Header-betalogo
Ad-vert
Madelene_s2

Madelene Sandström, vd KK-stiftelsen FOTO: Annette Andersson

KK-stiftelsen i mångmiljonsatsning för innovation

Publicerad | Ulf Hall

Svenska företags intresse och ambition när det gäller kompetensutveckling är stor. Men deras behov tillgodoses inte inom ramen för de högre utbildningarna. Därför skapar vi nu en genväg till kompetens- och innovationsutveckling, som i sin tur stärker Sveriges konkurrenskraft.

KK-stiftelsen avsätter nu över 100 miljoner kronor för att svenska företag ska kompetensutvecklas på landets nya universitet och högskolor. Dessa lärosäten får nu möjlighet att tillsammans med näringslivet skapa utbildningar på avancerad nivå där starka forskningsmiljöer matchar kompetensbehoven hos företagen. Detta genom vår nya utlysning ”Expertkompetens för Innovation”. 

Flera av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika exportföretag, såsom Delaval, SKF, Tetra Pak och Ericsson, bygger på innovationer sprungna ur kunskap och kompetens, där personer med olika perspektiv och erfarenheter möts och samverkar. KK-stiftelsen har alltid stött forskning och kompetensutveckling som görs i djup samverkan mellan högskolor och företag. Vi vet att detta leder till nya produkter och applikationer, processförbättringar och ny kunskap och kompetens, och har stor betydelse för näringslivets förnyelse, konkurrenskraft och sysselsättning. Denna utlysning är ett viktigt led i vårt arbete för detta. 

Programmet ”Expertkompetens för Innovation” kommer att genomföras i två steg. I det första steget finns möjlighet för de nya lärosätena att söka medel till att kartlägga behov och utarbeta detaljerade planer för utveckling av utbildningar på avancerad nivå i samarbete med forskningsinstitut och branschorganisationer eller motsvarande. Utbildningarna som utvecklas ska vara flexibla till format och innehåll, och baseras på näringslivets och lärosätenas behov och förutsättningar.

I steg två fungerar planerna som underlag för beslut om stöd till att utveckla och genomföra utbildningarna.  

Alla Sveriges nya lärosäten med examensrättigheter på mastersnivå inom det föreslagna kompetensområdet är välkomna att söka. Men ansökan måste koordineras med näringslivet på sådant sätt att flera företag eller branschorganisationer finns med i projektgruppen.

Vi erbjuder upp till 1,5 miljoner kronor i finansiering för varje projekt i steg ett. Sista ansökningsdag är den 15 december i år. Hela satsningen beräknas omsätta över 100 miljoner kronor för KK-stiftelsens del. 

Det här är en unik möjlighet för företag att kompetensutvecklas och få betydligt bättre förutsättningar för att skapa innovationer.

Madelene Sandström
vd KK-stiftelsen 

92d50b07582907aecbcae1a34a2b1339

Kommentatör

Ulf Hall

(2 artiklar)

2 KOMMENTARER

 • B73dd7f15fc74b517dd2cb22c3c8beef

  kommentatör MikaeLL,

  Det går inte att jämföra de innovationer som ligger till grund för Sveriges stora företag och innovationer i tjänstesektorn idag.De innovationer som utgör grunden för Sveriges multinationella företag idag bygger på att de har startats av uppfinnare och ingenjörer som har löst ett akut praktiskt problem.Medan dagens tjänsteinnovationer bygger på förfining av existerande system.Vad Sverige saknar idag är samhällsinnovationer från politiker med visioner om framtida samhälle som t.ex är mycket mer eleffektivt än dagens Sverige och där vi använder oss av flera typer av transportsystem som alla kompletterar varandra istället för att försöka konkurrera ut varandra.Framtida visioner saknas idagens Sverige där politiker har resignerat för vad svenskt näringslivs företagsrepresentanter har agiterat för nu i snart 3 decennier att marknaden och marknadskrafterna skall stå för alla viktiga samhällslösningar.Men marknadskrafterna är sällan mer intresserade av framtiden än inför nästa kvartalsrapport eller vad som sker om högst 3 år framåt.Marknadskrafterna ser enbart till sig själva och inser inte att ett samhälle som enbart ser till vinstmaximering blir ett snarare ett samvälde än ett samhälle.Samhälle kommer av Att hålla samman.De som ej klarar konkurrensen och aldrig kan uppnå den flexibilitet som ständigt efterfrågas de hamnar utanför och tyr sig hellre till extremrörelser än att göra allt för att protestera mot den syn på individen som har blivit så dominerande.Journalister och politiker talar gärna om alla orättvisor som finns i u-världen men ytterst sällan om att det finns lika stora klyftor idagens Sverige.
  KK-stiftelsen fortsätter bara på det inslagna spåret utan att reflektera över att det finns inga visioner för framtidens Sverige idag utan bara att vi skall klara konkurrensen med övriga industriländer när allt fler inom Sverige hamnar utanför den eviga flexibiliteten.

 • 7fe94f177157d6a009aa87c3ecae041c

  kommentatör Avraham,

  Bra att KK-stiftelsen tar sitt ansvar och satsar, mindre bra att regeringen inte gör något alls i princip.

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Swedavia utlyser innovationstävling

INNOVATION Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport Innovation Challenge 2014. 0

Publicerad 474 dagar sedan | Linn Westerberg

Hur kan Sverige åter bli en forskningsnation av högsta rang?

INNOVATION I dagens DN publiceras akademiens debattartikel om Sveriges allt svagare position inom genombrottsforskningen. Akademien är positiv till den liggande forsknings- och innovationspolitiska propositionen 0

Publicerad | Anna Moberg

Robotarna, ersättare eller partners?

INNOVATION Robotikens snabba utveckling ställer oss inför två val när produktionen flyttar tillbaka till Sverige. Ska robotarna slå ut alltfler arbetstillfällen eller leda till en revolutionerande utveckling för 0

Publicerad | Waldemar Ingdahl

Bra att life science lyfts fram

INNOVATION Regeringen, med Jan Björklund i spetsen, satsar rejält på grundforskning. Regeringen underlättar också att grundforskningen kan omsättas kommersiellt, t ex genom att öka bidrag till forskningssamarbet 500

Publicerad | Karina Eskilsson

Rätt att premiera upptäckter kring stamcellsforskning

INNOVATION Stiftelsen Forska!Sverige välkomnar årets val av Nobelpristagare i medicin. Det sker snabba och viktiga framsteg inom medicinsk forskning även i Sverige, men stiftelsen poängterar att det krävs ett ök 0

Publicerad | Anna Nilsson Vindefjärd

Affärsplan för Sverige med en punkt för lite

INNOVATION I måndags lanserade Stefan Löfven socialdemokraternas fem viktiga initiativ för att Sverige skulle kunna vända utvecklingen och gå mot en bättre framtid. Det är väl bra att oppositionen nu börjar lans 0

Publicerad | Jimmy Wilhelmsson

Ökad samverkan och kreativitet är nyckeln till förbättrat innovationsklimat

INNOVATION I Sverige är vi överlag duktiga på att skapa innovationsklimat i våra företag men också hitta sätt för att stärka vår konkurrenskraft. Annie Lööf och Charlotte Brogren har skrivit en bra debattartikel 0

Publicerad | Carolina Johansson

Staten måste satsa mer på ideella rådgivare

INNOVATION Sverige ligger inte i topp vad gäller entreprenörskapsnivåerna. En omfördelning av statligt stöd måste nu ske så att de ideella rådgivarorganisationernas kompetens bättre tas till vara. Därför har ett 0

Publicerad | Malin_Mohr

Focus on innovation not infrastructure

INNOVATION Businesses traditionally have had to spend large amounts of capital on IT infrastructure. Thousands of companies have built data centers filled with servers, storage, networking, cooling, security--an 0

Publicerad | Melanie Gonglach

Debatten om kunskapsinnovation handlar om ändrad självbild

INNOVATION ”Att förändras är lika smärtsamt som att frysa fast händerna i ett räcke och inte komma loss. Beslutet att slita loss dem vill man helst att någon annan ska ta åt en”. Citatet ovan är från an av Sve 1

Publicerad | Pontus Schultz

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...