Header-betalogo
Ad-vert
Centralen

En nedfallen kontaktledning slog ut tågtrafiken

Hårdbevaka Trafikverket!

Publicerad | Jan-Åke Bosell

När detta skrivs har en nedfallande stolpe stoppat all tågtrafik på landets mest trafikerade sträcka, nämligen mellan Stockholm Central och norrut mot Karlberg. Denna sträcka är ingen getingmidja utan tågen har åtta spår till sitt förfogande. Enligt tidningsuppgifter ska stolpen ligga över fem spår. Det betyder att det måste finnas tre spår som är oskadda. Men all trafik står still. Det drabbar tusentals pendlare och långväga tågresenärer samt flygresenärer, då även Arlanda Express inte kan gå.

Det är inte rimligt att en händelse av detta slag stoppar all tågtrafik. Det måste finnas beredskapsplaner. Med diesellok hade en viss trafik förbi olycksplatsen kunnat påbörjas nästan direkt efter olyckstillfället.

 

I det här fallet kan Trafikverket inte skylla på brist på spår. Nej, grunden till det som händer är att Trafikverket inte behöver betala merparten av de kostnader som uppstår vid trafikstopp. Denna händelse märks marginellt i deras räkenskaper men slår hårt för SL, SJ, Arlanda Express och inte minst för alla resenärer som blir försenade i timmar. Ett eller flera diesellok i reserv kostar dock Trafikverket pengar.

 

Tågsektorn är tyvärr ännu inte mogen att utgöra ett modernt och säkert alternativ till andra färdmedel. Swebus Expres satte direkt in extra bussar mellan Stockholm och Uppsala och taxi räddade tusentals för att komma för sent till flyg och kvällsmöten.

 

Vi som är beroende av en driftsssäker kollektivtrafik hoppas att dagspress och TV sätter i gång en granskning av Trafikverket och gör jämförelser med järnvägssektorn i andra länder. De är ett fall för "Uppdrag granskning".

 

Jan-Åke Bosell
Trafikskribent

Idégruppen Vi Resenärer har i över 15 år bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi har över 15-års erfarenhet bakom oss och har under årens lopp samlat på oss en unik kunskap om att vara konsument inom kollektivtrafiken jämfört med att åka bil.

 

60fae2a096a94ab869100476cb7d97ff

Kommentatör

Jan-Åke Bosell

(14 artiklar)

1 KOMMENTARER

  • 017c3d4b043dd0c180a3af248815bb36

    kommentatör Kalle45,

    Tågtrafiken i Sverige är dessvärre ett skämt...

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Borås järnvägsituation typisk

INFRASTRUKTUR Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer och de regionala banorna som är långsamma och rivnin 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Samhällsnytteföretag när staten inte vill

INFRASTRUKTUR Vi måste bygga om för järnväg för att transporterna ska att bli ekonomiskt, klimatmässigt och enrgimässigt hållbara. Vi har inte lång tid på oss innan oljebristen slår till. Men i stället för invester 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Förstår stockholmarna Norrlands värde?

INFRASTRUKTUR Motståndet mot en norrländsk kustjärnväg har varit kompakt, isynnehet från moderater och de från Stockholm, som tror att alllt värde skapas där, och inte inser att Sveriges rikedom skapats från dess r 482

Publicerad | Hans Sternlycke

Riksrevisionskritik av Trafikverksupphandling negligeras

INFRASTRUKTUR Vid halvårsskiftet lämnande Riksrevisionen en svidande rapport om Trafikverkets upphandling av underhåll. Det var mer tro än vetande om vilka upphandlingsformer som var effektiva. Genom en uppföljning 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Västlänken penningförstörelse

INFRASTRUKTUR Västlänken, järnvägstunneln under Göteborg, är en enorm kapitalförstörelse. Varje satsad krona ger 64 öre i förlust. Biltrafiken minskas inte särskilt mycket. Järnvägarna in till Göteborg är så hårt b 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Desperata försök att bota bostadsbristen

INFRASTRUKTUR Genom uppluckring kring regelverket om andrahandsuthyrning tror Oskar Öholm och Jessika Wilhelmsson, riksdagsledamöter och ledamöter i Civilutskottet för Moderaterna, att bostadsbristen kommer minska 0

Publicerad | redaktionen

Undvik olyckor när snön driver ut vilda djur på vägarna

INFRASTRUKTUR Risken för viltolyckor ökar under vinterhalvåret. Med mycket snö i skog och mark uppehåller sig viltet gärna på vägarna där det är enklare att ta sig fram. Svenska Jägareförbundet uppmanar därför all 0

Publicerad | Christina Nilson Dag

Arbetsgivare och fack i gemensam satsning på forskning

INFRASTRUKTUR Sju miljoner kronor fördelade på sammanlagt fem forskningsprojekt. Det är resultatet av Besöksnäringens Forsknings och utvecklingsfond, BFUFs, första fördelning av forskningsmedel. 0

Publicerad | Eva Fohlstedt

Miljöpartiet föreslår gemensam trafikledningscentral

INFRASTRUKTUR En gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholmregionen, så att resenärerna får bättre och snabbare trafikinformation. Det föreslår Miljöpartiet i en motion till Stockholms landsti 0

Publicerad | redaktionen

Klimat och trafik

INFRASTRUKTUR Klimatforskarna har verkligen förfärande sagor att förtälja om vår energiframtid om vi inte ändrar våra utsläpp. Trafiken står för 30 procent av växthusgasutsläppen. Ändå fortsätter vägsatsningarna, n 0

Publicerad | Hans Sternlycke

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...