Header-betalogo
Ad-vert
Vindkraft_1

Att sjunga vindkraftens lovsång

Publicerad | Christina Borglund

Anders Wijkman rosar vindkraften i Kristianstadsbladet (10/1) På den tiden Anders Wijkman var EU-parlamentariker för KD talade han sig varm för att säkra en hållbar utveckling. Klimatförändringarna skulle hejdas genom att EU skulle höja sin ambitionsnivå för att minska utsläppen och göra stora energieffektiviseringar.

Då beskrevs Sverige som ett land med i stort sett koldioxidfri elproduktion som genom elexport till kontinenten skulle minska användningen av kolkraft. Den största boven i dramat var transportsektorn där Wijkman förespråkade utbyggda kollektiva transporter och förnybara bränslen och där subventioner av transporter skulle styras mot mindre miljöpåverkande alternativ som biodrivmedel och lägre specifik förbrukning. 

2006 (nr 3) stod det i Energimagasinet om hur det hårda arbetet för att få fram vindkraften äntligen började ta fart. Det fanns för första gången optimism i vindkraftsbranschen, något som märktes vid svensk Vindkraftsförenings årsmöte.  Både Mona Sahlin och Anders Wijkman, sistnämnde delägare i vindkraftverk, deltog som lika stora entusiaster för vindkraft och beskrevs som om de lika gärna kunde tillhöra samma parti. S avsåg att utse 4 regionala vindkraftssamordnare för att snabba på utbyggnaden. Båda var motståndare till kärnkraft. 

Anders Wijkman ingår numera i styrelsen för Svensk Vindkraftförening. Där har man som vision att göra vindkraften till en svensk folkrörelse.   Wijkman är också vice ordförande i Tällberg Foundation och undertecknar sig som rådgivare för Stockholm Environment Institiute och energiexpert för Linköpings universitet. Han ingår dessutom, för Tällberg Foundations räkning, i Förnybart.nu i ett samarbete med LRF och Naturskyddsföreningen. Där opinionsbildar man för förnybar energi och energieffektivisering och påstår sig kunna visa att vindkraft på land är konkurrenskraftigt gentemot ny kärnkraft. Om Vattenfall inte har vett att låta bli ska den med regeringens hjälp stoppas från att förnyas.  

 

På DN debatt (10-11-09) skrev Svante Axelsson, generalsekreterare naturskyddsföreningen, Lars-Göran Pettersson, Förbundsordförande LRF, och Anders Wijkman, vice ordförande Tällberg Foundation, att kostnaden för vindkraft antogs minska både på land och till havs. Kostnaderna för biobränslebaserad kraftvärme berodde på förutsättningarna medan kostnaden för kärnkraften sammanfattningsvis var hög. Som sista punkt togs energieffektiviseringar upp  som ”generellt mycket lönsamt samhällsekonomiskt” där många åtgärder kunde genomföras till en lägre kostnad än för ny elproduktion.

Debattörerna bollar i artikeln med kilowattören i ett virrvarr av intervall och årtal som ingen människa orkar hålla reda på eller begripa. Inte ett ord om hur energibehovet ser ut framöver. Inte ett ord om människor, tystnad eller miljö eller framtiden för vårt land ut ett perspektiv av boende, fritid och turism. Allt mynnar ut i ett nej till kärnkraft och en samstämmig kör om vindkraftens underbara lov. Den klingar allt mer olustig. 

 

Christina  Borglund,
KD, gruppledare
Kristianstad 

Se även Anders Wijkmans inlägg i Kristianstadsbladet

22e8ac2586445f4ddfce6561d746ebb3

Kommentatör

Christina Borglund

(1 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Energieffektivisering i praktiken

ENERGI För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan om miljonprogrammets behov av upprustning. Visst måste ofta 1

Publicerad 564 dagar sedan | Rafael Ospino

Energigaserna kan bidra till Färdplan 2050

ENERGI Energigasernas bidrag till kraftiga utsläppsminskningar inom industri- och transportsektorn får inte förbises när nu regeringens tar itu med Färdplan 2050. Utmaningarna kan istället bli möjligheter me 2

Publicerad | Anders Mathiasson

Skuggbudgetar med biogassatsningar

ENERGI Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyfter fram biogasen i sina skuggbudgetar och föreslår en rad insatser för ökad produktion och distribution. Samsynen på biogasens möjligheter borde 1

Publicerad | Anders Mathiasson

I slutfasen av glödlampans liv behövs ny standard

ENERGI Konsumentundersökningar har visat att av konsumenterna som har valt energieffektiva ljuskällor, väljer 75% lågenergilampor istället för LED lampor, trots den senares överlägsenhet i effektivitet, livs 5

Publicerad | Kristofer Blockhammar

Sanningen om kärnkraftens subventioner

ENERGI Vissa debattörer hävdar envist att kärnkraften är subventionerad. Sanningen är följande: 4

Publicerad | Lars Weigert

Sista glödlampan har sett dagens ljus

ENERGI Lördagen den 1 september är det dags för det sista steget i EU:s utfasning av glödlampor. Glödlampor drar onödigt mycket energi så nu kommer även 15-, 25- och 40-wattslamporna inte längre släppas ut p 2

Publicerad | redaktionen

Kvotplikt kan slå hårt mot energigas

ENERGI Just nu lägger regeringen sin sista hand över budgeten för nästa år och i slutet av september får vi reda på vilka prioriteringar och satsningar som görs. Förhoppningsvis finns en del positiva skrivni 1

Publicerad | Anders Mathiasson

Vindkraft hejdar inte klimatförändringar

ENERGI Försöker vindkraftsbranschen att skrämma svenska folket till att köpa vindkraftsandelar? Jo i en landsomfattande propagandaräd verkar det så för vad ska man annars säga om deras påståenden om klimatho 7

Publicerad | Michael Olofsson

Elpriserna skiljer mer än på länge

ENERGI Medelspotpriset i juni på elbörsen Nordpool blev 23,3 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 24,1 öre/kWh i Stockholm och 31,3 öre/kWh i Malmö. Ett underhållsarbete på elnätet som reducerar överföri 0

Publicerad | Faraz Azima

Upprop för ökad satsning på biogas

ENERGI Denna vecka lanserar vi ett nationellt biogasupprop tillsammans med en rad energibolag, fordonstillverkare och miljöteknikföretag. Upptakten var den debattartikel som vi skrev och som publicerades på 3

Publicerad | Anders Mathiasson

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...