Header-betalogo
Ad-vert
Madelen-nilsson-naturvetarna

Madelen Nilsson, Naturvetarna

AstraZenecas nedläggning ett dråpslag mot svensk forskning

Publicerad | Frida Lawenius

Det är ett dråpslag mot den viktiga neurovetenskapliga forskningen och svensk life science att AstraZeneca väljer att lägga ner sin forskningsverksamhet i Södertälje.

Den neurovetenskapliga forskningen om exempelvis degenerativa sjukdomar är fortfarande av avgörande betydelse för hitta botemedel mot sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons. En viktig uppgift är därför nu att säkra forskningen och kompetensen inom området i Sverige.

AstraZeneca´s agerande är symptomatiskt för en global trend där de stora bolagen i allt högre utsträckning väljer att flytta ut forskningen. Strategin är att köpa forskningen från de små forskningsföretagen och därmed flytta ut den finansiella risken som forskning alltid innebär till andra forskningsutförare.

Naturvetarna har nästan 500 medlemmar på AstraZeneca i Södertälje. Många finns inom forskningen, men hur många av Naturvetarnas medlemmar som berörs vet förbundet inte i nuläget.  

Beskedet från AstraZeneca är att 1100-1200 tjänster försvinner, merparten i Södertälje, men även ett antal i Mölndal. Konsekvenserna kommer dock att bli mycket större. Alla underleverantörer som idag är kopplade till AstraZenecas forskningsverksamhet berörs också. Det handlar till exempel om dem som arbetar på kontraktsbasis med kliniska prövningar eller forskningsrelaterad verksamhet eller via bemanningsföretag.

Naturvetarna kommer att finnas till hands för de berörda medlemmarna. Redan idag träffar vi våra fackliga företrädare i Södertälje för att inleda diskussionen om vilka åtgärder som kommer att krävas och vilket stöd medlemmarna behöver. Det handlar både om villkor för uppsägningen men också om att ge medlemmarna förutsättningar för att komma vidare, fortsätter han.

Vi förutsätter att AstraZeneca kommer att ta ett stort ansvar för de berörda personernas framtida karriärmöjligheter.

Madelen Nilsson
Naturvetarnas ordförande 

Ramón Sanchez-Lövy
Naturvetarnas förhandlingschef för privat sektor

0fc00d5293f115498154381799e98b70

Kommentatör

Frida Lawenius

(1 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Tyresö kommun vill hjälpa studenter till arbete

ARBETSMARKNAD En rapport från Svensk Näringsliv visar att var femte elev ett år efter avslutade studier fortfarande inte fått ett arbete. Tyresö kommun vill underlätta för studenter genom att införa ett studentmeda 0

Publicerad | redaktionen

På väg mot utbrändhet

ARBETSMARKNAD Över hela världen ser vi en trend där anställda blir alltmer stressade. Istället för att återfå det lugn de hade innan den ekonomiska nedgången, visar undersökningar att anställda världen över, två å 0

Publicerad | Eric Uggla

Viktigt behålla forskning och utveckling på Sony i Lund

ARBETSMARKNAD Beskedet att Sony Mobile i Lund varslar 650 anställda om uppsägning och drar ner antalet konsulter är allvarligt och riskfyllt. Det skriver Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg i en kommentar 0

Publicerad | Jennie Zetterström

Yrkesutbildningar ger fler jobb

ARBETSMARKNAD Yrkesutbildning är en viktig pusselbit för att komma till rätta med arbetslösheten bland unga. Näringslivet vill att samtliga berörda departement i höstens budget drar åt samma håll och samverkar för 1

Publicerad | redaktionen

Sjuklön och sjuklöneansvar hämmar småföretagare

ARBETSMARKNAD I ett modernt och människovänligt samhälle är det fullständigt självklart att alla som, trots vilja och ansträngning, inte kan försörja sig själva skall få hjälp med detta. Är man till exempel sjuk s 0

Publicerad | Leif Svensson

Finanskris och sena betalningar hotar småföretag

ARBETSMARKNAD Skuld- och finanskrisen i södra Europa hotar den internationella tillväxten och stabilititeten i banksystemet. Sverige har hittills klarat sig relativt bra med starka statsfinanser och fortsatt sysse 459

Publicerad | Peter Germer

Småföretagskonjunkturen – optimism, men tillväxthinder för kvinnors företagande

ARBETSMARKNAD Jämställdheten i företagandet går framåt, men det går långsamt. Totalt i landet är mindre än var tredje företagare kvinna. Västernorrlands län ligger något lägre än riksgenomsnittet med 28 procent kvi 0

Publicerad | Peter Germer

Tyst minut för bättre arbetsmiljö

ARBETSMARKNAD Antalet dödsfall, olyckor och sjukdomar kopplade till arbetsplatser minskar stadigt sedan femtiotalet. Det fortsatta arbetet handlar om att förändra attityder och beteenden samt framhålla att arbetsmi 0

Publicerad | Bodil Mellblom

Låt månskensföretagarna ta steget ut i solskenet

ARBETSMARKNAD Åtta av tio nya jobb som tillkommit de senaste 20 åren har skapats i småföretagen. Framförallt skapar de företagare som driver bolag arbetstillfällen åt andra, i genomsnitt sysselsätter de ytterligare 513

Publicerad | Peter Germer

Företagarna: Reinfeldt missar det viktigaste

ARBETSMARKNAD Statsminister Reinfeldts utspel i början av februari om att vi svenskar bör vara beredda att jobba betydligt längre för att vi ska klara framtidens välfärd skapade många tidningsrubriker och ledde til 453

Publicerad | Peter Germer

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...