Header-betalogo
Ad-vert

Klimatskeptikerna får det allt svårare

Publicerad | Ingrid Eckerman

Sommarens kontraster i Europa med värmebölja i söder, kyla och regn i norr, har tillsammans med larmrapporter om torka och bränder i USA, översvämningar i Asien och smältande Grönlandsglaciärer åter satt klimatförändringarna på kartan.

British Medical Journal har nyligen haft en artikel där de medicinska effekterna av klimatförändringarna beskrivs. Man kommer till slutsatsen att det är nödvändigt dels att minska utsläppen av växthusgaser, dels att vidta åtgärder för att anpassa samhället för de klimatförändringar som redan är oundvikliga.

I Sverige har vi varit duktiga på att kartlägga läkemedels kemiska effekter i naturen. I Storbritannien ska man nu titta på deras klimatpåverkan.

Klimatskeptikerna får det allt svårare. Indikationerna på att det är människan som till allra största delen står för ökningen av växthusgaser i atmosfären blir allt starkare och tydligare.

I en artikel i British Medical Journal går man igenom aktuellt kunskapsläge om klimatförändringarnas hälsoeffekter.

Till de direkta räknar man värmeböljor med åtföljande ökning av marknära ozon.

Till de indirekt hälsoeffekterna räknar man bl.a. följderna av försämrade skördar, höjda matpriser och översvämningar: undernäring med alla dess ohälsotillstånd, spridning av nya och nygamla infektionssjukdomar och psykosociala effekter. Risken för konflikter och vågor av klimatflyktingar är uppenbar.

Man pekar på att många av de åtgärder som minskar koldioxidutsläppen också har en hälsofrämjande effekt. Att byta bilen mot apostlahästarna, cykel och kollektivtrafik medverkar till renare luft, ökad fysisk aktivitet och fler sociala kontakter. Att äta mindre rött kött skulle påverka incidensen av  hjärt-kärlsjukdomar och cancer positivt.

Man anser det viktigt att öka tillgänglighet till familjeplanering, speciellt i låginkomstländer, vilket i sin tur kommer att minska mödra- och barnadödligheten. Detta är en av nyckelfaktorerna för att minska befolkningsökningen i världen. (Här berör man inte att det är den ökande levnadslängden som för närvarande står för befolkningsökningen.)

Hälso- och sjukvårdssektorns roll är att kommunicera riskerna med global uppvärmning, att samarbeta med andra parter och att främja, leda och utvärdera ett antal anpassningsstrategier. Särskild hänsyn måste tas till de mest sårbara populationerna. Ökat finansiella bidrag från höginkomst- till låginskomstländer och fritt flöde av information och teknologi mellan länder är nödvändiga förutsättningar.

Artikeln avslutas med att det är nödvändigt dels att minska utsläppen av växthusgaser, dels att vidta åtgärder för att anpassa samhället för de klimatförändringar som redan är oundvikliga.

974c26aecf983bc6a70e1a62b0087076

Kommentatör

Ingrid Eckerman

(1 artiklar)

3 KOMMENTARER

 • Ab52671a543d30cb047924d938500f41

  debattör Curt Widlund,

  Aerosoler är också en orsak.

  Det finns många förslag på alternativa orsaker till uppvärmningen. Där det finns pengar samlas vetenskapsmännen kring köttgrytorna om någon där ser andra orsaker flyttas han långt ifrån köttgrytan. En teori är att solsystemet går in i en av de sju armarna på vintergatan där jorden utsätts för aerosoler. var 1.5 miljonte år passerar vi en spiral. Där också sannolikheten är större att kollidera med någon annan sol, planet, svart hål eller meteorit.
  Curt Widlund

 • 209c412bdf96ccb6a4623e4bf1473833

  kommentatör mrosenq,

  Skeptikerna närmare sanningen

  Det finns en mängd argument bland fanatiska miljömuppar som blir allt mindre hållbara i en adekvat diskussion. Nu när ingenting annat håller föds nya former av skrämselpropaganda, hänvisar då till de medicinska effekter som kommer att påverka oss vid en påstådd global uppvärmning. Fn:s klimatpanel IPCC har sedan begynnelsen bluffat. IPCC är tillsatt av politiker som styr hela den här organisationen med hjälp av anslag. Får inte politikerna det svar de vill ha så blir det inga fler anslag, eller så byter man ut de inom IPCC som har en annan åsikt och inte håller med. Och det är många enligt uppgift. Inga oberoende vetenskapsmän, klimatforskare kommer till tals i denna debatt. Och vad betyder detta? Jo dörrarna i EU har stängts för allmänheten vilket medför att vi skattebetalare sitter i rävsaxen och kan inte göra någonting förutom att bekosta det totala fiaskot EU med ytterligare skattemedel. Det handlar således inte om ngt annat än höjda skatter. För att återgå till miljömuppspolitiken vill jag enkelt hänvisa till att de rapporter som IPCC levererat främst i form av skrämselpropaganda inte på något vis, trots uppmaningar från vetenskapsmän och forskare runt om i världen inte har kunnat påvisa några som helst bevis för det påstådda att mänskligheten står bakom den globala uppvärmningen, utan detta är endast ett antagande. Det värsta av allt är att det inte finns några som helst bevis för att så är fallet. Vad som däremot har bevisats och är väldigt enkelt att förstå är att det är solen som styr klimatet på jorden, inte bilarna och IPCC. Hänvisar till klimatforskare Svensmark som fått alltmer gehör för sin dokumentation vad det beträffar solen och den kosmiska strålningens samband. Det finns också väldigt mycket mer som påverkar vår moder jord. Vulkaners effekt på jorden, jordens läge i förhållande till solen, jordaxelns lutning i förhållande till horizontalplanet, El Nino. Ingenting av detta har någonsin förekommit eller bekräftats av Fn:s klimatpanel IPCC som tänkbara orsaker till svängningar och förändringar i det globala vädersystemet. Det finns hur mycket fakta som helst av det jag tidigare nämnt och det är bara att googla på nätet så inser man nog ganska snart allvaret i hela det här politiska miljöfiaskot. Klimatet på jorden har ständigt förändrats och kommer så alltid att göra oavsett vad mänskligheten tar sig till. IPCC gjorde en databeräkningar på temperatur stegringar under en hundraårsperiod. Genom modellen gick de tillbaka hundra år för att se vilken temperatur vi skulle ha på jorden idag med den globala uppvärmningen. Resultatet blev ett fullständigt fiasko. Modellen påvisade en ökning med 8 grader. Idag har vi ingen ökning alls av temperaturen enligt de bevis som läggs fram av oberoende forskare. Vad var det som gick fel? Smhi:s meteorologer kan knappt spå väder mer än tre dagar framåt men IPCC säger sig kunna förutsäga hur klimatet på jorden kommer att bli om flera hundra år. Knappast troligt. En hearing i Riksdagen, i EU där oberoende klimatforskare och vetenskapsmän får komma till tals är på sin plats

 • Df608527ad369a3685164651da703b57

  kommentatör Rune,

  Jag går inte på det längre

  För 15-20 år sedan fick vi lära oss att det blir snabbt varmare och det kommer få hemska konsekvenser , höjd havsnivå, miljontals klimatflyktingar mm skulle vi redan nu haft. När uppvärmningen och konsekvenser uteblev så hittade man i stället på att allt konstigt väder orsakas av koldioxid , värme , kyla ,torka ,översvämning ,blåst ja allt upptänkligt är orsakat av koldioxid oavsett väder. Jag går inte på det längre ,jag har blivit en skeptiker.

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

MILJÖ Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering och rivning av lägenheter. De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen r 0

Publicerad 335 dagar sedan | Linn Westerberg

Bättre rutiner för socialt ansvar

MILJÖ Offentlig sektor får nu hjälp att ställa krav på att leverantörer ska ta ansvar för sin leverantörskedja. Rutinerna är formulerade som krav som kan ställas på ett antal varor där risken för sociala br 0

Publicerad | Hanna Backman

Kommunerna driver på miljöbilarna

MILJÖ 1 januari skärps miljöbilsdefinitionen, vilket Gröna Bilister långe efterlyst. 66% av kommunerna anger att de redan från årsskiftet endast kommer att köpa och leasa tjänste- och förmånsbilar som uppfy 0

Publicerad | Mattias Goldmann

Katastrof för kalkningen?

MILJÖ Regeringens sänkning av Havs- och vattenmiljöanslaget med 235 miljoner kronor riskerar att slå oerhört hårt mot många olika former av vattenvårdsverksamhet. Kalkningen av sjöar och vattendrag kan exem 1

Publicerad | Joel Norlin

Folkbildning som prioriterar skog och friluftsliv

MILJÖ I en debattartikel på DN Debatt 26/8 skriver professorerna Peter Fredman (Mittuniversitetet, programchef Friluftsliv i förändring) och Marie Stenseke (Göteborgs universitet, bitr. programchef Frilufts 1

Publicerad | Åsa Wrenfelt

Projekt ska minska matavfallet i EU till hälften

MILJÖ Effektivare användning av resurser och en betydande minskning av matavfall i livsmedelskedjan från jord till bord. Detta är syftet med FUSIONS – ett fyraårigt europeiskt FP7-projekt som samlar univers 0

Publicerad | Åsa Stenmarck

Lämna synpunkter på dansk planerad vindkraft

MILJÖ Som ett led i en nyligen antagen energipolicy för Danmark 2012- 2020 har planering påbörjats av en 600 MW vindkraftspark på den danska delen av Kriegers Flak. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter t 1

Publicerad | Egon Enocksson

Bisvärmar i Stockholm - vad är det som händer?

MILJÖ De senaste dagarna har det rapporterats om bisvärmar som intar och skrämmer slag på Stockholms storstadsbor, men det som inträffat är egentligen bara binas naturliga sätt att föröka sig och finna ny b 1

Publicerad | Karolina Lisslö

Nej tack till Statoils fuldiesel

MILJÖ Statoil lanserar nu Europadiesel med påstådda miljöfördelar jämfört med svensk Miljöklass 1-diesel. Effekten är den motsatta, skriver Gröna Bilister, Naturskyddsföreningen och Astma-Allergiförbundet, 0

Publicerad | Carina Hååg

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...