Header-betalogo
Ad-vert
99401_tjia_torpe_webb

Tjia Torpe, förbundschef Studiefrämjandet riksförbundet

Folkbildning som prioriterar skog och friluftsliv

Publicerad | Åsa Wrenfelt

I en debattartikel på DN Debatt 26/8 skriver professorerna Peter Fredman (Mittuniversitetet, programchef Friluftsliv i förändring) och Marie Stenseke (Göteborgs universitet, bitr. programchef Friluftsliv i förändring) att skogen som upplevelselandskap inte är prioriterat idag:

”En framgångsrik friluftspolitik behöver tydliga företrädare med resurser och kunskaper för dess genomförande.  Även om många i dag tar hänsyn till friluftslivet, saknas offentliga pådrivande krafter som sätter friluftslivets värden främst”, uttrycker författarna till debattartikeln.

De menar även att:

”Vad Sverige behöver är aktörer som sätter friluftslivet i centrum.”

Det är möjligt att man skulle kunna blåsa mer liv i prioriteringen och samtalet på den politiska agendan kring friluftsliv, men att det idag saknas tydliga företrädare med resurser och kunskaper för friluftslivets genomförande upplever vi som en orättvis bedömning!

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund och tillsammans med Fältbiologerna och spelhobbyförbundet Sverok, samt flertalet andra rikstäckande medlemsorganisationer, utgör vi en viktig samhällsaktör som just sätter friluftslivet och skogen som upplevelselandskap i centrum. Det gör vi runtom i hela Sverige genom våra konkreta verksamheter ute i skogen och naturen, samt inne i miljö- och hållbarhetsdebatten.

Att arbeta ur olika perspektiv med skogens viktiga roll för människan och vice versa, är just vad vi arbetar aktivt med genom bred folkbildningsverksamhet i sann frilufts- och upplevelseanda.

Skogens år 2011 uppmärksammade Studiefrämjandet och flera medlemsorganisationer genom att anordna en stor europeisk konferens på temat ”Volunteering for sustainability”.

I Studiefrämjandets och dess medlemsorganisationers löpande verksamheter pågår ett lustfyllt upplevelse- och deltagandebaserat upptäckande av skogen. Vi uppmärksammar vikten av hållbar utveckling ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vi bidrar till kunskapsspridning och bildning i frågor som rör människan i skog och natur samt skogen som upplevelselandskap.

Varje dag, året runt erbjuder Studiefrämjandet tillsammans med medlemsorganisationerna studiecirklar, kurser och andra aktiviteter inom områden som rör människors friluftsliv i skog och natur, sådant som: naturvandringar, fåglar, svamp, jakt och fiske, hund, geologi, botanik med mera.

Fältbiologerna är en av vårt lands välkända organisationer för barn och ungdomar med intresse för natur- och miljöfrågor. Organisationen erbjuder ett smörgåsbord av olika friluftsaktiviteter i skog och mark för sina medlemmar och agerar ofta frontfigur när det gäller aktivt deltagande i den politiska debatten i frågor som rör hållbar utveckling och människans förhållande till och upplevelse av skog och natur.

Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med 190 000 medlemmar. Spelhobbyn bidrar på sitt sätt till ungas möjligheter att uppleva skogen och utveckla förståelse för samspelet mellan människa och natur. Olika delar av hobbyn, som lajv och airsoftspel, upplevs i skogsmiljöer som i hög grad bidrar till den totala upplevelsen av spelet. Att värna om möjligheterna till aktivt friluftsliv och en välmående natur är en förutsättning för att unga ska ha möjligheten att uppleva skogen på detta sätt. 

Några saker som Peter Fredman och Marie Stenseke poängterar i sin debattartikel vill vi också understryka vikten av, nämligen att:

”/…/hälften av alla vuxna svenskar uppger att det upplevda hälsotillståndet skulle påverkas negativt utan möjligheter till friluftsliv. Många vetenskapliga studier visar också på friluftslivets betydelse för naturförståelse, social inkludering, samhörighet och regional utveckling i form av naturturism.”

Vi kan bara hålla med. Folkhälsoaspekten och vikten av skogen som upplevelselandskap samt friluftsliv som en del av vårt folkbildande och demokratifrämjande arbete, är något vi som engagerade aktörer för friluftslivet utgår ifrån, både genom arbetet med våra verksamheter och i vår kommunikation, inte minst i dialogen med lokalpolitiker.

Vi uppmuntrar både våra medlemmar, deltagare, övriga medborgare, forskare, media och politiker att fortsätta uppmärksamma skogens vikt för människan och vice versa, både ur ett upplevelse- och friluftsperspektiv samt ur ett socialt, ekonomiskt, ekologiskt hållbart perspektiv som främjar allas vår gemensamma utveckling.

Tjia Torpe, förbundschef Studiefrämjandet riksförbundet
Salomon Abresparr, ordförande Fältbiologerna
Rebecka Prentell, förbundsordförande Sverok

F9dd7096371f9c186c08a04bedce76b2

Kommentatör

Åsa Wrenfelt

(1 artiklar)

1 KOMMENTARER

  • Ab52671a543d30cb047924d938500f41

    debattör Curt Widlund,

    Våldtäkt på skogen

    När värken skall rivas kommer markägaren att hålla sig för skatt då det åligger honom att städa upp efter vindvärken som kan kosta flera miljoner kr.

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

MILJÖ Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering och rivning av lägenheter. De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen r 0

Publicerad 339 dagar sedan | Linn Westerberg

Bättre rutiner för socialt ansvar

MILJÖ Offentlig sektor får nu hjälp att ställa krav på att leverantörer ska ta ansvar för sin leverantörskedja. Rutinerna är formulerade som krav som kan ställas på ett antal varor där risken för sociala br 0

Publicerad | Hanna Backman

Kommunerna driver på miljöbilarna

MILJÖ 1 januari skärps miljöbilsdefinitionen, vilket Gröna Bilister långe efterlyst. 66% av kommunerna anger att de redan från årsskiftet endast kommer att köpa och leasa tjänste- och förmånsbilar som uppfy 0

Publicerad | Mattias Goldmann

Katastrof för kalkningen?

MILJÖ Regeringens sänkning av Havs- och vattenmiljöanslaget med 235 miljoner kronor riskerar att slå oerhört hårt mot många olika former av vattenvårdsverksamhet. Kalkningen av sjöar och vattendrag kan exem 1

Publicerad | Joel Norlin

Projekt ska minska matavfallet i EU till hälften

MILJÖ Effektivare användning av resurser och en betydande minskning av matavfall i livsmedelskedjan från jord till bord. Detta är syftet med FUSIONS – ett fyraårigt europeiskt FP7-projekt som samlar univers 0

Publicerad | Åsa Stenmarck

Klimatskeptikerna får det allt svårare

MILJÖ Sommarens kontraster i Europa med värmebölja i söder, kyla och regn i norr, har tillsammans med larmrapporter om torka och bränder i USA, översvämningar i Asien och smältande Grönlandsglaciärer åter s 3

Publicerad | Ingrid Eckerman

Lämna synpunkter på dansk planerad vindkraft

MILJÖ Som ett led i en nyligen antagen energipolicy för Danmark 2012- 2020 har planering påbörjats av en 600 MW vindkraftspark på den danska delen av Kriegers Flak. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter t 1

Publicerad | Egon Enocksson

Bisvärmar i Stockholm - vad är det som händer?

MILJÖ De senaste dagarna har det rapporterats om bisvärmar som intar och skrämmer slag på Stockholms storstadsbor, men det som inträffat är egentligen bara binas naturliga sätt att föröka sig och finna ny b 1

Publicerad | Karolina Lisslö

Nej tack till Statoils fuldiesel

MILJÖ Statoil lanserar nu Europadiesel med påstådda miljöfördelar jämfört med svensk Miljöklass 1-diesel. Effekten är den motsatta, skriver Gröna Bilister, Naturskyddsföreningen och Astma-Allergiförbundet, 0

Publicerad | Carina Hååg

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...