Header-betalogo
Ad-vert
Mobilpratibil

Lika bra som handsfree enligt svensk trafikforskning

Dags att stoppa verklighetsförvrängningen i svensk trafikforskning

Publicerad | Peter Pettersson

Det är skrämmande att dumheten tillåts dominera svensk forskning inom trafiksäkerhet. Återigen försöker forskarna på Statens väg-och transportforskningsinstitut, VTI slå fast att det inte spelar någon roll om man använder handsfree eller inte när man kör bil. Forskning som strider mot det människor ser och upplever varje dag riskerar att bli helt betydelselös och än värre blir det om regeringen och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd lyssnar på VTI:s verklighetsfrämmande beskrivningar.

Egentligen har det pågått hur länge som helst. Varför vet jag inte. Men jag misstänker att en grupp tongivande forskare på Statens väg-och transportforskningsinstitut, VTI, redan i slutet av 1990-talet bestämde sig för att mobiltelefoner inte påverkar bilkörning. Av vilken anledning vet jag inte.

 

Sedan dess har man rediverat den uppfattningen något. Men man har hela tiden bromsat med hälarna och till exempel varit emot krav på handsfree i bilen och hävdat att det inte spelar någon roll. Trots att majoriteten av länderna i EU införde det i slutet av 1990-talet eller i början av 2000-talet.

 

Bland annat hävdade man länge att det saknades statistik som visade att mobiltelefoner varit orsak till bilolyckor. Det faktum att polisens trafikmålsblanketter som konstaplarna fyller i när en olycka skett saknade en kryssruta för "mobiltelefon", spelade ingen roll. Rätt naivt. Även konstaplar är människor och om man måste kryssa för "annan orsak" och skriva till information är det lätt att den inte kommer med.

 

I en rapport till regeringen som lämnades i går skriver nu VTI: "Ny forskning tyder på att olyckor och kritiska trafiksituationer ökar i samband med hanteringen av mobiltelefonen (såsom att slå ett telefonnummer eller skicka sms) men inte under själva telefonsamtalet." 

 

Man går nu med på att mobilhantering under färd ökar riskerna. Men inte själva samtalet i sig. Alltså, handsfree eller inte spelar ingen roll. Intressant eftersom VTI för några år sedan hävdade att det var samtalet i sig som distraherade och att det därför inte spelade någon roll om man använde handsfree eller inte...

 

Jämfört med att samtal med en passagerare i bilen är säkert mobilsamtal mera riskfyllda. Samtalspartnern i andra änden ser inte uppkommande trafiksituationer på samma sätt som de som är med i bilen och kan liksom inte tystna i tid.

 

Utan att vara forskare kan man dock rätt lätt dra slutsatsen att den som har handsfree i bilen och kan ha båda händerna på ratten påverkas mindre än den som klämmer luren mellan axeln och huvudet och samtidigt försöker köra bil.

 

Men forskarna på VTI verkar lägga ned rätt mycket möda på att försöka bevisa att så inte är fallet.

 

I rapporten till regeringen skriver de: "VTI:s sammanställning visar att en lag mot handhållna mobiltelefoner under körning antagligen inte medför att färre förare använder mobiltelefoner. Studier visar nämligen att eventuella minskningar bara håller i sig något år efter att en lag införts. Att skicka sms under färd är lika vanligt i länder där det är förbjudet som i länder utan en lagreglering."

 

Att i det sammahanget helt lämna ut det faktum att trafikpolisen fullständigt struntar i att stoppa folk som talar i mobilen samtidigt som de kör är mer än naivt. Det är snarare korkat. Det är snarare rätt självklart att lagar som inte beivras blir ihåliga och folk slutar att försöka följa dem.

 

Jag hör till dem som kör runt 3 000 mil per år. Alltför ofta i storstadstrafik. Varje dag får jag väja för förare som byter fil utan att använda blinkers, som plötsligt bromsar och svänger av vägen in på et avtagsväg utan att blinka, eller som kör 55 på en motorvägspåfart och skapar farliga situationer när både deras egna fordon och de bakom kommer i otakt med trafikrytmen på motorvägen. Och alla dessa förare pratar i mobilen.

 

Trafikpolisen lyser dock helt med sin frånvaro. Hastighetsöveträdelser eller aggressiv körstil kan man på sin höjd försöka komma åt. Men mobiler ger man fullständigt tusan i. Hur många bilister i Sverige har stoppats eller bötfällts för att de talat i mobilen utan handsfree under färd och som en följd av det utsatt både sig själva och andra för livsfara?

 

Så VTI:s rapport till regeringen blir en tämligen värdelös produkt och med tanke på vad VTI fått ur sig sedan slutet av 1990-talet borde regeringen och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd istället se över på vilket sätt man ska organisera om forskningen inom trafikområdet så att skattebetalarnas pengar kan användas på ett mera begåvat och effektivt sätt.

 

Godmiddag!

 

Cec60509038c3a10d70d92e0345d61a7

Chefredaktör

Peter Pettersson

(64 artiklar)

3 KOMMENTARER

 • 5a565347fc190730f302402babab3291

  kommentatör Bjoern_Abelsson,

  Vetenskapsförakt?

  Det är märkligt att så många människor tror att de själva vet bättre än vad forskningen gör. Folk tror på slagrutor och LCHF, trots att forskningen inte kunnat ge några belägg på detta. Men de tror inte på AGW eller evolution, trots den massiva evidens som forskningen kan erbjuda.

  Nu även när det gäller trafikförskningen. Anekdotisk evidens från egna iakttagelser fäster man större vikt vid än vid olycksstatistik. "Helt säkert" konstaterar man det ena eller det andra, utan källhänvisningar.

  När det gäller säkerhetsbälten, så kan man tydligt se att andelen som inte har använt säkerhetsbälte än många gånger större bland dem som skadas eller dödas i trafiken än den är bland biltrafikanter generellt. Detta skulle visserligen till en del kunna bero på (och gör det säkert också) att de som kör bil utan bilbälte också i en rad andra avseenden är mer riskbenägna än förare i allmänhet. Men att hela skillnaden skulle bero på detta är knappast troligt och motsägs bl.a. av det faktum att antalet dödade i trafiken minskat kraftigt sedan krav på användning av säkerhetsbälte infördes. Faktum är, att användningen av säkerhetsbälte troligen är den enskilt största orsaken till att risken att dödas i trafiken i dag är bara en bråkdel av vad den var för 40 år sedan, när användningen av säkerhetsbälte blev obligatorisk.

  Användningen av mobiltelefoner har (hittills) inte resulterat i någon tillnärmelsevis motsvarande ökning av antalet dödade i trafiken. Låt gå för att vi inte vet hur vanligt det är att använda mobiltelefon när man kör. Men om riskökningen skulle ligga i närheten av den riskökning som det innebär att inte använda säkerhetsbältet så skulle det synas i olycksstatistiken.

  Nu är väl för all del olycksrisken vid bilkörning den av alla eventuella risker med mobiltelefoner som är mest sannolik. Och hellre än att diskutera eventuella risker med strålningen från mobiltelefoner och -master så visst kan man diskutera olycksrisken. Men de tre stora riskerna vid bilkörning är just att inte använda säkerhetsbältet, att köra fortare än tillåtet samt att köra under påverkan av alkohol eller andra droger. Om man vill göra bilkörningen säkrare är det dessa tre felbeteenden man ska koncentrera sig på. Att prata i mobiltelefon när man kör är i jämförelse en obetydlig riskfaktor (så långt vi hittills har kunnat se i olycksstatistiken).

 • Cce0ab8c824ebe7ec734cab4b8f0c89e

  kommentatör Nemo,

  Enarmade förare.

  Självklart är att mobiltelefoni utan handsfree medför en större säkerhetsrisk. Att en bil inte kan framföras säkert med en enarmad person som skall både hålla i telefonen, styra och växla, är odiskutabelt.

 • 45e2526a9ca23e2af646465f2c04a345

  debattör Stefan Bodingh,

  trafikforskning?

  Helt säkert kan man konstatera att mobiltelefoner skapar fler olyckor än att köra utan bilbälte!

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

SAS måste byta DNA för att överleva

DAGENS PETER Det är en glädjens dag, sa SAS styrelseordförande Fritz Schur när han kunde meddela media att det omedelbara konkurshotet för SAS är undanröjt. Men en konkurs hade nog varit en bättre lösning än de m 0

Publicerad | Peter Pettersson

Hur hade det kunnat gå om Saab fått samma hjälp som Opel?

DAGENS PETER Saabs konkursansökan i förmiddags kom inte oväntat. Det var snarare näst intill ett mirakel att Victor Muller lyckades hålla skutan flytande så länge som det faktiskt gick. Men skutan var skjuten i s 1

Publicerad | Peter Pettersson

"Sonny" blir historia

DAGENS PETER Sony tar över och Sony Ericsson försvinner som varumärke. Tråkigt kanske, men nödvändigt för Ericsson som inte längre har något behov av mobiltillverkningen. 0

Publicerad | Peter Pettersson

En gråare värld utan visionären Steve Jobs

DAGENS PETER Apples grundare Steve Jobs avled i går. Peter Pettersson, chefredaktör för Teknikdebatt.se berättar om sina möten med Jobs och hans tid vid rodret för ett företag som förändrat dator-, musik-, teleko 0

Publicerad | Peter Pettersson

En gråare värld utan visionären Steve Jobs

DAGENS PETER Apples grundare Steve Jobs avled i går. Peter Pettersson, chefredaktör för Teknikdebatt.se berättar om sina möten med Jobs och hans tid vid rodret för ett företag som förändrat dator-, musik-, teleko 0

Publicerad | Peter Pettersson

Siri största lyftet för Apple med Iphone 4S

DAGENS PETER Det blev ingen Iphone 5. Istället kommer Iphone 4S, bättre och snabbare. Men den största nyheten med nya Iphone heter Siri. Artificiell intelligens för vanliga användare som tar mobil telefoni till 2

Publicerad | Peter Pettersson

Det blir mycket tråkigare utan Steve Jobs

DAGENS PETER Apples legendariske VD Steve Jobs har lämnat över stafettpinnen till sin andreman, Tim Cook. Frågan är nu hur Apple kommer att klara sig framöver? Efter att ha följt Steve Jobs och Apple sedan slute 0

Publicerad | Peter Pettersson

Lägg ned miljöbilstjafset som blivit ett skämt

DAGENS PETER Bättre trafikmiljö är säkert något de flesta ställer upp på. Ett sätt att nå dit är miljövänligare bilar. Men svenska politikers och byråkraters oförmåga att fatta rätt beslut och göra rätt har skap 0

Publicerad | Peter Pettersson

Skype blir socker i bottnen för att rädda Windows Phone

DAGENS PETER Microsoft har egentligen inget annat val än att köpa Skype. Även till priset 8,5 miljarder dollar kan Skype var en av de byggstenar Microsoft behöver för att hålla stången mot Google och Apple. 7

Publicerad | Peter Pettersson

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...