Header-betalogo
Ad-vert
Eva-mandelqvist

Eva Mandelqvist, Ordförande Celiakiförbundet

Fel skolmat till allergiska barn kan vara ett brott

Publicerad | Eva Mandelqvist

Med jämna mellanrum händer det som inte får hända – allergiska barn serveras mat som de inte tål. Skolans rektor måste då anmäla olyckan till Arbetsmiljöverket. Men att som förälder göra en anmälan till Skolinspektionen eller till Polisen kan också vara ett sätt att få förskolor och skolor att skärpa sig.

Ett barn i Umeå fick inte rätt mat, ansåg barnets mamma. Men när hon valde att anmäla sitt barns skola till Skolinspektionen tog det skruv. Enligt mamman har skolan brustit i sin skyddstillsyn i och med att skolan inte lyckats ge barnet rätt mat. Hon hävdar att eleven flera gånger har fått fel mat, trots att skolan har fått information. Hon menar att rutinerna har ändrats men att hon inte anser att skolan tagit sitt ansvar och sett allvaret i barnets allergi. Nu uppmanar Skolinspektionen skolan att yttra sig och bemöta anmälan, uppger svt.se.

Berättelsen från Umeå förtäljer inte om barnet tog skada. Men om så varit fallet hade rektorn varit tvungen att anmäla händelsen till Arbetsmiljöverket. Fast även tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska anmälas, hade eleven kunnat skadas allvarligt genom det inträffade ska det också anmälas. Elever omfattas nämligen av arbetsmiljölagen och rektorn har arbetsmiljöansvar för eleverna.

När en elev får en allvarlig allergisk reaktion på grund av att han eller hon fått fel mat i skolan kan det betraktas som arbetsskada. När en sådan anmälan kommer in till Arbetsmiljöverket så rycker de ut och gör en inspektion. Då förhör de sig om vad som har hänt och undersöker vilka rutiner skolan har. Arbetsmiljöverket undersöker också hur skolan kan förebygga så att en liknande händelse inte ska ske igen.
Det kan även vara straffbart för en rektor att inte anmäla ett tillbud eller en olycka till Arbetsmiljöverket.

- Men det krävs att någon har blivit skadad för att det ska kunna åtalas för arbetsmiljöbrott. Om en elev får en allergisk reaktion förutsätter jag att den försvinner efter ett tag. Men blir man tvungen att åka till sjukhuset kan man kanske anses vara skadad. Det är en bedömningsfråga, säger Fredrika Brickman, biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverkets Stockholmsdistrikt.
Det är viktigt att skolan ser till att ha en fungerande beredskap för om en elev skulle få en allergisk reaktion. Det är ju känt för skolan om ett barn har allergi och behöver specialkost.
- Egentligen borde inte vi på Arbetsmiljöverket behöva åka ut på den här sortens inspektioner. Det är skolan som ska ta tag i situationen och i det arbetet ska både skyddsombud, skolkök och rektor vara involverade.
I Nacka utanför Stockholm serverades en elev vid två skilda tillfällen skolmat han är så kraftigt allergisk mot att han riskerar att krävas om han får i sig livsmedlet. Pojken fick en kraftig allergisk reaktion vid båda tillfällena och behövde sjukhusvård, men klarade livhanken. Eftersom det fanns en risk för livet var detta enligt Fredrika Brickman ett tillbud som ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Även i det här fallet var det mamman som drog igång utredningen. Hon gick till polisen i Nacka och lämnade in en polisanmälan för vållande till kroppsskada och sjukdom. Den efterföljande utredningen visade att såväl skolan som det cateringföretag som levererade skolmaten hade bristande rutiner på flera områden. I utredningen var såväl polisen, kommunens livsmedelsinspektör, åklagarmyndigheten och Arbetsmiljöverket inblandade.

Eva Mandelqvist

Ordförande Celiakiförbundet

Bff3647c83e39018ea03d9ee93bad120

Kommentatör

Eva Mandelqvist

(1 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

VÅRD/OMSORG Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som berör oss alla. Enkäten so 0

Publicerad 547 dagar sedan | Marsanna Petersen

Dyrt i längden att rusta ned omsorgen om barnen i tuffa tider

VÅRD/OMSORG Det talas om att en ny våg av varsel är på väg. Det skapar otrygghet vid köksborden och ända in i barnrummen. Nu är det viktigare än någonsin att hålla tag i tryggheten runt barnen. Att inte dra ned p 0

Publicerad | Lena Holm

Svag privatekonomi ett hinder för hälsan

VÅRD/OMSORG Har de som beslutar om bidragsnivåer för sjuka människor alls någon insikt i hur svag ekonomi påverkar hälsan och möjligheten att tillfriskna, undrar Åsa Moberg i sitt debattinlägg. 0

Publicerad | Anna Andersson

Regeringen har inte gjort sin läxa

VÅRD/OMSORG Regeringen ger i den kommande forskningspropositionen stora anslag till den forskning som är på modet, men knappt några pengar alls till forskning som skulle förbättra vården för t ex de sköraste äldr 0

Publicerad | Anna Andersson

Bra att förenkla kraven för kliniska prövningar inom EU

VÅRD/OMSORG Apotekarsocieteten välkomnar målsättningen att förenkla samt ytterligare harmonisera kraven för klinisk prövning inom EU. Nationella särkrav vid multinationella prövningar komplicerar och förslaget ti 0

Publicerad | redaktionen

Dator och Internet bör ingå i försörjningsstödet för barnfamiljer

VÅRD/OMSORG Majblomman är en av Socialstyrelsens remissinstanser när man nu uppdaterar sina allmänna råd till landets kommuner om hur man kan bedöma och handlägga ekonomiskt bistånd. 0

Publicerad | Lena Holm

Vinst är inte problemet

VÅRD/OMSORG En del teologer hävdar att det bästa sättet att få en människa att synda (ursäkta uttrycket, jag vet att det är otidsenligt) är att få henne att göra det som är näst viktigast, på så sätt undgår hon d 0

Publicerad | Anna Andersson

Finanskris kan ge bättre hälsa

VÅRD/OMSORG Kan en finanskris ge oss bättre hälsa? Studier från Island ger oss svaret! 0

Publicerad | Christina Söderberg

Samhället sviker fattiga barn

VÅRD/OMSORG Sommarlovet börjar lida mot sitt slut. För många har det säkert varit en härlig tid, men för barn i fattiga familjer är det tio långa veckor av väntan. Det är inte acceptabelt att samhället rustar ned 0

Publicerad | Lena Holm

Njursjuka i kommunarrest varje sommar

VÅRD/OMSORG Under sommaren vill de flesta komma bort från sin vardag och göra något extra av tillvaron. För den som är njursjuk och har dialys är detta ingen självklarhet. Förutsättningen är att det går att få gä 3

Publicerad | Håkan Hedman

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...