Header-betalogo
Ad-vert

Höstbudgeten motar inte tjälen i marken

Publicerad | Tommy Svensson

De största problemen för svensk ekonomi idag är arbetslösheten och ökad ojämlikhet. Innehållet i regeringens presenterade finansplan ger dock lite hopp om en snar lösning, skriver A-smedjans utredningschef Monika Arvidsson i kommentar till regeringens budgetförslag.

Finansdepartementets prognos för både tillväxten och i vilken takt arbetslösheten kommer att minska är optimistisk. Trots detta är budgetpropositionen som presenterades idag expansiv. Och det sistnämnda är förvisso befogat. Några viktiga områden för framtiden som lyfts i regeringens budget är investeringar i infrastruktur, forskning, ungdomars möjlighet att komma i jobb, kvalitet i sjukvård och omsorg och klimatpolitik, för att nämna några. Inriktningen är bra men i detaljerna finns en del i övrigt att önska.

Anders Borg poängterar gärna hur ansvarfull regeringens politik varit och är. Det är tack vare detta ansvarstagande, menar han, som statens finanser nu är så pass stabila att det finns utrymme för satsningar. Han tycks inte reflektera över att det just nu i princip är gratis för Sverige att låna pengar och att det under sådana gynnsamma förhållanden hade varit ansvarsfullt att via lån delfinansiera en sedan länge välbehövd aktiv finanspolitik.

Här kan det vara relevant att reflektera över hur det kommer sig att Sverige har så starka finanser. Det beror inte främst på att vår ekonomi gått som tåget under senare år, utan förklaras snarare av eftersatthet och besparingar. Ansvarsfull politik kan ingen vara emot. Men ansvaret måste vara mer än budgettekniskt. Var finns ansvaret för den sociala sammanhållningen? Var finns ansvaret för att människor ska ha råd att vara sjuka? Var finns ansvaret för en skola som ger elever lika möjligheter? Vore inte det mest ansvarsfulla att av både humana och tillväxtpolitiska skäl använda de finans- respektive penningpolitiska instrumenten så långt det går för att överbrygga stora fall i efterfrågan och sysselsättning?
 
Ambitionen som uttrycks i budgetpropositionen är att stärka tillväxten och motverka arbetslösheten. Löser förslagen de egentliga knutarna? Satsningar på infrastruktur, utbildning och forskning gynnar tillväxten. Men det här är idag så eftersatta områden att de kräver mer omfattande och långvariga insatser för att tjälen ska ge med sig, insatserna börja gro och sedermera bidra till en högre tillväxtbana för svensk ekonomi. 50 kronor mer i månaden bär inte med sig en köpfest för den enskilde pensionären, värdet av den föreslagna bolagsskattesänkningen, 16 miljarder kronor, skulle göra mer nytta någon annanstans.

En förstärkt A-kassa för att göra den till en inkomstförsäkring värd namnet, vore en bättre satsning för att stimulera hushållens konsumtion. För att motverka långtidsarbetslöshet behövs mer kostsamma men också mer effektiva arbetsmarknadsåtgärder som ger långsiktiga positiva effekter för både individ och samhällsekonomi. Att satsa på yrkesutbildningar, praktikplatser och vuxenutbildning är därför bra! Men det är viktigt att det inte bara blir tillfälliga insatser och att det av kostnadsskäl tummas på kvaliteten.

En budget måste på sikt balansera, det kan man inte komma ifrån. Men vill vi ha ett regeringskansli som präglas av duktiga, ibland kreativa, bokförare eller vill vi ha politiker som vågar ha långsiktiga ambitioner och drömmar om ett framtida samhälle som maximerar medborgarnas allmänna väl och ve? Som ser de långsiktiga sambanden mellan sysselsättning och tillväxt och som med slutsatser därav för en stabiliserande politik över konjunkturens svängningar. Själv ser jag att ekonomisk långsiktighet utgör ramen för politikens reella möjligheter men när jag går och röstar vill jag framför allt ha resultat i form av en politisk vision. Regeringens budgetproposition innebär ett avsteg från den tidigare mycket bistra kamerala förhållningen till att sätta kredit och debet främst och man är nu beredd att spendera trots sin optimistiska syn på den kommande ekonomiska utvecklingen. De största problemen för svensk ekonomi idag är arbetslösheten och ökad ojämlikhet. Innehållet i regeringens presenterade finansplan ger dock lite hopp om en snar lösning

7c26e53de472ef1527590a7e52047a57

Kommentatör

Tommy Svensson

(1 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Borås järnvägsituation typisk

INFRASTRUKTUR Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer och de regionala banorna som är långsamma och rivnin 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Samhällsnytteföretag när staten inte vill

INFRASTRUKTUR Vi måste bygga om för järnväg för att transporterna ska att bli ekonomiskt, klimatmässigt och enrgimässigt hållbara. Vi har inte lång tid på oss innan oljebristen slår till. Men i stället för invester 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Förstår stockholmarna Norrlands värde?

INFRASTRUKTUR Motståndet mot en norrländsk kustjärnväg har varit kompakt, isynnehet från moderater och de från Stockholm, som tror att alllt värde skapas där, och inte inser att Sveriges rikedom skapats från dess r 482

Publicerad | Hans Sternlycke

Riksrevisionskritik av Trafikverksupphandling negligeras

INFRASTRUKTUR Vid halvårsskiftet lämnande Riksrevisionen en svidande rapport om Trafikverkets upphandling av underhåll. Det var mer tro än vetande om vilka upphandlingsformer som var effektiva. Genom en uppföljning 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Västlänken penningförstörelse

INFRASTRUKTUR Västlänken, järnvägstunneln under Göteborg, är en enorm kapitalförstörelse. Varje satsad krona ger 64 öre i förlust. Biltrafiken minskas inte särskilt mycket. Järnvägarna in till Göteborg är så hårt b 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Desperata försök att bota bostadsbristen

INFRASTRUKTUR Genom uppluckring kring regelverket om andrahandsuthyrning tror Oskar Öholm och Jessika Wilhelmsson, riksdagsledamöter och ledamöter i Civilutskottet för Moderaterna, att bostadsbristen kommer minska 0

Publicerad | redaktionen

Undvik olyckor när snön driver ut vilda djur på vägarna

INFRASTRUKTUR Risken för viltolyckor ökar under vinterhalvåret. Med mycket snö i skog och mark uppehåller sig viltet gärna på vägarna där det är enklare att ta sig fram. Svenska Jägareförbundet uppmanar därför all 0

Publicerad | Christina Nilson Dag

Arbetsgivare och fack i gemensam satsning på forskning

INFRASTRUKTUR Sju miljoner kronor fördelade på sammanlagt fem forskningsprojekt. Det är resultatet av Besöksnäringens Forsknings och utvecklingsfond, BFUFs, första fördelning av forskningsmedel. 0

Publicerad | Eva Fohlstedt

Miljöpartiet föreslår gemensam trafikledningscentral

INFRASTRUKTUR En gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholmregionen, så att resenärerna får bättre och snabbare trafikinformation. Det föreslår Miljöpartiet i en motion till Stockholms landsti 0

Publicerad | redaktionen

Klimat och trafik

INFRASTRUKTUR Klimatforskarna har verkligen förfärande sagor att förtälja om vår energiframtid om vi inte ändrar våra utsläpp. Trafiken står för 30 procent av växthusgasutsläppen. Ändå fortsätter vägsatsningarna, n 0

Publicerad | Hans Sternlycke

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...