Header-betalogo
Ad-vert
Pitealv

Bygg ut alla älvar för mera elenergi

Publicerad | commonsense

Driftsäker och billig elenergi är en av de viktigaste tillgångarna för ett land. Elenergi kommer att bli ännu viktigare i framtiden bl.a. i och med att elektriskt drivna bilar blir vanliga. En ökad automatisering kräver allt mer energi. Hur skall vi kunna öka elproduktionen på ett miljövänligt sätt? Vindkraft, låter bra men kan praktiskt enbart täcka ca 10% av behovet. Observera att eftersom tillgång på vind inte kan garanteras måste man ha tillgång till alternativa reglerbara kraftkällor som kan kompensera när vinden är stilla! Detta kräver ytterligare investeringar!

Vattenkraft ger idag ca 45% (ca 64 TWh/år) av elbehovet i Sverige. Det är i huvudsak vattenflödet från fyra älvar som dominerar – Lule, Indals, Ångeman och Umeälven. Totalt finns ca 2000 vattenkraftverk. I miljöbalken har man på irrationella grunder förbjudit utbyggnad av våra fyra stora outnyttjade älvar – Kalix, Vindel, Torne och Piteå. Argumenten har huvudsakligen varit estetiska och ”miljömoraliska”. Det är dags att ändra beslutet och påbörja en utbyggnad av vattenkraften som kraftigt skulle kunna öka vår energiproduktion med ca 25 TWh/år (motsvarar ca 3 kärnkraftverk).

Vattenkraft är egentligen ren solenergi. Helt utan miljöfarliga utsläpp och med mycket låga driftskostnader (ca 16 öre/kWh). Teknologin är säker, utan avfallsproblem och är dessutom en specialitet för Svensk industri. Livslängden för ett vattenkraftverk är sannolikt mer än 60 år och investeringskostnaden betydligt lägre än för motsvarande kärnkraftsanläggning. Vattenkraften har dessutom fördelen av att vi inte blir beroende av import av uran. Uranpriset kommer att stiga eftersom det är en ändlig tillgång vilket successivt ökar elpriset . Vattenkraften är en inhemsk tillgång som vi har gratis för evigt och som medger stabila driftskostnader på en låg nivå! Kärnkraft är bra och behövs men vattenkraft är ännu bättre! 

Alternativet är att bygga mer kärnkraft (en del behövs under alla förhållanden för att kunna ersätta nuvarande kärnkraftverk). Ett annat alternativ är att bygga ”fossilkraftverk” med CO2 rening dvs kraftverk baserade på förbränning av olja, gas, biomassa eller kol. Driftskostnaden för en sådan produktion uppgår till ca 80 öre/kWh. Investeringarna är dessutom betydligt högre än i de nämnda alternativen. Om vi antar att vi behöver ytterligare 20 TWh per år så blir besparingen genom att använda vattenkraft enorm! 20TWh*(0.8-0.16) = 13000 Miljoner/år!

Om vi med vattenkraftutbyggnaden får ett el-överskott som kan exporteras blir vinsten för Sverige ännu högre!

De gamla motargumenten måste nu vägas mot fördelarna av att få en säker energikälla, kunna öka energiproduktionen och kunna minimera miljöpåverkan. OBS att de ändringar som blir följden av en utbyggnad utmed delar av älvarna, dvs dammar och generatoranläggningar, förstör ju inte miljön utan ändrar den för ett lovvärt ändamål. Det antal personer som möjligen kan störas av detta är de som bor nära älvarna. De är troligen färre än 0.5% av Sveriges befolkning. Se till att de får ordentlig ersättning! Positivt är att dammarna ger möjlighet att reglera flödet vilket minskar risken för årliga översvämningar.. Politiker – tänk nu rationellt och låt inte förnuftet fördunklas av ett fåtal missriktade miljöaktivister! Satsa på ett säkert kort – satsa på vattenkraft! 

Rudolf Sillén
Företagare

 

 

1e345879bb357fa5251355430f130932

Kommentatör

commonsense

(1 artiklar)

11 KOMMENTARER

 • 0fc9358bae734e4bf8fc1ad20b7c8e17

  kommentatör Jojje,

  2000-talet

  Otroligt att man kan komma med ett sånt förslag på 2000-talet. Trodde vi hade lärt oss något sedan 1900 talet. När nu alternativa energi produktion håller på att bryta igenom i storskala så ska vi inte förstöra våra sista älvar..
  Dessutom är vattenkraft långt ifrån så miljövänligt som folk försöker framställa.
  Genom dom stora vattenmagasinen vi har idag så har års flödet ut i Östersjön utjämnats. Därigenom har inflödet av syrerikt vatten vintertid från Kattegatt försvårats och bidrar till utökad botten död i Östersjön.
  Sedan har vi problemet med botten tappning av magasinen. I Sverige ställer det mest till problem för fisk och insäkter. I varmare länder så leder det till utsläpp av växthusgaser i form av metangas. Det finns beräkningar som visar att Asuandammen i Nilen släpper ut mer växthusgaser än hela London.
  I Sverige kan vi lösa våra problem med att fortsätta effektivisera kärnkraften, bygga mer vindkraft samt energispara. Och vi är redan på väg att lyckas med det.

 • D2cafe9879571f562bd4def905825590

  kommentatör rabo,

  Jag blir verkligen imponerad av dessa inlägg. Vi borde verkligen förstöra våran natur ännu mer än vad som redan är gjort bara för att få ner elpriserna. Att säga att vattenkraftverk är "rent" skulle jag kunna säga är delvis sant, om man bara kollade på om det ger några direkta utsläpp. Men du kommer förstöra den större delen av fiskbestånd och underbar natur(vilket bidrar till stor del turism!).
  Tycker folk borde kunna läsa på lite mer om konsekvenserna mer än att bara se saker svart och vitt. Som t.ex "Detta ger ren el, vi kör på det!" Fast man missar att det går åt enorma resurser för att få fram saken som tillverkar den rena elen. Vilket i slutändan gör att man går med förlust i frågan.
  Nä, ge mer resurser till forskning som t.ex solenergi. Det finns många sätt att gå tillväga för att använda metoder till att framställa energi utan att fördärva våran natur. Den lider tillräckligt som det är. // Peter

 • B73dd7f15fc74b517dd2cb22c3c8beef

  kommentatör MikaeLL,

  Energieffektivisering är dock alltid mest ekonomisk det hävdar i vartfall energikonsulten Hans Nilsson www.fourfact.se
  Enligt VD för Emotron i Helsingborg som utvecklar och tillverkar Frekvensomriktare (för exakt varvtalsstyrning av industriella elmotorer) till Fläktar.kompressorer och pumpar så skulle svensk industri kunna spara 20TWh enbart med Frekvensomriktare.NFODrives i Svängsta och ABB är två andra stora tillverkare av Frekvensomriktare i Sverige.Det pågår en energirevolution i det tysta i Sverige idag.Där allt fler städer bygger ut sina Fjärrvärmenät och bygger om Fjärrvärmeverken till Kraftvärmeverk vilket kommer att minska efterfrågan lokalt i en mängd svenska städer på både värme och elkraft.Betänk att 42TWh används för uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige idag.EU har också nyligen beslutat att alla bostadsfastigheter skall senast år 2020 vara av Plusenergihus typ d.v.s att de skall generera el till elnätet när bostadsfastigheten ej använder den el som bostadsfastighetens solceller genererar.Plusenergihus har förutom solceller också lika omfattande isolering i golv,väggar och tak som de mer kända Passivhusen.
  Enligt arkitekten Hans Eek, ansvarig på kommunala Passivhuscentrum i Alingsås (som jag har hört i ett föredrag på Ekocentrum här i Göteborg i mars 2008) så skall Passivhus för södra Sverige ha 300mm isolering i golvet,400mm isolering i ytterväggarna och 500mm i taket för att få klassificeras som ett Passivhus.Sverige har mycket goda förutsättningar för att Energieffektivisera både industriella processer som t.ex alla de 1000-tals pumpar i de svenska pappersbruken som pumpar miljontals kubikmeter vatten i processen och återanvända processvärme i Fjärrvärmenäten (vilket görs idag från majoriteten pappersbruk till lokalt samhälle) till att energieffektivisera än bättre våra bostäder och fastigheter.Så behovet av att bygga nya vattenkraftverk finns ej.

 • 8d1c5d6d7f886317c2f33a54dd17ddc1

  kommentatör Twitch,

  "Älvbyggen" är ju åtmindstonde bättre än kärnkraft osv. därför har jag ingenting emot det.

 • F14fbe2db6b8a99c1c413dce180f8cdb

  kommentatör bjorn_a_nilsson,

  Nej, vi ska vare sig bygga ut älvar eller kärnkraft. Det finns över huvud taget ingen brist på energi. För allt vetenskapen vet består allt av energi. Vi är bara otroligt dåliga på att utvinna den.
  Det är högt på tiden att vi börjar se framåt i detta bakåt land. Snart är den enda resurs vi har - orörd natur. Om vi istället för att skövla den såg till att utvinna all energi vi behöver utan att förstöra något hade vi både haft exporterbar och konkurenskraftig kompetens och naturen kvar.
  Man kan bygga bostäder som genererar mer energi än de förbrukar. Det har redan blivit gjort. Ja, det kostar fyra miljoner att bygga en sån villa istället för tre. Men bygger du en Volvo lär den inte gå att sälja med vinst för 250000.
  Hur lång kust har vi? Det räcker att stå och titta ner i Helsingborgs hamn för att inse att det är Megawatt med energi som strömmar igenom en helt vanlig, solig, icke stormig dag.
  Det står flera fullt fungerande småkraftverk runt om i svenska vattendrag. De underhålls av entusiaster men tillåts inte leverera energi till elnäten - av samma anledning som ett plusenergihus inte tillåts leverera överskottet. (Sök själv på Internet om ni undrar.)
  Det finns hur mycket energi som helst överallt men mycket starka intressen ser hellre att vi köper vår energi - och att den tillverkas - på traditionellt sätt.
  Hela världen står inför ett skriande behov av teknik som kan tillåta en god standard utan negativa miljöeffekter och det enda vi kan tänka på är att bygga kärnkraftverk eller korka igen älvarna.
  Tänk om. Tänk nytt. Tänk framåt.

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Energieffektivisering i praktiken

ENERGI För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan om miljonprogrammets behov av upprustning. Visst måste ofta 1

Publicerad 565 dagar sedan | Rafael Ospino

Energigaserna kan bidra till Färdplan 2050

ENERGI Energigasernas bidrag till kraftiga utsläppsminskningar inom industri- och transportsektorn får inte förbises när nu regeringens tar itu med Färdplan 2050. Utmaningarna kan istället bli möjligheter me 2

Publicerad | Anders Mathiasson

Skuggbudgetar med biogassatsningar

ENERGI Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyfter fram biogasen i sina skuggbudgetar och föreslår en rad insatser för ökad produktion och distribution. Samsynen på biogasens möjligheter borde 1

Publicerad | Anders Mathiasson

I slutfasen av glödlampans liv behövs ny standard

ENERGI Konsumentundersökningar har visat att av konsumenterna som har valt energieffektiva ljuskällor, väljer 75% lågenergilampor istället för LED lampor, trots den senares överlägsenhet i effektivitet, livs 5

Publicerad | Kristofer Blockhammar

Sanningen om kärnkraftens subventioner

ENERGI Vissa debattörer hävdar envist att kärnkraften är subventionerad. Sanningen är följande: 4

Publicerad | Lars Weigert

Sista glödlampan har sett dagens ljus

ENERGI Lördagen den 1 september är det dags för det sista steget i EU:s utfasning av glödlampor. Glödlampor drar onödigt mycket energi så nu kommer även 15-, 25- och 40-wattslamporna inte längre släppas ut p 2

Publicerad | redaktionen

Kvotplikt kan slå hårt mot energigas

ENERGI Just nu lägger regeringen sin sista hand över budgeten för nästa år och i slutet av september får vi reda på vilka prioriteringar och satsningar som görs. Förhoppningsvis finns en del positiva skrivni 1

Publicerad | Anders Mathiasson

Vindkraft hejdar inte klimatförändringar

ENERGI Försöker vindkraftsbranschen att skrämma svenska folket till att köpa vindkraftsandelar? Jo i en landsomfattande propagandaräd verkar det så för vad ska man annars säga om deras påståenden om klimatho 7

Publicerad | Michael Olofsson

Elpriserna skiljer mer än på länge

ENERGI Medelspotpriset i juni på elbörsen Nordpool blev 23,3 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 24,1 öre/kWh i Stockholm och 31,3 öre/kWh i Malmö. Ett underhållsarbete på elnätet som reducerar överföri 0

Publicerad | Faraz Azima

Upprop för ökad satsning på biogas

ENERGI Denna vecka lanserar vi ett nationellt biogasupprop tillsammans med en rad energibolag, fordonstillverkare och miljöteknikföretag. Upptakten var den debattartikel som vi skrev och som publicerades på 3

Publicerad | Anders Mathiasson

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...