Header-betalogo
Ad-vert
Matsolsson

Mats Olsson, ordförande Svenska Uppfinnareföreningen

Innovationspolitiken klarar inte dagens utmaningar

Publicerad | redaktionen

Regeringen berömmer sig av att ha Europas mest välordnade finanser. Men under de 20 senaste åren har välståndet i Sverige sjunkit från en fjärde plats bland världens nationer till en 14:e. En orsak till den negativa trenden är att så få företag växer till medelstora företag. Det är ingen brist på uppfinnare, entreprenörer och idéer i Sverige, men det saknas finansiering av idéer i tidiga skeden, så kallad såddfinansiering. Lika allvarligt är att många företag med goda affärsidéer lämnar landet. Några uppmärksammade exempel under de senaste åren är Solibros, som tillverkar tunnfilmssolceller och stamcellsföretags et Cellartis.

Näringslivet investerar årligen ungefär 90 miljarder kronor i forskning och utveckling. Dessa insatser behövs för att storföretagen ska klara den internationella konkurrensen. Det skapar dock inte fler arbetstillfällen och har inte gjort så på länge.


Det statliga stödet till forskning är årligen 30 miljarder kronor. Per capita är de sammanlagda FoU-utgifterna högre än i något annat land. Trots detta är resultatet få nya produkter och företag.


Handeln med varor och tjänster har trefaldigats sedan 1985. Sedan 2001 har Kinas export ökat med 25 procent årligen. Andelen forskare inom arbetskraften är lika hög i Kina som i USA.


Svenska uppfinnareföreningen har granskat de olika partiprogrammen inför höstens val för att se hur Sverige ska möta dessa utmaningar: • Riskkapitalavdrag för att öka de privata investeringarna i nya företag och olika former av riskkapitalfonder föreslås.


• I ett förslag ska 5 miljarder kronor avsättas från Vattenfalls utdelning.
• I ett annat ska statsmakterna sätta upp gemensamma fonder med internationella och svenska riskkapitalister.
• Dessutom föreslås att Vinnova ökar programmet Forska och väx från 120 miljoner kronor årligen till 220 miljoner kronor. Även Iva har tagit upp en rad förslag.


Förslagen räcker inte. Det verkar som om insikten saknas om behovet av en aktiv innovationspolitik. Som representanter för de ostartade företagen är det några förslag som vi saknar i programmen:


• Det behövs en årlig investering på 5 miljarder kronor i tidiga utvecklingsskeden. Det är en grov uppskattning av beloppen som investeras i Kalifornien omräknat till Sveriges befolkning. Både i Sverige och USA kommer finansieringen från såväl statsmak -terna som från den privata sektorn.
• Det offentliga stödet måste bli minst tre gånger större för att nå inter nationell nivå.

Statsmakterna delar ut cirka 300 miljoner kronor årligen i bidrag. Det betyder att stödet till affärsutveckling utgör 1 procent av stödet till forskning. Stödet till affärs- och teknikutveckling i mindre företag är 1 500 miljoner kronor i Norge och 1 000 miljoner kronor i USA omräknat till Sveriges befolkning. Samhällets avkast ning på denna typ av investeringar är alltid större än företagens.


• Idéernas och företagens potential måste få styra även i Sverige. Nu är det enbart de forskningsbaserade affärsidéerna som prioriteras av statsmakterna. Företag kan få 5 miljoner kronor i bidrag för utveckling av en affärsidé, som bygger på ”vetenskaplig bas”.
Företag utanför denna sektor får bidrag på upp till 15 000 kronor och måste i övrigt låna till utvecklingsprojekten. Studier av OECD och European Innovation Scoreboard ger inget stöd för denna politik.


• De privata investeringarna bör öka från dagens ungefär 500 miljoner kronor till 4 miljarder för att nå önskvärd nivå. Utnyttja erfarenheten från ett program där amerikanska staten beviljar lån på tre gånger det egna kapitalet till godkända affärsänglar på villkor att de i sin tur investerar i småföretag. Bland de historiska succé investe ringarna finns Apple, Federal Express och Intel. Modellen skulle dramatiskt öka tillgången på egenkapital i Sverige, vilket ökar stabilitet och riskvillighet hos företagen.
•Skattesystemet bör ses över så att uppfinnare och andra idébärare får dra av sina utvecklingskostnader mot tjänsteinkomster. Denna möjlighet har konstnärer.
• Slutligen måste en rad åtgärder vidtas för att stärka stödet för uppfinnarens och entreprenörens immaterialrätt på den internationella arenan. Håkan Lans fall är inget undantag.


Vad vi ser nu är inte ett marknadsmisslyckande utan ett politiskt misslyckande. Valet är ett gyllene tillfälle att lägga om rodret.


Kjell Jegefors vice ordförande
Peter A Jörgensen fd ordförande
Mats Olsson ordförande, Svenska uppfinnareföreningen

Läs även Forskningsmedel ska användas - inte samlas på hög!

B34e8f92b14ab424e82fc54e86e1a8ba

Redaktör

redaktionen

(101 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Swedavia utlyser innovationstävling

INNOVATION Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport Innovation Challenge 2014. 0

Publicerad 477 dagar sedan | Linn Westerberg

Hur kan Sverige åter bli en forskningsnation av högsta rang?

INNOVATION I dagens DN publiceras akademiens debattartikel om Sveriges allt svagare position inom genombrottsforskningen. Akademien är positiv till den liggande forsknings- och innovationspolitiska propositionen 0

Publicerad | Anna Moberg

Robotarna, ersättare eller partners?

INNOVATION Robotikens snabba utveckling ställer oss inför två val när produktionen flyttar tillbaka till Sverige. Ska robotarna slå ut alltfler arbetstillfällen eller leda till en revolutionerande utveckling för 0

Publicerad | Waldemar Ingdahl

Bra att life science lyfts fram

INNOVATION Regeringen, med Jan Björklund i spetsen, satsar rejält på grundforskning. Regeringen underlättar också att grundforskningen kan omsättas kommersiellt, t ex genom att öka bidrag till forskningssamarbet 500

Publicerad | Karina Eskilsson

Rätt att premiera upptäckter kring stamcellsforskning

INNOVATION Stiftelsen Forska!Sverige välkomnar årets val av Nobelpristagare i medicin. Det sker snabba och viktiga framsteg inom medicinsk forskning även i Sverige, men stiftelsen poängterar att det krävs ett ök 0

Publicerad | Anna Nilsson Vindefjärd

Affärsplan för Sverige med en punkt för lite

INNOVATION I måndags lanserade Stefan Löfven socialdemokraternas fem viktiga initiativ för att Sverige skulle kunna vända utvecklingen och gå mot en bättre framtid. Det är väl bra att oppositionen nu börjar lans 0

Publicerad | Jimmy Wilhelmsson

Ökad samverkan och kreativitet är nyckeln till förbättrat innovationsklimat

INNOVATION I Sverige är vi överlag duktiga på att skapa innovationsklimat i våra företag men också hitta sätt för att stärka vår konkurrenskraft. Annie Lööf och Charlotte Brogren har skrivit en bra debattartikel 0

Publicerad | Carolina Johansson

Staten måste satsa mer på ideella rådgivare

INNOVATION Sverige ligger inte i topp vad gäller entreprenörskapsnivåerna. En omfördelning av statligt stöd måste nu ske så att de ideella rådgivarorganisationernas kompetens bättre tas till vara. Därför har ett 0

Publicerad | Malin_Mohr

Focus on innovation not infrastructure

INNOVATION Businesses traditionally have had to spend large amounts of capital on IT infrastructure. Thousands of companies have built data centers filled with servers, storage, networking, cooling, security--an 0

Publicerad | Melanie Gonglach

Debatten om kunskapsinnovation handlar om ändrad självbild

INNOVATION ”Att förändras är lika smärtsamt som att frysa fast händerna i ett räcke och inte komma loss. Beslutet att slita loss dem vill man helst att någon annan ska ta åt en”. Citatet ovan är från an av Sve 1

Publicerad | Pontus Schultz

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...