Header-betalogo
Ad-vert
Roger-tifensee-c

Roger Tiefensee, riksdagsledamot (C) Talesman i miljöfrågor

Centern är provocerande för klimatskeptiker

Publicerad | Peter Svensson

Lars Bern, f.d. vd för ÅF, och Johnny Fagerström, Svenskt Landskapsskydd, ogillar Centerpartiets miljöpolitik. Det är inte så konstigt. För har man grunduppfattningen att det inte finns några miljöproblem, ja då är det ganska naturligt att störa sig på det parti som i valrörelsen 2010 profilerade sig som Alliansens gröna röst.

Bern och Fagerström kallar sig själva för klimatskeptiker och förekommer titt som tätt på landets debattsidor. I en av många artiklar på samma tema skriver de till exempel i Svenska Dagbladet den 31 juli 2009 att ”inga observationer talar för att koldioxidutsläppen har eller kommer att få en avgörande betydelse för klimatet, eller att politiska klimatåtgärder är meningsfulla”. 

Med den inställningen kan jag förstå att Centerpartiets politik uppfattas som provocerande. 

Det Bern och Fagerström framför allt fäster sin kritik av Centerpartiet vid är vindkraftsutbyggnaden. Den kommer inte att leda till några minskade utsläpp av växthusgaser eftersom svensk elförsörjning idag i princip enbart består av två ben – vattenkraft och kärnkraft. Däremot kommer utbyggnaden att kunna leda till en ökad produktion av förnybar el som på sikt gör det möjligt att gå över till en mer hållbar svensk elförsörjning. 

När elpriserna rusade i höjden vintern 2009/2010 berodde det inte på regeringens ”subventioner” av vindkraft – vilket det ofta framställs som i Berns och Fagerströms artiklar – utan snarare på kall väderlek och att två av Sveriges tio kärnkraftsreaktorer stod helt stilla och ytterligare två gick med reducerad kapacitet. En liknande situation hade vi den här vintern. 

Genom att bygga ut det tredje benet i svensk elförsörjning kan vi med relativt kort tidshorisont minska sårbarheten och öka försörjningstryggheten i svensk ekonomi. När vi ökar utbudet av el sänker vi också priset på den el vi betalar. På så sätt bidrar vindkraftsutbyggnaden till att sänka totalkostnaden för el för såväl svenska industrier som hushåll. 

Centerpartiet har förstått att det lokalt finns en kritik om att utbyggnaden går för fort. Personligen tror jag att vi därför behöver bli bättre på att låta berörda komma in tidigare i processen. Kommunernas möjlighet att säga ja eller nej till vindkraftsetableringar ska finnas kvar, men jag tror att alla parter skulle tjäna på att kommunernas beslut sker tidigare i processen. Jag tror inte att det många gånger är vindkraftverken som är problemet utan snarare att människor inte känner att de får chans att påverka sin egen livsmiljö. 

Avslutningsvis skulle jag vilja kommentera Berns och Fagerströms något konspiratoriska sista mening att ”det finns flera intressanta personliga kopplingar mellan politiker, vindindustrin, forskare, lobbyister och Energimyndigheten som bör lyftas fram och belysas”. 

Jag föreslår att de båda herrarna börjar titta på sin egen bakgård: ”Sponsring önskas!” lyder nämligen rubriken på Berns och Fagerstöms egen blogg den 10 januari… 

 

Roger Tiefensee 

Riksdagsledamot (C) 
Talesman i miljöfrågor

se även http://teknikdebatt.se/debatt/centern-hot-mot-serios-miljopolitik

F49ff5bdef55d3f4980dd5bfa8d0ab38

Kommentatör

Peter Svensson

(1 artiklar)

16 KOMMENTARER

 • 2a34aaadc2f06844dd8402432ed224c6

  kommentatör Oljeschejk,

  Re: Riktig oljeschejk

  Nja, tror du på allvar att min alias missleder folk?
  Magnetröntga kan man visst säga och det uttrycket används ofta i vardagsspråk. Den gången jag skall publicera en vetenskaplig artikel lovar jag att jag tar till mer exakta benämningar. Hur som, det kan inte vara speciellt fel, du fattade ju vad som menas....
  Du är på hugget och det är bra.
  Men du som lägger vikt vid orden skall väl kunna läsa? För ingenstans i mitt inlägg hittar jag ett ord om vindkraft som inte producerar en enda KW. Du måste läst FEL!
  Det som står är att det går inte att SÄLJA en enda KW från vindkraft utan statliga subventioner som idag uppgår till 35öre/KWH. Det är viss skillnad.
  För övrigt vill jag berömma Evert som punkterar vindkraftsdebatten med fakta, ej känsloladdade påståenden.
  Sist kan jag nämna att jag vet hur läget är i Polen, för.....jag är faktiskt en polack boende i Sverige och det sura regnet har inte nåt att göra med det här ämnet.
  Polen har använt KOL (även brunkol) till el/värmeproduktion och kolet kommer att fortsätta vara kärnan i landets energi försörjning. Amen

 • 2a34aaadc2f06844dd8402432ed224c6

  kommentatör Oljeschejk,

  Hur tänker du egentligen?

  Hur har ni tänkt er att få ner elpriser i Sverige?

  Först doppar man enorma summor i projektering och hardware på plats ute i ingenstans. Sedan lägger man ännu mer pengar på att bygga elnät genom halva landet så att den elen som produceras kan till slut nå konsumenter, både hushåll och industri.

  Sedan håller vi tummarna att det blåser tillräckligt mycket att åtminstone vissa stunder riktig el strömmar ut över nätet.
  När vi väl börjar snurra så visar det sig att produktionen är för dyr. Så dyr att man utan subventioner inte kan sälja en enda KWH. Subventioner betyder högre energiskatter för någonstans skall pengarna tas.
  Det är klart, det blir en hel del dagar då det blåser antigen för mycket eller för lite. Ingen produktion betyder brist.
  Men lugn, vi har vår elkabel under Östersjön. Vi köper den gröna elen från Polen och problemet med försörjningen är löst. Det är klart, den utländska elen blir inte billig...

  Så för att sammanfatta: en av marknadens dyraste elkälla, med skrattretande dålig verkningsgrad, placerat vid världens ände skall få ner elpriserna i Sverige???
  Yeah, right. Tror man på det så är det dags att magnetröntga huvudet!!!

  Varför gör man allt detta? Så att Sverige får mer "hållbar" elförsörjning. Hållbar för vem???
  Nej, man gör det så att lilla Center kan profiliera sig inom högerjuntan och på sikt överleva som en politisk kraft. Man har tagit beslag på ett område (miljö) som i det moderna samhället ger bra politisk avkastning om man spelar kortet rätt....

 • B73dd7f15fc74b517dd2cb22c3c8beef

  kommentatör MikaeLL,

  Riktig Oljeschejk - vet mer!

  Man skall inte utge sig för att vara någon som man inte är, det vet Du väl!
  För det första så finns det inget som heter "magnetröntga" Magnetkamera eller MRI=Magnetic Resonent Imagination arbetar med starkt magnetisk fält som får väteatomerna i resonans i människans celler som sedan detekteras av högfrekventa radiovågor och har alltså inget med röntgenstrålar att göra.
  MRI använder sig inte alls av joniserande strålning och därför ingen röntgenstrålning.
  Vad gäller Polen så investerar även Polen numer massivt i vindkraftverk som skall bl.a utgöra elkällan till nytt pappersmassabruk som StoraEnso nu investerar i Polen.
  Sedan kommunismens fall i Polen så har tyska intresset investerat mångmiljardsummor bl.a i scrubberteknologi i polska kolkraftverk så numer får vi i Sverige inget surt regn längre från Polen.
  Det är en gammal myt att Polen ger södra Sverige surt regn som tyska investeringar har eliminerat med scrubberteknologi i polska kolkraftverk.Värre är det med kolkraftverk från de brittiska öarna som inte alls har investerat lika massivt som tyskarna har gjort i Polen i scrubberteknologi.
  Idag generera vindkraften i Sverige 3TWh så att påstå att den inte ens ger några kWh är en ren lögn.
  Angående subventioner av förnyelsebara energikällor så synes Du ej känna till Tysklands Einspeisungsgesetz, hur kommer det sig?
  Vindkraften har låg verkningsgrad hävdar dess belackare men känner Du inte till att verkningsgraden hos de svenska kärnkraftverkens Ångturbiner är endast 30%!
  Där 70% blir spillvärme som kyls ut med havsvatten.
  Det borde Du också känna till före du kommer med otidheter mot vindkraften.

 • 86f4128d619438012a5dea0b7a0e55d2

  kommentatör Evert_Andersson,

  @MikaeLL

  Jo, men än har ingen uppfunnit den elektronik som vrider upp effekten när det blåser mindre. Och det kan ju vara så j-gt att det inte blåser alls. De bästa verken kanske kan fånga 40 - 50 procent av vindens energiinnehåll. Men vinden varierar, eller hur?

 • B73dd7f15fc74b517dd2cb22c3c8beef

  kommentatör MikaeLL,

  Evert - det är aldrig stiltje över 1800km samtidigt!

  Det råder aldrig stiltje över hela Sverige samtidigt.Så har man vindkraftverksparker spritt över stora delar av Sverige så råder det alltid någonstans tillräckligt med vind.Dessutom är det faktiskt så att vindbyarna är mer aktiva under vinterhalvåret än under sommarhalvåret.
  Sverige med europas längsta kustband är idealiskt för storskalig vindkraftverksproduktion.
  Det gäller att inse vilken naturkraft som vinden är.

 • 86f4128d619438012a5dea0b7a0e55d2

  kommentatör Evert_Andersson,

  @ Groth

  Tre huvudasakliga invändingar mot vindkraft:
  - En intermittent kraftkälla ger stora problem i nätet. Svenska Kraftnät har att hantera en variation ungefär mellan 5 och 85 procent av installerad effekt. Vattenkraften är den enda reglerkraften som kan sägas vara miljövänlig. Det är en begränsad resurs.
  - Exempelvis en 2 MW turbin subventioneras med ett snittpris på certifikaten om 300 kr/MWh med 1.500 000 kr / år. För planeringsmålet 30 TWh alltså 135 miljarder på 15 år. Det alltså dyrt. Detta är ändå bara för produktionen. Reglerkraft, näranpassning m.m. oräknat.
  - Politisk hårdstyrning mot en enda lösning är aldrig lyckligt. De enorma resurser som nuvarande satsning på vindkraft konsumerar skulle användas bättre för att forska fram verkliga lösningar för framtidens energiförsörjning. Vi har inte oändliga resurser. Särskilt inte om vi driver industrin ur landet. Vi vill gärna ligga i framkant. Jag är rädd att vi en dag vaknar upp yrvakna och undrar hur det kunde bli så här tokigt.

  Att rädda planeten från klimathotet är förstås ingen pengafråga. Om vindkraft vore en lösning skulle det gå att stå ut med såväl kostnader som intrånget i människors livsmiljö.

 • B73dd7f15fc74b517dd2cb22c3c8beef

  kommentatör MikaeLL,

  Evert - fler vindkraftverk lösningen mot det internittenta!

  Evert, vet Du inte om att vindkraftverkens intermittenta kraft är inget problem med kraftelektronik!
  Dagens Kraftelektronik omformar med lätthet de olika frekvenserna till ren sinusvåg i strömmen som matas in på elnätet.
  För övrigt är även Frekvensomriktare och annan switchad kraftelektronik intermittent
  men det finns kraftelektronik som jämnar ut de intermittenta transienterna.
  Sök Switchsync och Övertoningsfilter på ABB hemsida!
  ABB har sålt sin produkt Switchsync runt om i världen sedan 1986 så Evert du kan lära dig en del genom att läsa på ABB:s presentationssida om deras produkt Switchsync.

  Enligt konsult och forskningsinstitutet STRI i Ludvika som jag har hört en representant från som besökt Chalmers Energidag de 16 April 2009 säga att Sverige skulle idag kunna generera 130TWh solcells el från existerande byggnader.
  Fast det är klart, solcellerna är alldeles för dyra än så länge.
  Enligt SP Energiteknik så kommer kiselbaserade solceller att sjunka i pris med en Faktor 5 till 2020.Men det är alldeles för lite.
  Men nu forskas det än mer intensivt på solceller av alla typer så prisfaktorn kommer säkerligen att sjunka med mer än en Faktor 5 till 2020.
  Energimyndigheten har ju deklarerat under 2010 att solinstrålningen till Sverige räcker för solcellsel under årets 8 av 12 månader.

  Svensk industri kommer ej att drivas ut ur Sverige bara för att vi avskaffar Kärnkraften, utan svensk skogsindustri komemr att till avgörande andel själva bli utkonkurrerade av Brasiliansk Eucaluptusbaserad pappersmassa som kommer att konkurrera ut Södra Cell som världens idag 2:a största pappersmassaproducent.
  Googla på Três Lagoas cellulose e Paper som har nyligen gjort miljardorder till finska Metso (som både är pappersproducent och pappersmaskintillverkare) som 2013 komemr att bli världens 2 största pappersmassabruk.
  Utöver Três Lagoas så har Suzano Paper nyligen också lagt en miljardorder hos Metso på en pappersmaskin för utökad kapacitet där Suzano Paper kommer att 2015 ha en årsproduktion på 7,2 miljoner ton Eucaluptusbaserad pappersmassa.

  Eucaluptusträden (ursprungligen importerade från Australien) växer till fullvuxna träd på 15 år, de står visserligen ständigt i vatten men 15 år för fullvuxet träd är att jämföra med en svensk gran som blir fullvuxet träd på 70 år.
  Skördar man Eucalyptusträden redan då de är halvt fullvuxna efter 7,5 år då kan man alltså omplantera med nya Eucalyptusträd flera gånger om för den svenska granen är halvt fullvuxet träd.

  Svensk skogsindustris enskilt viktigaste produkt är Tidningspapper och är den produkt som förbrukar mest el då skogsindustrin med dess pappersbruk förbrukar 20TWh där enkom Tidningspappersproduktionen förbrukar c:a 10TWh.

  Sverige är världens 4:e största Tidningspappersexportör där 80% av produktionen går på export där StoraEnso är europas största tidningspappersproducent men trots det utgör tidningspapper för StoraEnso endast 14% av företagets omsättning medan för Holmen Paper utgör tidningspapper 44% av företagets osmättning.
  Att jämföra med världens 2:a största tidningspappertillverkare statliga Norske Skog där tidningspapper utgör 68% av företagets omsättning.
  Världens största tidningspapperstillverkare kanadensisk-amerikanska AbitibiBowater Inc.(som fusionerades så sent som 2007) där export är 48% till över 70 länder utanför nordamerika.

  Men efterfågan på nyheter i tryck minskas stadigt till följd av den tekniska utvecklingen, där tidningspappersmarknaden i USA just nu är ett "enda stort svart hål" i efterfrågeRAS.
  Norske Skog blöder ymnigt som pappersföretag för 6:e kvartelet i rad med förluster i miljardklassen för varje kvartal.

  Skogsindustrin som är den industrisektor inom den svenska Basindustrin som förbrukar mest el med 20TWh av totala 32TWh där Tidnignspapeprsproduktionen enkom förbrukar c:a 10TWh står de kommande åren inför sin värsta kris någonsin när allt färre väljer att prenumerera på pappersnyheter.

  Så det är inte vi som är emot Kärnkraften som driver Basindustrin ut ur Sverige utan det är dels teknikutvecklingen där allt färre attraheras av nyheter i tryck då nyheter i tryck är alldeles för statiska och video kan ej länkas via papper som medium (det låter sig inte göras) samt att Brasiliens Eucalyptusträdbaserade papeprsmassaproduktion som kommer att konkurrera ut svensk pappersmassaproduktion.

 • 86f4128d619438012a5dea0b7a0e55d2

  kommentatör Evert_Andersson,

  Provokatör

  Jag inser förstås att det är som att svära i kyrkan en dag som idag. Men om klimathotet är det som är högst på agendan för Tiefensee och Groth provocerar jag gärna med att både svensk och japansk kärnkraft räddat mångfallt mer koldioxidutsläpp än några vindsnurror någonsin kommer att göra. Av det förnybara som är förnuftigt idag håller jag med om att biobränsleeldade kraftvärmeverk är bra där avsättning för värmeöverskottet finns till ett fjärrvärmenät. Det är ju tyvärr den idéns begränsning. Vindkraft behöver vind och bidrag. Biokraftvärme klarar sig nästan på egna ben.

 • 9660af494de342ad546082349b1ceeb0

  debattör Marianne Groth,

  Självklart vet jag att kärnkraft inte släpper ut någon CO2. Det är väl en av fördelarna med kk. Men tyvärr har den sina avigsidor. Allt från brytning till slutförvar. Att inte vinden ensamt kan ersätta kärnkraft är också klart. Jag bara tycker att den är ett (av flera) bra och rena komplement.. Som jag skrivit om innan här, så tycker jag att man gemensamt ska satsa på solkraftverk i Sahara. Då kan man få den stora mängden el. Sedan behövs vind, våg, tidvatten-kraft m.m. också.
  Det är inte kul att bygga fast sig i en sådan teknik som kk. Den har mycket risker och problem. Solkraft är en relativt enkel teknik som är helt ofarlig. Vi behöver inte göra det som solen redan gör åt oss - mängder med värme.
  Nu kanske det är dyrare. Men man kan inte bara räkna på pris. Det är mycket värt när det är rent och riskfritt.
  Vad jag tycker är också att de här i Svensk landskapsskydd för en ensidig debatt, för de kommer inte med några ideér om vad de vill (för att få el i framtiden), bara allt de kan hitta på mot vindkraft. Det blir så osakligt. Vill de bryta uran och bygga ut kärnkraften, så tycker jag att de ska säga det. Det är helt fritt att tycka, visst kan man vilja ha 30 reaktorer här, då behövs ingen annan utbyggnad.
  Men att blanda in klimatet och nästan föra en debatt som bygger på att det är vindkraftindustrin som hittat på klimathotet - blir lite löjligt. Fast man inte tror på den delen, så tror jag inte att det är så många som vill starta upp oljekraftverk, men vill de det, så får de ju säga det. För el måste vi ha. Jag tycker personligen att det med el är fantastiskt. Så mycket energi man får i de här tunna tådarna, direkt hem. Man kan göra allt man behöver med den, även köra bil (snart). Jag ser fram mot ett rent elsamhälle, över hela klotet.

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Energieffektivisering i praktiken

ENERGI För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan om miljonprogrammets behov av upprustning. Visst måste ofta 1

Publicerad 572 dagar sedan | Rafael Ospino

Energigaserna kan bidra till Färdplan 2050

ENERGI Energigasernas bidrag till kraftiga utsläppsminskningar inom industri- och transportsektorn får inte förbises när nu regeringens tar itu med Färdplan 2050. Utmaningarna kan istället bli möjligheter me 2

Publicerad | Anders Mathiasson

Skuggbudgetar med biogassatsningar

ENERGI Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyfter fram biogasen i sina skuggbudgetar och föreslår en rad insatser för ökad produktion och distribution. Samsynen på biogasens möjligheter borde 1

Publicerad | Anders Mathiasson

I slutfasen av glödlampans liv behövs ny standard

ENERGI Konsumentundersökningar har visat att av konsumenterna som har valt energieffektiva ljuskällor, väljer 75% lågenergilampor istället för LED lampor, trots den senares överlägsenhet i effektivitet, livs 5

Publicerad | Kristofer Blockhammar

Sanningen om kärnkraftens subventioner

ENERGI Vissa debattörer hävdar envist att kärnkraften är subventionerad. Sanningen är följande: 4

Publicerad | Lars Weigert

Sista glödlampan har sett dagens ljus

ENERGI Lördagen den 1 september är det dags för det sista steget i EU:s utfasning av glödlampor. Glödlampor drar onödigt mycket energi så nu kommer även 15-, 25- och 40-wattslamporna inte längre släppas ut p 2

Publicerad | redaktionen

Kvotplikt kan slå hårt mot energigas

ENERGI Just nu lägger regeringen sin sista hand över budgeten för nästa år och i slutet av september får vi reda på vilka prioriteringar och satsningar som görs. Förhoppningsvis finns en del positiva skrivni 1

Publicerad | Anders Mathiasson

Vindkraft hejdar inte klimatförändringar

ENERGI Försöker vindkraftsbranschen att skrämma svenska folket till att köpa vindkraftsandelar? Jo i en landsomfattande propagandaräd verkar det så för vad ska man annars säga om deras påståenden om klimatho 7

Publicerad | Michael Olofsson

Elpriserna skiljer mer än på länge

ENERGI Medelspotpriset i juni på elbörsen Nordpool blev 23,3 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 24,1 öre/kWh i Stockholm och 31,3 öre/kWh i Malmö. Ett underhållsarbete på elnätet som reducerar överföri 0

Publicerad | Faraz Azima

Upprop för ökad satsning på biogas

ENERGI Denna vecka lanserar vi ett nationellt biogasupprop tillsammans med en rad energibolag, fordonstillverkare och miljöteknikföretag. Upptakten var den debattartikel som vi skrev och som publicerades på 3

Publicerad | Anders Mathiasson

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...