Header-betalogo
Ad-vert

Björklund fick bakläxa om meritpoäng

Publicerad | Helena Fremnell

I går röstade Riksdagen för att teckenspråk ska jämställas med moderna språk och ges meritpoäng. Det innebär en bakläxa för utbildningsminister Jan Björklund och regeringen som sedan meritpoängssystemet infördes har diskriminerat ett av Sveriges minoritetsspråk – det svenska teckenspråket.

Utbildningsutskottet beslutade den 29 mars att enat ställa sig bakom motioner från Miljöpartiet och Socialdemokraterna om att teckenspråk ska likställas med eller ingå inom ramen för moderna språk, och ges meritpoäng. Det förslaget har idag debatterats och beslutats av Riksdagen. 

 Det är en glädjande och viktig delseger för teckenspråkets ställning i Sverige.

Men det blir bakläxa för utbildningsminister Jan Björklund. Han har inte varit beredd att ändra de antagningsregler som har gällt sedan 2008, trots att de strider mot såväl Språklagen som FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Sveriges Dövas Riksförbund kräver nu att regeringen ska göra om och göra rätt, säger Jenny Ek, intressepolitisk ombudsman och Kave Noori, sakkunnig på Sveriges Dövas Riksförbund.

Nu har Utbildningsutskottet och Riksdagen tagit sitt ansvar enligt Språklagen och FN-konventionen och tillkännagett till regeringen att en ändring av antagningsreglerna till högskolan ska ske, så att teckenspråk jämställs med moderna språk och ges meritpoäng. Nu är det upp till regeringen att ta samma ansvar!


Ragnar Veer, förbundsordförande för Sveriges Dövas Riksförbund

Mer information finns på:
www.sdr.org

 

 

38382cefc74121a3182ee91625c41816

Kommentatör

Helena Fremnell

(1 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Förslag om folkbildningens framtid

UTBILDNING Ett nytt utvärderingssystem, förtydligat uppföljningsansvar för Folkbildningsrådet och att kommande utvärderingar av folkbildningen genomförs av två statliga myndigheter är några av förslagen från Fol 0

Publicerad | redaktionen

Politisk vilja krävs för att lösa ingenjörsbristen

UTBILDNING Den återstartade utbildningen av gymnasieingenjörer måste permanentas och byggas ut. Nya chocksiffror visar att det år 2030 kommer att saknas 50 000 ingenjörer i Sverige. Svensk industris framtid oc 2

Publicerad | Terje Andersson

Högskoleverkets nya kvalitetsutvärderingar kritiseras

UTBILDNING Sveriges universitets och högskoleförbund (SUHF) riktar skarp kritik mot Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar av högre utbildning. Det riskerar att undergräva förtroendet för de kommande resultaten 0

Publicerad | Johan Landin

Läsplatta, ja, men varför ingen förståelseplatta...?

UTBILDNING Jag läste härom sistens en mycket bra insändare skriven av Stefan Hjelm i Dagens Nyheter (6/2 2012) med rubriken “Pennan gör bäst avtryck i pannan”. Han beskrev i densamma hur forskare, bl.a. i Norge, 2

Publicerad | Olle Johansson

Bristande matchning drabbar både företag och studenter.

UTBILDNING Svensk tillväxt och konkurrenskraft är beroende av en högre utbildning av högsta kvalitet som ger goda resultat. Trots stora satsningar visar en rapport att det finns en bristande matchning, vilket dr 0

Publicerad | Patrick Krassen

Skjut inte upp lärarlegitimation på obestämd tid

UTBILDNING Statliga ”AT-tjänster” behövs. Vi kan tänka oss att reformen med lärar­legitimationer skjuts upp men det är oacceptabelt om den inte skulle vara på plats den 1 juli nästa år. För att klara det måste r 1

Publicerad | Metta Fjelkner

Säkra kvaliteten på gymnasieingenjörerna

UTBILDNING Utbildningen av gymnasieingenjörer har återinförts på försök. Den kan ge 500 nya ingenjörer om året. Även om det inte är tillräckligt för att fylla luckorna efter alla de ingenjörer som går i pension 3

Publicerad | Terje Andersson

Återinförd studentexamen löser inte kunskapsproblemen

UTBILDNING Att återinföra studentexamen är inget sätt att höja kunskapsnivån i skolan. Den sortens examination undergräver lärandet och missar dessutom elevernas kunskaper avseende viktiga kompetenser som samarb 0

Publicerad | Fredrik Svensson

Satsa mer på utbildning via Nätet

UTBILDNING I takt med den globala utvecklingen flyttas allt fler delar av samhället till nätet. Informationssamhället har fört med sig många förändringar i vardagen. Vi går inte till banken, skickar inte brev me 0

Publicerad | Marita Hilliges

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...