Header-betalogo
Ad-vert
Karl-erik_nilsson_20100508

Karl-Erik Nilsson, Hela Sverige

Bygdepengen fungerar!

Publicerad | Karin Wenström

I en artikel i SvD Näringsliv hävdar Föreningen Svensk Landskapsskydd att det inte finns några exempel på fungerande avtal mellan lokala utvecklingsgrupper och vindkraftsexploatörer. Det är fel! Lagstiftning är givetvis den bästa lösningen för att säkra bygdeåterbäring, men makt finns även i nuläget att reglera det.

Det finns många lokalföreningar som får lokal vindkraftsåterbäring som kompensation för det intrång som snurrorna innebär för boende i närområdena. En av dem är Solleröns sockenförening som får 0.5 procent av värdet på bruttoproduktionen från de åtta vindkraftverk som byggts i området. Det ger bygden strax under 200 000 kronor per år att medfinansiera projekt, investera eller på annat sätt satsa på utvecklingsarbete i bygden.

Men eftersom lokalt delägande och återbäring inte är reglerat av staten, så finns mycket riktigt utrymme för orättvisor. Energiminister Anna-Karin Hatt, har liksom sin företrädare, signalerat att regeringen inte är beredd att lagstifta om lokal återbäring. Däremot finns ett intresse för bygdeåterbäring och att lokala exploateringar ger lokal nytta mer långsiktigt än under själva byggtiden.

Hela Sverige ska leva har därför tagit initiativet och lett en process tillsammans med exploatörer, producenter, markägare, kommuner, lokala utvecklingsgrupper och andra intressenter för att skapa ett ramverk med förslag, med målet att skapa en självreglering i vindkraftsnäringen. Processen genomfördes med en mängd workshops där deltagarna var för sig och tillsammans formulerade sina respektive behov i syfte att hitta win-win lösningar. I sin tur gav detta input till en slutprodukt med modeller och avtalsförslag, ”Vindkraftens lokala nytta, modell för delägande och bygdepengar”.

Arbetet att, mot alla odds, ta fram riktlinjerna har varit mycket framgångsrikt eftersom företrädare med många intresseinriktningar förmåtts jämka samman sina viljor vid samma bord. Utmaningen är nu att verkligen gå från ord till handling!

Svensk vindkraftsförening har exempelvis kraftfullt rekommenderat hela vindkraftsnäringen att följa modellen. I Jämtlands län har kommunförbundet formulerat gemensamma riktlinjer och i bland annat Rättvik kommun är bygdeåterbäring numera praxis.  

Från Hela Sverige ska levas sida menar vi att bygdeavtalen fungerar bra och håller juridiskt. Bräckligheten ligger i att alla behöver ta sitt ansvar så att det skrivs i ett tidigt skede. För rekommendationer ger inga garantier för rättvisa och är ingen vaccination mot oseriösa aktörer. Rekommendationerna kan inte heller mäta sig med lagstiftning, vilket självklart är den allra bästa lösningen. Men fram till det målet är nått är det oerhört angeläget att de styrinstrument som faktiskt tagits fram och som har bred acceptans och trovärdighet, används i alla delar av landet. Särskilt viktigt är att kommunerna, som har stora möjligheter att påverka avtalsskrivandet initialt, styr arbetet dithän.

Hela Sverige ska leva värnar attraktiva kulturlandskap och miljöintressen och till det hör att planera för och placera vindkraftverk med stor omsorg. Lokal delaktighet och inflytande ger rimligen de bästa lösningarna och de bästa placeringarna. Makt finns lokalt och kommunalt, om vi går samman för att klokt och strategiskt se till att särintressen får stå tillbaka för allmännyttan. Då blir varken kommuner eller lokalbefolkning blåsta!

Inez Abrahamzon                                      

Karl-Erik Nilsson

Läs SvD-artikeln här

A49fd5171e10f1683df6f864a6a5682d

Kommentatör

Karin Wenström

(1 artiklar)

3 KOMMENTARER

 • Ab52671a543d30cb047924d938500f41

  debattör Curt Widlund, 544 dagar sedan

  Vindkraften förstör vår Svenska natur.
  Boende i området kommer att bli sjuka av infraljud och hörbart ljud kan också gälla djuren.
  Vindkraftverksframställning oc uppsättning, rivning och återställning ökar CO2 utsläppen och kräver mer energi än vkv kan leverera umder sin verksamhetstid på 15 -22 år.

 • Df608527ad369a3685164651da703b57

  kommentatör Rune,

  fickpengar

  Om vi får förstöra er miljö så kan ni få lite fickpengar.

 • Fc7747b6c65847fb3fcfc924d6479501

  debattör Michael Olofsson,

  Muta

  Bygdepeng är farligt nära bestickning, vad gulligt att de tänker på den stackars bygden, vad är det de säger? 200000/8 = 25000 kr per verk? Hur mycket tjänar bankerna per verk? Är det allt en bygd får för att de våldtas och säljs ut av diverse bönder? Hellre fattig än att ta emot horpengar från dessa översittare. Ska den svenska landsbygden säljas till tyskar och danskar? De tömmer bostadshus och bygger vindkraft intill, här skall ingen bo. NEJ till vindkraft.

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Energieffektivisering i praktiken

ENERGI För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan om miljonprogrammets behov av upprustning. Visst måste ofta 1

Publicerad 565 dagar sedan | Rafael Ospino

Energigaserna kan bidra till Färdplan 2050

ENERGI Energigasernas bidrag till kraftiga utsläppsminskningar inom industri- och transportsektorn får inte förbises när nu regeringens tar itu med Färdplan 2050. Utmaningarna kan istället bli möjligheter me 2

Publicerad | Anders Mathiasson

Skuggbudgetar med biogassatsningar

ENERGI Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyfter fram biogasen i sina skuggbudgetar och föreslår en rad insatser för ökad produktion och distribution. Samsynen på biogasens möjligheter borde 1

Publicerad | Anders Mathiasson

I slutfasen av glödlampans liv behövs ny standard

ENERGI Konsumentundersökningar har visat att av konsumenterna som har valt energieffektiva ljuskällor, väljer 75% lågenergilampor istället för LED lampor, trots den senares överlägsenhet i effektivitet, livs 5

Publicerad | Kristofer Blockhammar

Sanningen om kärnkraftens subventioner

ENERGI Vissa debattörer hävdar envist att kärnkraften är subventionerad. Sanningen är följande: 4

Publicerad | Lars Weigert

Sista glödlampan har sett dagens ljus

ENERGI Lördagen den 1 september är det dags för det sista steget i EU:s utfasning av glödlampor. Glödlampor drar onödigt mycket energi så nu kommer även 15-, 25- och 40-wattslamporna inte längre släppas ut p 2

Publicerad | redaktionen

Kvotplikt kan slå hårt mot energigas

ENERGI Just nu lägger regeringen sin sista hand över budgeten för nästa år och i slutet av september får vi reda på vilka prioriteringar och satsningar som görs. Förhoppningsvis finns en del positiva skrivni 1

Publicerad | Anders Mathiasson

Vindkraft hejdar inte klimatförändringar

ENERGI Försöker vindkraftsbranschen att skrämma svenska folket till att köpa vindkraftsandelar? Jo i en landsomfattande propagandaräd verkar det så för vad ska man annars säga om deras påståenden om klimatho 7

Publicerad | Michael Olofsson

Elpriserna skiljer mer än på länge

ENERGI Medelspotpriset i juni på elbörsen Nordpool blev 23,3 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 24,1 öre/kWh i Stockholm och 31,3 öre/kWh i Malmö. Ett underhållsarbete på elnätet som reducerar överföri 0

Publicerad | Faraz Azima

Upprop för ökad satsning på biogas

ENERGI Denna vecka lanserar vi ett nationellt biogasupprop tillsammans med en rad energibolag, fordonstillverkare och miljöteknikföretag. Upptakten var den debattartikel som vi skrev och som publicerades på 3

Publicerad | Anders Mathiasson

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...