Header-betalogo
Ad-vert
Nils_hogberg_foto_lena_erikssonjpg

Nils Högberg forskare, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU Uppsala FOTO: Lena Eriksson

Hussvampen kan tillverka biobränsle

Publicerad | Nils Högberg

Hussvamp orsakar skador i träbyggnader för hundratals miljoner kronor per år.  Därför är den många husägares skräck. Men svampen kan i framtiden bli till stor nytta – den kan användas för att tillverka biobränsle. På sikt skulle man därmed kunna ersätta biobränslen tillverkade av livsmedel som sockerrör, majs och vete.

Forskare vid bland annat SLU har lyckats avkoda hussvampens genom, arvsmassa. Studien publicerades den 14 juli i den vetenskapliga tidskriften Science. Totalt har 47 forskare i tio länder deltagit i arbetet.

En stor del av det experimentella och analytiska arbetet har utförts vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU Uppsala. Den svenska delen av arbetet har genomförts under ledning av forskare Nils Högberg. Övriga svenska medförfattare till artikeln är forskarassistent Anna Rosling, forskningsingenjör Katarina Ihrmark och professor Jan Stenlid, samtliga vid SLU Uppsala.


Tecknen på ett angrepp av hussvamp kan vara av olika slag som kanelbrunt sporpulver, pannkaksliknande fruktkroppar eller till och med att man kan trampa rakt igenom sitt trägolv. Forskarna har tidigare vetat förvånansvärt lite om hur trä ruttnar; det som sker när svampar använder trä som energikälla.

Trä är ett komplext material. Det består av långa cellulosafibrer inbäddade i kortare kolhydratkedjor och lignin, som klistrar ihop det hela med en komplicerad kemisk struktur. Det gör att trä är mycket motståndskraftigt mot nedbrytning orsakad av svamp. 

För att hitta svaret på hur trä kan brytas ned tog forskargruppen reda på hussvampens DNA-uppsättning. Den visade sig bestå av 43 miljoner DNA-baspar innehållande 13 000 gener.  Forskarna har också jämfört hussvampens DNA-uppsättning med andra svampars DNA. Då fann man att hussvampen saknar flera enzymer som andra svampar måste ha för att kunna bryta ned trä. Hussvampen har istället ett nyupptäckt enzym som fäster sig vid träets cellulosa och sedan bryter ned det med hjälp av kraftfulla syreradikaler.  Det är denna process som gör det möjligt att tillverka biobränsle av trä.


Svampar har tre strategier för sin energiförsörjning: nedbrytning, parasitism och mykorrhiza. Mykorrhiza är ett samarbete mellan svamp och växt, där svampen hjälper växten att ta upp mineralnäring och svampen i sin tur får socker av växten.

Utvecklingen av svamparnas strategier har genom årmiljonerna drivits av vilka gener som kan bryta ned träets beståndsdelar som cellulosa och lignin.  Det har skett sammanvävt med barr- och lövträdens utveckling. Hussvampen är nära släkt med mykorrhizasvampar som Karl-Johansvamp och Smörsopp.

 


Nils Högberg
forskare, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU Uppsala

Denna forskning som nu publiceras i Science har finansierats av USA:s energimyndighet och följande svenska bidragsgivare: Carl Tryggers stiftelse, Ångpanneföreningen, KSLA och FORMAS.

6d81704c67dd63464af0c9b0e52a973f

Kommentatör

Nils Högberg

(1 artiklar)

2 KOMMENTARER

 • Fc7747b6c65847fb3fcfc924d6479501

  debattör Michael Olofsson,

  Vilket biobränsle?

  Det framgår ju inte vilken typ biobränsle det gäller, om det menas att man ska elda svampen eller att den ska producera nåt som fordon kan köras på...

 • A8c197e14f66b2c77d3e0865b9f300a1

  kommentatör snajk,

  Alternativ

  Varför inte odla hampa istället? Mycket enklare och ger dessutom mer energi per ha.

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

MILJÖ Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering och rivning av lägenheter. De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen r 0

Publicerad 333 dagar sedan | Linn Westerberg

Bättre rutiner för socialt ansvar

MILJÖ Offentlig sektor får nu hjälp att ställa krav på att leverantörer ska ta ansvar för sin leverantörskedja. Rutinerna är formulerade som krav som kan ställas på ett antal varor där risken för sociala br 0

Publicerad | Hanna Backman

Kommunerna driver på miljöbilarna

MILJÖ 1 januari skärps miljöbilsdefinitionen, vilket Gröna Bilister långe efterlyst. 66% av kommunerna anger att de redan från årsskiftet endast kommer att köpa och leasa tjänste- och förmånsbilar som uppfy 0

Publicerad | Mattias Goldmann

Katastrof för kalkningen?

MILJÖ Regeringens sänkning av Havs- och vattenmiljöanslaget med 235 miljoner kronor riskerar att slå oerhört hårt mot många olika former av vattenvårdsverksamhet. Kalkningen av sjöar och vattendrag kan exem 1

Publicerad | Joel Norlin

Folkbildning som prioriterar skog och friluftsliv

MILJÖ I en debattartikel på DN Debatt 26/8 skriver professorerna Peter Fredman (Mittuniversitetet, programchef Friluftsliv i förändring) och Marie Stenseke (Göteborgs universitet, bitr. programchef Frilufts 1

Publicerad | Åsa Wrenfelt

Projekt ska minska matavfallet i EU till hälften

MILJÖ Effektivare användning av resurser och en betydande minskning av matavfall i livsmedelskedjan från jord till bord. Detta är syftet med FUSIONS – ett fyraårigt europeiskt FP7-projekt som samlar univers 0

Publicerad | Åsa Stenmarck

Klimatskeptikerna får det allt svårare

MILJÖ Sommarens kontraster i Europa med värmebölja i söder, kyla och regn i norr, har tillsammans med larmrapporter om torka och bränder i USA, översvämningar i Asien och smältande Grönlandsglaciärer åter s 3

Publicerad | Ingrid Eckerman

Lämna synpunkter på dansk planerad vindkraft

MILJÖ Som ett led i en nyligen antagen energipolicy för Danmark 2012- 2020 har planering påbörjats av en 600 MW vindkraftspark på den danska delen av Kriegers Flak. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter t 1

Publicerad | Egon Enocksson

Bisvärmar i Stockholm - vad är det som händer?

MILJÖ De senaste dagarna har det rapporterats om bisvärmar som intar och skrämmer slag på Stockholms storstadsbor, men det som inträffat är egentligen bara binas naturliga sätt att föröka sig och finna ny b 1

Publicerad | Karolina Lisslö

Nej tack till Statoils fuldiesel

MILJÖ Statoil lanserar nu Europadiesel med påstådda miljöfördelar jämfört med svensk Miljöklass 1-diesel. Effekten är den motsatta, skriver Gröna Bilister, Naturskyddsföreningen och Astma-Allergiförbundet, 0

Publicerad | Carina Hååg

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...