Header-betalogo
Ad-vert
13-01-09-hokmark-4

Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker (M)

Ett stort bakslag för Europas klimatpolitik

Publicerad | Gunnar Hökmark

Det tyska beslutet att avveckla kärnkraften kommer att påverka Tysklands inställning till hur Europa och EU ska agera globalt när det gäller klimatmålen. Det är uppenbart att ambitionerna kommer att minska, skriver europaparlamentarikern Gunnar Hökmark (M).

Det tyska beslutet om att avveckla kärnkraften till 2022 sätter det tyska samhället i samma hopplösa och meningslösa årtalsexercis som en gång det svenska. Hopplöst därför att nya energiformer inte uppfinns eller utvecklas på grund av årtal och meningslöst eftersom det är energipolitiken och den europeiska inre marknaden som skapar förutsättningar för energiproduktionens utveckling, inte ensidig stoppolitik. Det har det svenska samhället tydligt fått erfara.

Men det finns en viktig skillnad mellan Sveriges tidigare årtalsexercis och den som nu Tyskland träder in i. Den svenska avvecklingen var hela tiden beroende av tillförseln av svensk energiproduktion. Inte bara för att detta var en del av beslutets inriktning utan också för att den energipolitiska verkligheten var sådan. Det fanns ingen gemensam el- eller energimarknad. Ledningskapacitet och marknadsförutsättningar då var sådana att vi i grunden, även med import och export, var beroende av vår egen produktion.

I dag har vi en gemensam elmarknad. Den är fortfarande inte helt och hållet genomförd och det kommer ta tid innan ledningskapacitet är sådan att den är gemensam i praktiks bemärkelse och inte bara i politisk. Den tyska avvecklingen kommer att skapa ett stort underskott i centrum för vad som är dagens och morgondagens gemensamma europeiska elmarknad.

 

Det finns goda skäl till varför den ska vara gemensam. Den moderna energiproduktionen är inte så enkelt baserad som den har varit under decennier.

 

• För det första är investeringar marknadsbaserade på ett sätt som de inte var tidigare när monopolister med hjälp av skattefinansierade investeringar kunde bygga upp den produktionskapacitet man helt enkelt ville ha.

 

• För det andra är produktionsformerna mer varierande och kräver en större marknad för att kunna bli lönsam. Vindkraft måste användas när den produceras, och kräver då en större marknad för att det ska finnas en efterfrågan som kan konsumera den.

 

• För det tredje är politiken mot växthuseffekten en avgörande utmaning för framförallt energipolitiken. En energipolitik som avvecklar koldioxidfri energiproduktion kommer att drabba Europas och inte bara Tysklands förmåga att leva upp till EU:s mål om att minska utsläppen till 2020 med minst 20 procent. Varje ny energiproduktion som nu ska investeras i Tyskland kommer att ersätta kärnkraft, som står för 25 procent av landets elproduktion. Det innebär allting annat lika att vindkraft inte ersätter kolkraft utan att vindkraft och kolkraft kommer att ersätta kärnkraft. Detta är en ansvarslös hållning sett ur perspektivet av att minska den globala växthuseffekten.

 

Det vore en sak om beslutet att avveckla kärnkraften vore baserad på en analys av kärnkraftsolyckorna i Japan i samband med tsunamin eller på de stresstest som EU har beslutat att europeisk kärnkraft ska genomgå. Men så är det inte. Det är en eftergift till den opinion som olyckorna och tsunamin har skapat snarare än till de brister för tysk eller europeisk kärnkraft som de eventuellt skulle kunna visa på.

 

Det är just den typen av naturkatastrofer som tsunamin var som växthuseffekten i sina allvarligaste scenarier riskerar att leda till. Det är en ironi att den naturkatastrofen nu motverkar våra försök att förebygga än större.

 

Det tyska beslutet kommer nämligen att påverka Tysklands inställning till hur Europa och EU ska agera globalt liksom till hur vi ska skärpa reglerna inför framtiden och sätta målen högre.

 

Tyskland kommer milt talat inte driva på för skarpare krav. Däremot kommer man tillsammans med andra att minska på ambitionerna. I en värld där man sannerligen inte är ensamma om att vilja detta innebär detta mer än något annat ett bakslag för vår tids viktigaste miljöarbete samtidigt som det ställer krav på hur den inre elmarknaden ska utformas i sina nästa steg.

 

Ett Tyskland som skapar ett större beroende till omvärldens, till exempel Rysslands gasproduktion, gynnar vare sig europeisk miljöpolitik eller säkerhetspolitik och kan snarare drabba europeisk industri med högre elpriser.

 

Den tyska regeringens besked är inget framsteg för vare sig europeisk energipolitik eller miljöpolitik.

 

Gunnar Hökmark (M)
Europaparlamentariker

 

Fbdda7bf674cd6e696d741ceee617c83

Kommentatör

Gunnar Hökmark

(2 artiklar)

6 KOMMENTARER

 • 4d67e8f1905b385ad07937c5c549e4a1

  kommentatör Helge,

  klimatbluff

  Eftersom klimatalarmismen bygger på en allt vekare hypotes är det knappast ett argument för eller emot kärnkraft. Mer förvånande är hur politiker kan hålla fast vid lögnen att det finns ett bevisat samband mellan koldioxid och skadligt klimat, något sådant finns nämligen inte.
  Sen beklagar jag Tysklands beslut, är oroad av att vi så systematiskt vilseför människor, finns det inga sanna demokrater med ryggrad kvar? Billig energi ger oss välfärd och bra miljö. Ingen vet inte om koldioxidökningen är bra eller dåligt för jorden, det troliga är att det är både och som allt annat. Kärnkraft av gen IV ger oss både välfärd och bra miljö..

 • 59470ea81cb42caf5b3d892b84b18f55

  debattör göran bryntse,

  obildbara moderater

  Hökmark påstår att kärnkraften är koldioxidfri. Det är fel. Konsumentverket har förbjudit EON att använda det påståendet i reklamen eftersom det är falskt. I själva verket är en satsning på kärnkraft i ett livscykelperspektiv en av de sämsta åtgärderna mot kllimatförändringarna. Det framkommer bl a av en studie vid välrenommerade Stanforduniversitetet i USA, det universitet som levererat flest nobelpristagare i Fysik, se Energy & Environmental Science, 2009,2, 148-173, 117 vetenskapliga referenser. När ska moderata politiker lära sig enkla fakta om energi och klimat ? Eller är de obildbara?
  Göran Bryntse

 • 9660af494de342ad546082349b1ceeb0

  debattör Marianne Groth,

  Deras folkliga beslut.

  Gunnar skriver att de mer varierande produktionsformerna av el kräver en större marknad. Om man tar bort 25 % kärnkraft, så måtte väl marknaden bli större.
  Det är väl klart att politikerna ska lyssna till opinionen, de är ju dessas företrädare.
  Skriv sedan inte och gämför tsunamin med klimatförändringarna, då blir det bara massa svar från klimatförnekare som säger att vi andra tror att det blir jordbävningar och tsunamis av CO2. Att klimatet kommer ge monsterorkaner och svåra väderförhållanden, men knappast tsunamivågor, som är vågor ända från havsbottnen.
  Tyskland har sagt att de ska sänka CO2 ändå. Våra politiker ska väl inte döma dem på förhand. De kanske gör detta för att tvinga fram en marknad och sätta fart på utvecklingen. Ni kanske är rädda att de klarar detta, för då visar de ju att det går utan kärnkraft, då är det bara för oss att följa efter.

 • Ab4d40ae37d052451e02f6023a256b1c

  debattör Josef Boberg,

  BRIST PÅ ENERGI...

  ...ÄR EN BLUFF - http://josefboberg.wordpress.com/2008/03/28/the-energy-non-crisis - så det så. I o f s så kan jag ha fel i det - men det "vet" jag att jag ej har.

 • 6cf49864711733a2338b728ef725e33b

  kommentatör femti6an,

  Livets gas

  Det är den som ligger bakom ord som Klimatpolitik och Miljöpolitik i dagens agendor. Enorma subventioner utgår till de som säger sig bekämpa livets gas. Pengar går till vindkraft, dessa ofattbart meningslösa plåt- och betongschabrak. Pengar går till subventioner av så kallade miljöbilar, som släpper ut pyttelite av Livets gas.
  Du och jag andas ut livets gas vid varje utandning.
  TEORIN om antropogen påverkan av jordens klimat via utsläpp av livets gas, koldioxid, är inte ens bevisad. Ett antal dataprogram, som vid körning ger resultatet att utsläppen kommer att få det globala klimatet att skena, utgör beslutsunderlaget för den så kallade Klimatpolitiken. Dataprogrammen är dessutom inte ens validerade. De har förutspått vårt klimat hittintills med nästintill 100% fel.
  Än idag finns inga empiriska bevis som stöder TEORIN.

 • Ab4d40ae37d052451e02f6023a256b1c

  debattör Josef Boberg,

  SÅ SANT SOM DET ÄR SKRIVET...

  ...VERKLIGEN - http://josefboberg.wordpress.com/2008/02/23/co2-fragan

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Energieffektivisering i praktiken

ENERGI För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan om miljonprogrammets behov av upprustning. Visst måste ofta 1

Publicerad 569 dagar sedan | Rafael Ospino

Energigaserna kan bidra till Färdplan 2050

ENERGI Energigasernas bidrag till kraftiga utsläppsminskningar inom industri- och transportsektorn får inte förbises när nu regeringens tar itu med Färdplan 2050. Utmaningarna kan istället bli möjligheter me 2

Publicerad | Anders Mathiasson

Skuggbudgetar med biogassatsningar

ENERGI Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyfter fram biogasen i sina skuggbudgetar och föreslår en rad insatser för ökad produktion och distribution. Samsynen på biogasens möjligheter borde 1

Publicerad | Anders Mathiasson

I slutfasen av glödlampans liv behövs ny standard

ENERGI Konsumentundersökningar har visat att av konsumenterna som har valt energieffektiva ljuskällor, väljer 75% lågenergilampor istället för LED lampor, trots den senares överlägsenhet i effektivitet, livs 5

Publicerad | Kristofer Blockhammar

Sanningen om kärnkraftens subventioner

ENERGI Vissa debattörer hävdar envist att kärnkraften är subventionerad. Sanningen är följande: 4

Publicerad | Lars Weigert

Sista glödlampan har sett dagens ljus

ENERGI Lördagen den 1 september är det dags för det sista steget i EU:s utfasning av glödlampor. Glödlampor drar onödigt mycket energi så nu kommer även 15-, 25- och 40-wattslamporna inte längre släppas ut p 2

Publicerad | redaktionen

Kvotplikt kan slå hårt mot energigas

ENERGI Just nu lägger regeringen sin sista hand över budgeten för nästa år och i slutet av september får vi reda på vilka prioriteringar och satsningar som görs. Förhoppningsvis finns en del positiva skrivni 1

Publicerad | Anders Mathiasson

Vindkraft hejdar inte klimatförändringar

ENERGI Försöker vindkraftsbranschen att skrämma svenska folket till att köpa vindkraftsandelar? Jo i en landsomfattande propagandaräd verkar det så för vad ska man annars säga om deras påståenden om klimatho 7

Publicerad | Michael Olofsson

Elpriserna skiljer mer än på länge

ENERGI Medelspotpriset i juni på elbörsen Nordpool blev 23,3 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 24,1 öre/kWh i Stockholm och 31,3 öre/kWh i Malmö. Ett underhållsarbete på elnätet som reducerar överföri 0

Publicerad | Faraz Azima

Upprop för ökad satsning på biogas

ENERGI Denna vecka lanserar vi ett nationellt biogasupprop tillsammans med en rad energibolag, fordonstillverkare och miljöteknikföretag. Upptakten var den debattartikel som vi skrev och som publicerades på 3

Publicerad | Anders Mathiasson

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...