Header-betalogo
Ad-vert

Ingen digitalradio utan lägre avgifter

Publicerad | redaktionen

Att public service kommittén vill få fart på övergången från FM radio till digitalradio är inte en dag för tidigt. Det är en helt riktig slutsats att en sådan övergång är kostsam och behöver ett stöd från regering och riksdag. Utredningen föreslår att SR ska få ett resurstillskott men vill också att det övervägs om den kommersiella radion ska få sänkta koncessionsavgifter, för att kunna bekosta en digitalradiosatsning.

För det första är en sänkning av koncessionsavgifterna helt nödvändig om den kommersiella radion ska kunna göra en digitalradiosatsning. För det andra så har utredaren Martin Holmgren lagt fram det förslaget tidigare utan att ha fått regering och riksdag med sig. Vi är överens med SR om att det är orealistiskt att tro på en digitalradiosatsning utan resurstillskott för både den kommersiella radion och SR.

Det säger Radiobranschen (RAB), som är den kommersiella radions branschorganisation, i en kommentar till Public service-kommitténs betänkande "Nya villkor för public service" (SOU 2012:59), som presenterades på tisdagen.

RAB välkomnar förslaget om förhandsprövningen av nya tjänster.

Ett förbud mot produktplaceringar, motsvarande dagens förbud att sända reklam, införs i sändningstillstånden för SVT och UR och redovisningskraven för sponsring och andra kommersiella samarbeten ökar. Det välkomnar RAB, men problemet med glidning mot kommersiella format kvarstår.

RAB är mycket kritisk mot att kommittén inte velat tydliggöra public service-uppdraget. Det innebär att det att Public Service i praktiken själva får fortsätta definierat sitt uppdrag. Detta fungerade bra så länge det inte fanns andra aktörer på marknaden. Dagens konkurrenssituation kräver dock att Public Service har ett tydligt definierat uppdrag och avgränsningar.

Det råder ingen tvekan om att statsfinansierad radio och tv behövs och har ett starkt stöd. Men i ett nytt medielandskap måste politikerna ta till sig att det finns gränser för hur kommersiellt inriktade public service kan bli. Ett statsfinansierat SR ska inte konkurrera med den kommersiella radion om reklamkakan eller ha lika kommersiella format som privatradion. Tyvärr föreslår inte public serviceutredningen någon skarpare gräns mellan public service och den kommersiella radion.Staffan Rosell, VD SBS Radio

B34e8f92b14ab424e82fc54e86e1a8ba

Redaktör

redaktionen

(101 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Borås järnvägsituation typisk

INFRASTRUKTUR Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer och de regionala banorna som är långsamma och rivnin 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Samhällsnytteföretag när staten inte vill

INFRASTRUKTUR Vi måste bygga om för järnväg för att transporterna ska att bli ekonomiskt, klimatmässigt och enrgimässigt hållbara. Vi har inte lång tid på oss innan oljebristen slår till. Men i stället för invester 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Förstår stockholmarna Norrlands värde?

INFRASTRUKTUR Motståndet mot en norrländsk kustjärnväg har varit kompakt, isynnehet från moderater och de från Stockholm, som tror att alllt värde skapas där, och inte inser att Sveriges rikedom skapats från dess r 482

Publicerad | Hans Sternlycke

Riksrevisionskritik av Trafikverksupphandling negligeras

INFRASTRUKTUR Vid halvårsskiftet lämnande Riksrevisionen en svidande rapport om Trafikverkets upphandling av underhåll. Det var mer tro än vetande om vilka upphandlingsformer som var effektiva. Genom en uppföljning 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Västlänken penningförstörelse

INFRASTRUKTUR Västlänken, järnvägstunneln under Göteborg, är en enorm kapitalförstörelse. Varje satsad krona ger 64 öre i förlust. Biltrafiken minskas inte särskilt mycket. Järnvägarna in till Göteborg är så hårt b 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Desperata försök att bota bostadsbristen

INFRASTRUKTUR Genom uppluckring kring regelverket om andrahandsuthyrning tror Oskar Öholm och Jessika Wilhelmsson, riksdagsledamöter och ledamöter i Civilutskottet för Moderaterna, att bostadsbristen kommer minska 0

Publicerad | redaktionen

Undvik olyckor när snön driver ut vilda djur på vägarna

INFRASTRUKTUR Risken för viltolyckor ökar under vinterhalvåret. Med mycket snö i skog och mark uppehåller sig viltet gärna på vägarna där det är enklare att ta sig fram. Svenska Jägareförbundet uppmanar därför all 0

Publicerad | Christina Nilson Dag

Arbetsgivare och fack i gemensam satsning på forskning

INFRASTRUKTUR Sju miljoner kronor fördelade på sammanlagt fem forskningsprojekt. Det är resultatet av Besöksnäringens Forsknings och utvecklingsfond, BFUFs, första fördelning av forskningsmedel. 0

Publicerad | Eva Fohlstedt

Miljöpartiet föreslår gemensam trafikledningscentral

INFRASTRUKTUR En gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholmregionen, så att resenärerna får bättre och snabbare trafikinformation. Det föreslår Miljöpartiet i en motion till Stockholms landsti 0

Publicerad | redaktionen

Klimat och trafik

INFRASTRUKTUR Klimatforskarna har verkligen förfärande sagor att förtälja om vår energiframtid om vi inte ändrar våra utsläpp. Trafiken står för 30 procent av växthusgasutsläppen. Ändå fortsätter vägsatsningarna, n 0

Publicerad | Hans Sternlycke

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...