onödigt mycket energi så nu kommer även 15-, 25- och 40-wattslamporna inte längre släppas ut p 2

Publicerad | redaktionen

Kvotplikt kan slå hårt mot energigas

ENERGI Just nu lägger regeringen sin sista hand över budgeten för nästa år och i slutet av september får vi reda på vilka prioriteringar och satsningar som görs. Förhoppningsvis finns en del positiva skrivni 1

Publicerad | Anders Mathiasson

Vindkraft hejdar inte klimatförändringar

ENERGI Försöker vindkraftsbranschen att skrämma svenska folket till att köpa vindkraftsandelar? Jo i en landsomfattande propagandaräd verkar det så för vad ska man annars säga om deras påståenden om klimatho 7

Publicerad | Michael Olofsson

Elpriserna skiljer mer än på länge

ENERGI Medelspotpriset i juni på elbörsen Nordpool blev 23,3 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 24,1 öre/kWh i Stockholm och 31,3 öre/kWh i Malmö. Ett underhållsarbete på elnätet som reducerar överföri 0

Publicerad | Faraz Azima

Upprop för ökad satsning på biogas

ENERGI Denna vecka lanserar vi ett nationellt biogasupprop tillsammans med en rad energibolag, fordonstillverkare och miljöteknikföretag. Upptakten var den debattartikel som vi skrev och som publicerades på 3

Publicerad | Anders Mathiasson

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...