Header-betalogo
Ad-vert

Bisvärmar i Stockholm - vad är det som händer?

Publicerad | Karolina Lisslö

De senaste dagarna har det rapporterats om bisvärmar som intar och skrämmer slag på Stockholms storstadsbor, men det som inträffat är egentligen bara binas naturliga sätt att föröka sig och finna ny bostad. Det är heller inget nytt fenomen, bisvärmar har fångats in under många år, men möjligtvis ges mer medieutrymme nu när bin viktiga nytta hamnat i fokus under de senaste månaderna.

Många stockholmare förundras nog över de flygande små molnen som synts till i Stockholm. En bisvärm är kanske inte det första man förväntas se mitt inne i en storstad. Kan man koppla ihop dem till den nya trenden "urban biodling", och vad gör man om man stöter på en svärm?


Att bin svärmar är vare sig konstigt eller farligt i sig, utan är ett beteende som inträffar när exempelvis bina blivit för trångbodda i sin kupa/bostad. Kort kan det beskrivas som om att den gamla drottningen lämnar sin boning med halva bipopulationen och lämnar över den gamla boplatsen till en ny drottning som bina fött upp. Då den gamla drottningen med ekipage lämnat kupan klumpar de ihop sig på "lämplig" plats medan spejarbin söker fram ny passande bostad. Detta skådespel kan vara mellan allt från en timme upp till något dygn.

Det är ju inte alltid som binas preferens av lämplig bostad sammanfaller med människans tycke och smak, så därför är det av största vikt att vi som sysslar med urban biodling minimerar de risker som finns med oönskade svärmningar genom nogranna kontroller och regelbunden tillsyn av våra bikupor. Genom att ha vingklippta drottningar minskar dessutom svärmningsrisken genom att drottningen inte kommer längre bort från bikupan än någon meter. Hennes följebin väljer då oftast att snällt bege sig hem igen. 

Bee Urban har regelbunden tillsyn vid sina kupor på var tionde dag. Detta för att göra vissa fysiska ingrepp för att reglera parasiten Varroa destructor, och för att inspektera om bisamhället visar tecken på ex trångboddhet genom att börja bygga viseceller sk. drottningceller. När tecken på svärmningsbenägenhet visas gör vi då en "avläggare", en artificiell svärm, då vi tar den gamla drottningen med halva riket och flyttar henne till en ny bikupa. Den ursprungliga kupan får en ny drottning och tror sig genomgått en svärmning.

Då Bee Urban har som ändamål att sprida information om binas viktiga betydelse för människan och naturen genom den pollineringstjänst de utför, är vi mycket noga med att göra allt vi kan för att våra bin inte på något sätt ska påverka våra medmänniskor på något annat sätt än att bidra till en grönare stad.

Vi förespråkar alltid att blivande biodlare går en biodlingskurs via Svenska Biodlares Riksförbund (SBR) innan de skaffar bin, så att kunskap och förståelse över hur bin fungerar är väl förankrat. Man ska vara väl medveten om konsekvenserna av att inte se efter sina husdjur.

Så vad gör man då om man stöter på en svärm? Svärmen är i sig inte farlig, men känns det otäckt kan man byta sida av gatan och försöka passera lugnt förbi. Till skillnad från getingar är bin fromma till sin karraktär och är som sagt endats på jakt efter en ny bostad.

Man kan alltid kontakta oss, men snabbast är att kontakta SBR som har ett bredare kontaktnät av biodlare som mer än gärna tar hand om det nya bisamhället.

Följ oss gärna på Facebook på vår väg mot ett grönare Stockholm på https://www.facebook.com/BeeUrban

1be04c891784fcd92bd8ae3ca57d13a9

Kommentatör

Karolina Lisslö

(1 artiklar)

1 KOMMENTARER

  • Ab52671a543d30cb047924d938500f41

    debattör Curt Widlund,

    Bina i stan överlever, landsbygdens dör

    I Tyskland har man satt upp kupor på platta tak i städerna. Bin som lever på landsbygden dör av pestesider men stadsbina överlever.

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

MILJÖ Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering och rivning av lägenheter. De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen r 0

Publicerad 335 dagar sedan | Linn Westerberg

Bättre rutiner för socialt ansvar

MILJÖ Offentlig sektor får nu hjälp att ställa krav på att leverantörer ska ta ansvar för sin leverantörskedja. Rutinerna är formulerade som krav som kan ställas på ett antal varor där risken för sociala br 0

Publicerad | Hanna Backman

Kommunerna driver på miljöbilarna

MILJÖ 1 januari skärps miljöbilsdefinitionen, vilket Gröna Bilister långe efterlyst. 66% av kommunerna anger att de redan från årsskiftet endast kommer att köpa och leasa tjänste- och förmånsbilar som uppfy 0

Publicerad | Mattias Goldmann

Katastrof för kalkningen?

MILJÖ Regeringens sänkning av Havs- och vattenmiljöanslaget med 235 miljoner kronor riskerar att slå oerhört hårt mot många olika former av vattenvårdsverksamhet. Kalkningen av sjöar och vattendrag kan exem 1

Publicerad | Joel Norlin

Folkbildning som prioriterar skog och friluftsliv

MILJÖ I en debattartikel på DN Debatt 26/8 skriver professorerna Peter Fredman (Mittuniversitetet, programchef Friluftsliv i förändring) och Marie Stenseke (Göteborgs universitet, bitr. programchef Frilufts 1

Publicerad | Åsa Wrenfelt

Projekt ska minska matavfallet i EU till hälften

MILJÖ Effektivare användning av resurser och en betydande minskning av matavfall i livsmedelskedjan från jord till bord. Detta är syftet med FUSIONS – ett fyraårigt europeiskt FP7-projekt som samlar univers 0

Publicerad | Åsa Stenmarck

Klimatskeptikerna får det allt svårare

MILJÖ Sommarens kontraster i Europa med värmebölja i söder, kyla och regn i norr, har tillsammans med larmrapporter om torka och bränder i USA, översvämningar i Asien och smältande Grönlandsglaciärer åter s 3

Publicerad | Ingrid Eckerman

Lämna synpunkter på dansk planerad vindkraft

MILJÖ Som ett led i en nyligen antagen energipolicy för Danmark 2012- 2020 har planering påbörjats av en 600 MW vindkraftspark på den danska delen av Kriegers Flak. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter t 1

Publicerad | Egon Enocksson

Nej tack till Statoils fuldiesel

MILJÖ Statoil lanserar nu Europadiesel med påstådda miljöfördelar jämfört med svensk Miljöklass 1-diesel. Effekten är den motsatta, skriver Gröna Bilister, Naturskyddsföreningen och Astma-Allergiförbundet, 0

Publicerad | Carina Hååg

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...