Header-betalogo
Ad-vert

Fler vinklingar kring journaler på nätet

Publicerad | Anders Bernholtz

Vilka effekterna blir av att lägga ut patientjournaler på Internet kommer att utvärderas i samarbete med Linköpings universitet. Även Göran Collste inbjuds till samarbete av Anders Bernholtz som är projektledare vid landstingets IT-centrum.

Replik till "Hur kan IT bidra till god vård?" 11/1

IT, som ett verktyg för att kunna ge god vård, används allt mer i landstingets verksamheter. Sedan december 2008 finns en sammanhållen datoriserad journal för all offentlig vård i Östergötland. Under de senaste åren har allt mer satsats på att införa e-tjänster för patienter.

2003 fattade landstinget beslut om att starta ett pilotprojekt där patienter, hemifrån, via Internet, skulle kunna ta del av egna journaluppgifter. Idag har cirka 300 patienter tillgång till den tjänsten.

2006 fastställdes den "Nationella IT-strategin för vård och omsorg", där patientens åtkomst till egen journalinformation lyftes fram som en viktig tjänst att utveckla och införa. Den nya Patientdatalagen 2008, gav de legala förutsättningarna för patientens åtkomst till egna journaluppgifter via Internet.

Under 2011 påbörjar Center för e-Hälsa i samverkan (som koordinerar landstingens och regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma e-Hälsostöd), en utredning för att ytterligare belysa etiska, medicinska och legala frågeställningar för patientens åtkomst till journaler via Internet.

Göran Collste pekar på ett antal väl kända problemställningar som behöver besvaras innan tjänsten kan erbjudas alla patienter. Landstinget avser fortsätta med pilotprojektet med syftet att öppna upp för en vidare diskussion med allmänhet, patienter och medarbetare kring hur nya möjligheter och den nationella e-hälsostrategin bör förverkligas. Vi har också inlett ett samarbete med Linköpings universitet för att utvärdera effekter i vården och för patienterna.

Vi välkomnar givetvis ett samarbete med Göran Collste i syfte att få in ytterligare vinklingar på hur denna typ av tjänst kan bidra till bättre vård och ge bättre förutsättningar för patienter att vara delaktiga i sin egen vård.

ANDERS BERNHOLTZ, KONSULTCHEF, PROJEKTLEDARE, IT-CENTRUM, LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

se även http://teknikdebatt.se/debatt/hur-kan-it-bidra-till-god-vard

21032ed8c256a172bd721167caf066e0

Kommentatör

Anders Bernholtz

(1 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

VÅRD/OMSORG Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som berör oss alla. Enkäten so 0

Publicerad 550 dagar sedan | Marsanna Petersen

Dyrt i längden att rusta ned omsorgen om barnen i tuffa tider

VÅRD/OMSORG Det talas om att en ny våg av varsel är på väg. Det skapar otrygghet vid köksborden och ända in i barnrummen. Nu är det viktigare än någonsin att hålla tag i tryggheten runt barnen. Att inte dra ned p 0

Publicerad | Lena Holm

Svag privatekonomi ett hinder för hälsan

VÅRD/OMSORG Har de som beslutar om bidragsnivåer för sjuka människor alls någon insikt i hur svag ekonomi påverkar hälsan och möjligheten att tillfriskna, undrar Åsa Moberg i sitt debattinlägg. 0

Publicerad | Anna Andersson

Regeringen har inte gjort sin läxa

VÅRD/OMSORG Regeringen ger i den kommande forskningspropositionen stora anslag till den forskning som är på modet, men knappt några pengar alls till forskning som skulle förbättra vården för t ex de sköraste äldr 0

Publicerad | Anna Andersson

Bra att förenkla kraven för kliniska prövningar inom EU

VÅRD/OMSORG Apotekarsocieteten välkomnar målsättningen att förenkla samt ytterligare harmonisera kraven för klinisk prövning inom EU. Nationella särkrav vid multinationella prövningar komplicerar och förslaget ti 0

Publicerad | redaktionen

Dator och Internet bör ingå i försörjningsstödet för barnfamiljer

VÅRD/OMSORG Majblomman är en av Socialstyrelsens remissinstanser när man nu uppdaterar sina allmänna råd till landets kommuner om hur man kan bedöma och handlägga ekonomiskt bistånd. 0

Publicerad | Lena Holm

Vinst är inte problemet

VÅRD/OMSORG En del teologer hävdar att det bästa sättet att få en människa att synda (ursäkta uttrycket, jag vet att det är otidsenligt) är att få henne att göra det som är näst viktigast, på så sätt undgår hon d 0

Publicerad | Anna Andersson

Finanskris kan ge bättre hälsa

VÅRD/OMSORG Kan en finanskris ge oss bättre hälsa? Studier från Island ger oss svaret! 0

Publicerad | Christina Söderberg

Samhället sviker fattiga barn

VÅRD/OMSORG Sommarlovet börjar lida mot sitt slut. För många har det säkert varit en härlig tid, men för barn i fattiga familjer är det tio långa veckor av väntan. Det är inte acceptabelt att samhället rustar ned 0

Publicerad | Lena Holm

Njursjuka i kommunarrest varje sommar

VÅRD/OMSORG Under sommaren vill de flesta komma bort från sin vardag och göra något extra av tillvaron. För den som är njursjuk och har dialys är detta ingen självklarhet. Förutsättningen är att det går att få gä 3

Publicerad | Håkan Hedman

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...