Header-betalogo
Ad-vert
Thorbjorn_larsson

Thorbjörn Larsson, VD, Vårdalstiftelsen

Det är något sjukt med vården

Publicerad | Anna Andersson

De organisatoriska bristerna i vården är så omfattande att det skulle behövas en rejäl sjukvårdsreform som vänder det mesta upp och ner, men för det krävs ett stort politiskt mod, skriver Thorbjörn Larsson i veckans inlägg på Vårdalstiftelsens debattforum.

Häromveckan hamnade jag i diskussion med en verksamhetsansvarig för primärvård i ett av våra landsting. Utgångspunkten var mitt referat från en workshop med Forum för Healthpolicy där Professor Anders Anell och professor Martin Marschall, Kings Fund England diskuterade kvalitetsparametrar i primärvården. Anell påpekade att det i Sverige inte finns en enda kvalitetsparameter som påverkar ersättningen till primärvården. Marschall å sin sida pekade på Englands 121 kvalitetsparametrar som alla påverkar ersättningens storlek. Bägge konstaterade att 0 är för lite och 121 för mycket.

Diskussionen jag hamnade i med verksamhetschefen gällde dennes absoluta uppfattning att det visst finns kvalitetsparametrar i svensk primärvård. När jag frågade vilka dessa var blev svaret, tillgänglighet.

Om man lyssnat mycket på politisk retorik kan jag förstå att tillgänglighet kan definieras som en kvalitet. Problemet är väl att en sådan föreställning förutsätter något slags ransoneringssystem i grunden. I mitt tänkande är tillgänglighet bara en hygienfaktor. Tänk om min lokala konsumhandlare skulle se på kvalitet på samma sätt.

Samma vecka som jag förde denna för mig lätt underliga diskussion om kvalitet, lyssnade jag på Göran Stenberg som diskuterade "Integrerad vård - erfarenhet och brister".

Stenberg sammanfattade bristerna i följande punkter:

- Produktionsperspektivet överväger

- Organisationen är fragmenterad

- Det finns flera barriärer, dessa är främst;

   - Strukturella

   - Organisationskulturer

   - Professionskulturer

   - IT

- Fokus ligger på ekonomistyrning och ledning

- Olika geografiska ansvarsområden

- Många kontaktytor

- Ökad specialisering utan koordinering

- Utbildning och kompetensutbildning hos ledare

Stenberg pekade på ett antal lyckade projekt på olika platser i Sverige som hittat vägar att lösa problemen. Samtidigt beskrev han svårigheten att fullfölja projekten, bl a TioHundra i Norrtälje, och dra lärdomar för ett konstant förändrat beteende. Efter att ha lyssnat på hans föredrag kan jag inte låta bli att fundera på om sjukvård i den svenska tappningen verkligen är möjlig att vidmakthålla.

Om en organisation, vilken som helst, skulle diagnosticeras på samma sätt som Stenbergs diagnos av den integrerade vården så skulle organisationen vara konkursmässig. Det skulle inte vara möjligt att fortsätta en enda dag till. Lägg till den nästan obefintliga ställning och makt som patienten har och detta blir en ekvation som inte går att lösa.

För att översätta mina reflektioner till ett rent företagarperspektiv; Hur skulle det se ut med ett företag där den enda kvalitén är att butiken är öppen, men det är ingen som vet vem som bestämmer, produkten hänger inte ihop och kunden har väldigt lite med saken att göra?

Säkert tycker någon att jag överdriver och så kan det vara, men problemet är att om det ligger mer än 50% sanning i det jag säger, så behövs det inte en liten förändring av sjukvården, utan en rejäl sjukvårdsreform som vänder det mesta upp och ner. Och vem vågar föreslå något sådant, eller för att säga som barnet i den kända sagan " titta, kungen är naken"!

Men å andra sidan. I Holland har man lyckats göra en stor förändring av sjukvården. Inte för att deras lösning behöver vara den bästa, men de visar att en förändring i stor skala är möjlig.

Om sjukvården kan liknas vid en sjuk patient där diagnosen är känd av de flesta kanske det ändå finns bot men för det krävs ett stort politiskt mod.

Thorbjörn Larsson

6a1dd3193c7cf8c6459084dfe9a90d9d

Kommentatör

Anna Andersson

(5 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

VÅRD/OMSORG Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som berör oss alla. Enkäten so 0

Publicerad 341 dagar sedan | Marsanna Petersen

Dyrt i längden att rusta ned omsorgen om barnen i tuffa tider

VÅRD/OMSORG Det talas om att en ny våg av varsel är på väg. Det skapar otrygghet vid köksborden och ända in i barnrummen. Nu är det viktigare än någonsin att hålla tag i tryggheten runt barnen. Att inte dra ned p 0

Publicerad 723 dagar sedan | Lena Holm

Svag privatekonomi ett hinder för hälsan

VÅRD/OMSORG Har de som beslutar om bidragsnivåer för sjuka människor alls någon insikt i hur svag ekonomi påverkar hälsan och möjligheten att tillfriskna, undrar Åsa Moberg i sitt debattinlägg. 0

Publicerad | Anna Andersson

Regeringen har inte gjort sin läxa

VÅRD/OMSORG Regeringen ger i den kommande forskningspropositionen stora anslag till den forskning som är på modet, men knappt några pengar alls till forskning som skulle förbättra vården för t ex de sköraste äldr 0

Publicerad | Anna Andersson

Bra att förenkla kraven för kliniska prövningar inom EU

VÅRD/OMSORG Apotekarsocieteten välkomnar målsättningen att förenkla samt ytterligare harmonisera kraven för klinisk prövning inom EU. Nationella särkrav vid multinationella prövningar komplicerar och förslaget ti 0

Publicerad | redaktionen

Dator och Internet bör ingå i försörjningsstödet för barnfamiljer

VÅRD/OMSORG Majblomman är en av Socialstyrelsens remissinstanser när man nu uppdaterar sina allmänna råd till landets kommuner om hur man kan bedöma och handlägga ekonomiskt bistånd. 0

Publicerad | Lena Holm

Vinst är inte problemet

VÅRD/OMSORG En del teologer hävdar att det bästa sättet att få en människa att synda (ursäkta uttrycket, jag vet att det är otidsenligt) är att få henne att göra det som är näst viktigast, på så sätt undgår hon d 0

Publicerad | Anna Andersson

Finanskris kan ge bättre hälsa

VÅRD/OMSORG Kan en finanskris ge oss bättre hälsa? Studier från Island ger oss svaret! 0

Publicerad | Christina Söderberg

Samhället sviker fattiga barn

VÅRD/OMSORG Sommarlovet börjar lida mot sitt slut. För många har det säkert varit en härlig tid, men för barn i fattiga familjer är det tio långa veckor av väntan. Det är inte acceptabelt att samhället rustar ned 0

Publicerad | Lena Holm

Njursjuka i kommunarrest varje sommar

VÅRD/OMSORG Under sommaren vill de flesta komma bort från sin vardag och göra något extra av tillvaron. För den som är njursjuk och har dialys är detta ingen självklarhet. Förutsättningen är att det går att få gä 3

Publicerad | Håkan Hedman

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...