Header-betalogo
Ad-vert
Jan_rejdnell

Jan Rejdnell, Tankesmedjan Liberalerna Jan Rejdnell, Tankesmedjan Liberalerna

Börsjättarna försöker undvika lag om könskvotering till styrelser

Publicerad | Jan Rejdnell

I Sverige har debatten stundtals varit högljudd om kvotering till börsbolagens styrelser eller inte. En kvotering innebär ett ingrepp i äganderätten och därför måste bolagen själva visa prov på förslag.

Tankesmedjan Liberalerna tog tillsammans med Ruter Dam och Företagarförbundet initiativ till en kompetenslista (http:/www.kompetenslistan.se) skapades där kvinnliga kandidater förklarar sig intresserad av en styrelseplats i en bolagsstyrelse vare sig det är statlig, kommunal eller i näringslivet.

Idag har 300 kvinnor anmält sitt intresse på kompetenslistan.se. Denna öppna styrelsebank passar utmärkt till alla företag som vill följa de stora industriföretaganes initiativ. Fler kvinnliga kandidater kan givetvis anmäla sig.

Den andra delen av tvåpunktsprogrammet går ut på att sätta upp konkreta mål för ökad jämställdhet i respektive bolags ledningsgrupper och sedan redovisa resultatet årligen. Detta görs för att undvika lagstiftning från EU-kommissionären Viviane Reding som har hotat med det om inte bolagen på frivillig väg når upp till 30 procent kvinnor i styrelserna till 2015 och 40 procent till 2020.

I Sverige avvaktar fortfarande svenskt näringsliv. Man har motsatt sig en databank med kandidater upprättas enligt norsk förebild. Om inte svenska företag följer vad de större industriföretagen snart föreslår har man mycket bråttom med andra åtgärder. Bolagsstämmorna duggar tätt i vår.

Kompetenslistan.se sker inom projektet Bolagslyftet. Planer finns att skapa avtal med de företag som önskar kompetenta kvinnor i sin styrelse - antingen som ledamot, suppleant eller styrelsepraktikant. En match-making genomförs mot kandidater och bolagets profil. Följs upp med en speed-dating där man till sist bestämmer sig för vilken kandidat som kommer med i bolaget. Detta är huvudlinjerna om vi kommer tillbaka inom kort.

Jan Rejdnell,

Tankesmedjan Liberalerna

 

F52ed5ed1fe574446a90096716af2487

Kommentatör

Jan Rejdnell

(2 artiklar)

1 KOMMENTARER

  • 017c3d4b043dd0c180a3af248815bb36

    kommentatör Kalle45,

    Jag förstår inte hur en databank med match-making ska bidra till ökad jämställdhet i näringslivet...? Vidare tror jag inte att hotet om lagstiftning förändrar rätt attityder bland bromsklossarna i näringslivet. Lagstiftning är för övrigt en dålig idé.

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Tyresö kommun vill hjälpa studenter till arbete

ARBETSMARKNAD En rapport från Svensk Näringsliv visar att var femte elev ett år efter avslutade studier fortfarande inte fått ett arbete. Tyresö kommun vill underlätta för studenter genom att införa ett studentmeda 0

Publicerad | redaktionen

På väg mot utbrändhet

ARBETSMARKNAD Över hela världen ser vi en trend där anställda blir alltmer stressade. Istället för att återfå det lugn de hade innan den ekonomiska nedgången, visar undersökningar att anställda världen över, två å 0

Publicerad | Eric Uggla

Viktigt behålla forskning och utveckling på Sony i Lund

ARBETSMARKNAD Beskedet att Sony Mobile i Lund varslar 650 anställda om uppsägning och drar ner antalet konsulter är allvarligt och riskfyllt. Det skriver Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg i en kommentar 0

Publicerad | Jennie Zetterström

Yrkesutbildningar ger fler jobb

ARBETSMARKNAD Yrkesutbildning är en viktig pusselbit för att komma till rätta med arbetslösheten bland unga. Näringslivet vill att samtliga berörda departement i höstens budget drar åt samma håll och samverkar för 1

Publicerad | redaktionen

Sjuklön och sjuklöneansvar hämmar småföretagare

ARBETSMARKNAD I ett modernt och människovänligt samhälle är det fullständigt självklart att alla som, trots vilja och ansträngning, inte kan försörja sig själva skall få hjälp med detta. Är man till exempel sjuk s 0

Publicerad | Leif Svensson

Finanskris och sena betalningar hotar småföretag

ARBETSMARKNAD Skuld- och finanskrisen i södra Europa hotar den internationella tillväxten och stabilititeten i banksystemet. Sverige har hittills klarat sig relativt bra med starka statsfinanser och fortsatt sysse 459

Publicerad | Peter Germer

Småföretagskonjunkturen – optimism, men tillväxthinder för kvinnors företagande

ARBETSMARKNAD Jämställdheten i företagandet går framåt, men det går långsamt. Totalt i landet är mindre än var tredje företagare kvinna. Västernorrlands län ligger något lägre än riksgenomsnittet med 28 procent kvi 0

Publicerad | Peter Germer

Tyst minut för bättre arbetsmiljö

ARBETSMARKNAD Antalet dödsfall, olyckor och sjukdomar kopplade till arbetsplatser minskar stadigt sedan femtiotalet. Det fortsatta arbetet handlar om att förändra attityder och beteenden samt framhålla att arbetsmi 0

Publicerad | Bodil Mellblom

Låt månskensföretagarna ta steget ut i solskenet

ARBETSMARKNAD Åtta av tio nya jobb som tillkommit de senaste 20 åren har skapats i småföretagen. Framförallt skapar de företagare som driver bolag arbetstillfällen åt andra, i genomsnitt sysselsätter de ytterligare 513

Publicerad | Peter Germer

Företagarna: Reinfeldt missar det viktigaste

ARBETSMARKNAD Statsminister Reinfeldts utspel i början av februari om att vi svenskar bör vara beredda att jobba betydligt längre för att vi ska klara framtidens välfärd skapade många tidningsrubriker och ledde til 453

Publicerad | Peter Germer

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...