Header-betalogo
Ad-vert
Sj-x55

Dyrare och sämre med snabbtåg

Publicerad | Jan-Åke Bosell

Nya snabbtåg försämrar trafiken på Dalabanan SJ räknar med att sätta in de nya snabbtågen på Dalabanan runt den 1 november i år. Det framgår av en artikel i Falu-Kuriren 2012-07-10. Tidtabellen blir den samma som i dag. ”Den positiva effekten är det blir en bekvämare resa i en fräsch miljö”, säger Marika Berggren vid SJ.

Kraftiga prishöjningar
Vad som inte framkommer av artikeln är att det blir betydligt dyrare att resa med de nya snabbtågen än med dagens lokdragna tåg. Marika Berggren bekräftar för Vi Resenärer att en speciell taxa gäller för de nya tågen.

Vi har tittat närmare på hur stor prisskillnaden är i dag mellan snabbtåg och lokdragna tåg. En enkelresa mellan Stockholm och Gävle kostar med ett lokdraget tåg 315 kr och med ett snabbtåg 491 kr vid resa på förmiddagen den 18 juli. Vid samma tillfälle kostar en resa Stockholm-Linköping 229 kr med ett lokdraget tåg och 391 kr med ett snabbtåg. Det är som synes ordentliga påslag för att resa med snabbtåget; Stockholm-Gävle, +55 %. Stockholm-Linköping, + 70 %. Priserna för lokdragna tåg inkluderar tillägg för sittplatsreservation.

Många utnyttjar möjligheten att åka med de lokdragna tågen utan att ha en reserverad sittplats. Denna möjlighet finns inte med snabbtågen. Det betyder en prishöjning på ytterligare cirka 50 kr.

Det finns ingen anledning att tro att SJ inte kommer att tillämpa samma prisstruktur på Dalabanan som de gör på övriga banor.

Lägre kapacitet
De lokdragna tågen har i dag fem till sex vagnar med möjlighet att koppla till minst fyra till fem ytterligare vagnar. Det betyder att man i dag har en kapacitet på 250 till 300 sittplatser i varje tåg med möjlighet att förstärka med upp till minst 500 sittplatser, Dessutom kan tågen ha stående resenärer.

Snabbtågen har 240 sittplatser och ingen möjlighet till utökning.  Stående resenärer är inte tillåtet.

Med tanke på den stora tillströmningen av resenärer under vanliga helger och speciellt under större helger och vid stora evenemang kommer det att bli kaos när ”riktiga” tåg ersätts med dessa ”rälsbussar”.

Inga möjligheter till bra bagageutrymme
Dalabanan stannar vid Arlanda flygplats och har därför många resenärer som har många tunga väskor med sig. Under vinterhalvåret är det många skidturister som tar tåget till Dalarna. Det går exempelvis att sätt in en bagagevagn i ett lokdraget tåg. Det gör Veolia Transport exempelvis. Det nya snabbtåget är byggt för affärsresenärer med portfölj och har därför minimalt med utrymme för större bagage.

Ingen service till barnfamiljer
Nästa år introducerar SJ en ny familjevagn i de lokdragna tågen. Den får bistro, lekhörna, stolar anpassade även för rullstolsburna, rejäla bagageutrymmen och med plats för barnvagnar samt toalett med skötbord. Dessa faciliteter finns inte i snabbtågen.

Känslig trafik
De lokdragna tågen är flexibla så tillvida att lok och vagnar kan bytas ut. Blir det fel på loket i Borlänge så kan SJ sätta in ett nytt lok. Vid ett vagnfel så kan den aktuella vagnen kopplas ur tåget.

Denna flexibilitet saknas helt med snabbtågen. Varje tåg är en enhet utan flexibilitet. Upptäcks exempelvis ett fel på snabbtåget en morgon i Falun så är det landsvägsbuss som gäller och inget annat för resenärerna.

Finns det några fördelar med det nya tåget?
Ja, det är nytt och fräscht och har ett nytt informationssystem ombord. Men det är inte ett snabbare tåg än dagens lokdragna tåg, så benämningen snabbtåg är helt missvisande.

Det nya snabbtåget, kallat SJ 3000 eller X55, har dock ett statusvärde för främst alla de resenärer som inte själva står för biljettkostnaden. Men för ungdomar, turister och barnfamiljer är snabbtåget ett sämre alternativ till bilen än ett vanligt tåg med lok och vagnar i klassisk stil.

Vad är det för fel på klassiska tåg?
Det är en fråga som många ställer sig. Det är intressant att notera att de privata tågbolag som kommit upp på spåren kör enbart med klassiska lokdragna tåg. Det gäller Veolia, Stockholm-Malmö, Skandinaviska Jernbanor, Stockholm – Göteborg, och Tågåkeriet som kör mellan Göteborg och Falun. De kommer nästa sommar att köra upp till Mora som då får direkttåg med Göteborg.

Sittplatskapaciteten viktigare är spårkapaciteten
Det finns plats för fler resenärer på Dalabanan i dag utan att spårkapaciteten byggs ut. Med rätta fordon och med en flexibilitet i planeringen kan  antalet resenärer fördubblas.

Ge ungdomar, turister, familjer och pensionärer möjlighet att ta tåget
SJ lever på affärs- och tjänsteresor främst mellan Falun/Borlänge  och Stockholm och måste givetvis ta hänsyn till de krav som denna målgrupp ställer. Men de får inte nöja sig med att plocka russinen ur kakan utan även se till att ungdomar, turister,  familjer och pensionärer kan ta tåget. Det måste finnas plats på tågen även inför större helger och stora evenemang och det måste finnas plats för barnvagnar, tunga resväskor och skidor.

Idégruppen VI Resenärer
Jan-Åke Bosell

PS Mer om Dalabanan i nästa nummer av tidningen Vi Resenärer

se även http://teknikdebatt.se/debatt/sj-satsar-i-dalarna

60fae2a096a94ab869100476cb7d97ff

Kommentatör

Jan-Åke Bosell

(14 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Borås järnvägsituation typisk

INFRASTRUKTUR Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer och de regionala banorna som är långsamma och rivnin 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Samhällsnytteföretag när staten inte vill

INFRASTRUKTUR Vi måste bygga om för järnväg för att transporterna ska att bli ekonomiskt, klimatmässigt och enrgimässigt hållbara. Vi har inte lång tid på oss innan oljebristen slår till. Men i stället för invester 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Förstår stockholmarna Norrlands värde?

INFRASTRUKTUR Motståndet mot en norrländsk kustjärnväg har varit kompakt, isynnehet från moderater och de från Stockholm, som tror att alllt värde skapas där, och inte inser att Sveriges rikedom skapats från dess r 482

Publicerad | Hans Sternlycke

Riksrevisionskritik av Trafikverksupphandling negligeras

INFRASTRUKTUR Vid halvårsskiftet lämnande Riksrevisionen en svidande rapport om Trafikverkets upphandling av underhåll. Det var mer tro än vetande om vilka upphandlingsformer som var effektiva. Genom en uppföljning 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Västlänken penningförstörelse

INFRASTRUKTUR Västlänken, järnvägstunneln under Göteborg, är en enorm kapitalförstörelse. Varje satsad krona ger 64 öre i förlust. Biltrafiken minskas inte särskilt mycket. Järnvägarna in till Göteborg är så hårt b 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Desperata försök att bota bostadsbristen

INFRASTRUKTUR Genom uppluckring kring regelverket om andrahandsuthyrning tror Oskar Öholm och Jessika Wilhelmsson, riksdagsledamöter och ledamöter i Civilutskottet för Moderaterna, att bostadsbristen kommer minska 0

Publicerad | redaktionen

Undvik olyckor när snön driver ut vilda djur på vägarna

INFRASTRUKTUR Risken för viltolyckor ökar under vinterhalvåret. Med mycket snö i skog och mark uppehåller sig viltet gärna på vägarna där det är enklare att ta sig fram. Svenska Jägareförbundet uppmanar därför all 0

Publicerad | Christina Nilson Dag

Arbetsgivare och fack i gemensam satsning på forskning

INFRASTRUKTUR Sju miljoner kronor fördelade på sammanlagt fem forskningsprojekt. Det är resultatet av Besöksnäringens Forsknings och utvecklingsfond, BFUFs, första fördelning av forskningsmedel. 0

Publicerad | Eva Fohlstedt

Miljöpartiet föreslår gemensam trafikledningscentral

INFRASTRUKTUR En gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholmregionen, så att resenärerna får bättre och snabbare trafikinformation. Det föreslår Miljöpartiet i en motion till Stockholms landsti 0

Publicerad | redaktionen

Klimat och trafik

INFRASTRUKTUR Klimatforskarna har verkligen förfärande sagor att förtälja om vår energiframtid om vi inte ändrar våra utsläpp. Trafiken står för 30 procent av växthusgasutsläppen. Ändå fortsätter vägsatsningarna, n 0

Publicerad | Hans Sternlycke

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...