Header-betalogo
Ad-vert
Maggie-dec-2009

Klimatskeptikerna hade rätt

Publicerad | Maggie Thauersköld Crusell

Alla med något att säga till om i klimatfrågan har vallfärdat ner till Sydafrika och Durban, där FN:s klimatpanel IPCC håller sitt gigantiska årsmöte. Det är den sjuttonde gången som tusentals representanter från hela världen samlas för att, om möjligt, lösa frågan om hur vi kan stoppa den globala uppvärmningen med all dess konsekvenser för mänskligheten och övriga livet på jorden.

I Sydafrika bedömer man att klimatmötet blir större än VM i fotboll. 15 000 delegater förväntas komma till Durban och tack vare de olika NGO:ernas arrangemang kan uppemot 20 000 till dyka upp. Alla hotell är uppbokade och bara hotellnätterna kommer att generera intäkter på ca en halv miljard kronor. Sveriges officiella delegation består av 45 ledamöter. Hur många fler miljöengagerade svenskar som nappat på en tvåveckors semester vid Indiska oceanens strand är oklart.

Men det märks knappast att det drar sig ihop till klimatförhandlingar. Efter fiaskona i Köpenhamn och Cancún tycks luften ha gått ur klimatfrågan. Knappt någon dagstidning orkar bry sig om vad som kommer att hända i Sydafrika. Och trots den stora uppslutningen i Durban är det få deltagare som förväntar sig någon bindande klimatpolitisk överenskommelse. Många undrar om det överhuvudtaget är realistiskt att sträva efter ett förnyat avtal om emissionssänkningar.  Skuldkrisen i EU och USA gör det svårt att ställa krav på tillväxtländer som Kina, Indien eller Brasilien. Rysslands ansvarige klimatförhandlare har uttalat att landet inte kommer att förlänga Kyotoprotokollet om inte alla andra också skriver på. Skuldtyngda USA, som dessutom är på väg mot presidentval, har avsagt sig allt klimatansvar.

Vi kan nog inte annat än se på när halten av koldioxid i atmosfären obönhörligen fortsätter att stiga. För samtidigt som energikonsumtionen i såväl EU som USA stagnerar har Kina seglat upp som världens största energikonsument. Mellan 2000 och 2010 hade landets energikonsumtion stigit med 134 procent. Och Kinas politiker oroar sig inte nämnvärt för klimatet. För dem är det viktigare med tryggad ekonomisk tillväxt och ökad välfärd.

Hur mycket av dagens klimatförändring som kan skyllas på människan råder det skilda meningar om. Procenttalen förvirrar ibland mer än förklarar. Och den lovordade klimatpolitiken visar sig alltmer vara, precis som klimatskeptikerna förutspått, ett bombastiskt spel för galleriorna och ett utomordentligt sätt att driva ett lands eller hela världens ekonomi i sank.

Storbritannien, Spanien, Italien, Tyskland – alla backar de nu ur sina ambitiösa planer att med hjälp av skyhöga subventioner ställa om till grön energi. Allt fler studier och undersökningar pekar på att påtvingade satsningar på t.ex. vindkraft eller solenergi leder till en nettoförlust av arbetstillfällen med ökad arbetslöshet som följd.

I Danmark har politiker i åratal insisterat på att subventionera världens största producent av vindturbiner, Vestas, med argumentet att Danmark vinner när andra länder köper dansk vindkraftsteknik. Men när Danmarks ekonomiska råd undersökte saken 2004 blev slutsatsen att landet totalt sett förlorat på subventionerna. 

En stor del av klimatpolitiken har gått ut på att diktera absurditeter som lågenergilampor med kvicksilver i, som tvingades på oss 2009 (samtidigt som övriga produkter innehållande kvicksilver förbjöds) och som enligt EU skulle innebära stora miljövinster. Nu menar dock många miljöexperter att den påstådda miljönyttan egentligen bara är en politisk nytta, en symbolisk handling som varken gagnar vår miljö eller människors hälsa. Bristfällig konsumentinformation har lett till att vi varje år felsorterar cirka 200 000 lågenergilampor. Ingen vet hur mycket kvicksilver som läcker ut i naturen på vägen till anläggningen. 

Naturskyddsföreningen propagerade i början varmt för de nya energieffektiva belysningsalternativen. Nu vill man att det införs pant på ”kvicksilverlamporna”. Och Mikael Karlsson, styrelseordförande för Naturskyddsföreningen, kräver att regeringen måste stoppa ”förgiftningen av mannen” genom att minska förekomsten av miljögifter i våra konsumentvaror. Konsekvent tänkande?

Tidigare i våras konstaterade Riksrevisionen att många av Sveriges klimatåtgärder är både kostsamma och verkningslösa. Riksrevisionens slutsats delas av Runar Brännlund och Bengt Kriström, Sveriges mest kända miljöekonomer. De menar att en ytterligare minskning av de svenska utsläppen av växthusgaser förbättrar vår miljö endast marginellt och till priset av mycket stora ingrepp i samhällsekonomin. Att såsom vissa politiker kräva att Sverige ska ”gå före i det globala klimatarbetet” kommer att ha en enda säker effekt: en kollaps av den ännu relativt sett starka svenska ekonomin. Vad var det vi sa, myser då klimatskeptikerna.

Maggie Thauersköld Crusell

Miljödebattör och författare

 

883709dc184b8726256d2d82de350719

Kommentatör

Maggie Thauersköld Crusell

(2 artiklar)

5 KOMMENTARER

 • 9660af494de342ad546082349b1ceeb0

  debattör Marianne Groth,

  Mest lögn

  Hörde på radion idag (tror det var plånboken i P1) om detta med glödlampor. Lågenergilampor minskar kvicksilverutsläppen jämfört med om det ska eldas mer kol för att ge el ät den gamla sortens glödlampa. De kvicksilverutsläpp som kolkraften i europa ger, blåser in även över oss. Det finns väl en del kvicksilver i kolen som eldas. Dessutom så sparar lågenergilampan el, så den har dubbel vinst.
  Det kommer säkert nya lampor, led och annat. Men att lågenergilampan är miljövinst är klart.
  Gamla glödlampan ger 10 % ljus, så den är väldigt slösaktig.
  Varför sprider Maggie Thauersköld Crusell sådana här lögner och rykten?


  Varför sprider

 • Cbaa0553bec631544668060a848f8e61

  debattör Michael Karnerfors,

  Michael Karnerfors

  "De kvicksilverutsläpp som kolkraften i europa ger..."

  Påminnelse: i Sverige kör vi vattenkraft och kärnkraft.

 • 9660af494de342ad546082349b1ceeb0

  debattör Marianne Groth,

  Lite framåtanda, om jag får be.

  Vilket gnäll.
  Är ju så man föredrar en riktig skeptikers åsikter. Är nog inte så stora problem med lågenergilampor, de sparar trots allt en hel del el. Är så trött på alla jämförelser med hur kineserna ökar, tänk om det är en kines som löser fussionen en vacker dag, då är vi glada att han föddes. Det är bara teknik och framåtanda som kan fixa det hela. Nu kommer mycket teknik som gör att det går åt mindre energi, om alla gör vad de kan, så kommer det att lossna så småningom.
  Men visst är många miljömänniskor motståndare till ny teknik. De verkar tro att allt blir bra om vi backar tiden till 1850. Som koldioxidlagring, som är ett realistiskt alternativ. Att fixa en stor del av problemet, utan att behöva ta funktionella kraftverk ur drift. Det är i sån ny teknik lösningen finns. Man måste kanske till och med använda genteknik ihop med ren konstgödning, för att kunna odla mat som innehåller det vi behöver.
  Men det är framåt vi ska se, inte tillbaka till svält, missväxt och skitigt eldande.

 • Df608527ad369a3685164651da703b57

  kommentatör Rune,

  miljörörelsen är farlig för miljön

  Lågenergilampan är definitivt en absurditet ,vi i Sverige skall sprida kvicksilver i naturen för att tyskarna eldar med kol.Att miljörörelsen är farlig för miljön finns det flera exempel på förutom kvicksilverlamporna tex industri byggnation i fjällen och annan orörd natur ,skövlade regnskogar för palmolje produktion ,ökade koldioxid utsläpp till följd av kärnkraftsmotstånd mm .

 • B5f199d169750108bf8645a9d4106603

  kommentatör DBB085,

  Har inlägget kunskapsbakgrund?

  Är lågenergilampan en absurditet? Innan man påstår något sådant får man hoppas att man tagit reda på hur mycket kvicksilver det finns i lampan, hur mycket av detta som kommer ut i miljön när lampan går sönder ellervdeponeras eller återvinns ochhuyr mycket kvicksilver som släpps ut från den kolförbränningen som gör för att förse kvicksilverlampans konkurrent glödlampan med den högre elanväöndning som den ger upphov till. Kol utgör det marginella kraftslaget i nästan all elproduktuion i världen. Med marginelt menas det som man i första hand drar ned på när elanvändningen minskar eller det som man i första hand avstår från att bygga ut när elanvändningen ökar. Att kol utgör det viktigaste av marginella kraftslag beror på att kolkondens har ganska hög rörig kostnad. Man måste forska på den frågan innan man debatterar men det kanske Maggie T C har gjort?

  Lågenergilampan innehåller som alla lysrör en delkvicksilver men den innehåller annat mycket kul att fundera över som man upptäcker om man slår sönder basen. Det finns en del för en återvinningsindustri att hämta där. F ö så kommer LED teknikenmer och mer.

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

MILJÖ Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering och rivning av lägenheter. De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen r 0

Publicerad 336 dagar sedan | Linn Westerberg

Bättre rutiner för socialt ansvar

MILJÖ Offentlig sektor får nu hjälp att ställa krav på att leverantörer ska ta ansvar för sin leverantörskedja. Rutinerna är formulerade som krav som kan ställas på ett antal varor där risken för sociala br 0

Publicerad | Hanna Backman

Kommunerna driver på miljöbilarna

MILJÖ 1 januari skärps miljöbilsdefinitionen, vilket Gröna Bilister långe efterlyst. 66% av kommunerna anger att de redan från årsskiftet endast kommer att köpa och leasa tjänste- och förmånsbilar som uppfy 0

Publicerad | Mattias Goldmann

Katastrof för kalkningen?

MILJÖ Regeringens sänkning av Havs- och vattenmiljöanslaget med 235 miljoner kronor riskerar att slå oerhört hårt mot många olika former av vattenvårdsverksamhet. Kalkningen av sjöar och vattendrag kan exem 1

Publicerad | Joel Norlin

Folkbildning som prioriterar skog och friluftsliv

MILJÖ I en debattartikel på DN Debatt 26/8 skriver professorerna Peter Fredman (Mittuniversitetet, programchef Friluftsliv i förändring) och Marie Stenseke (Göteborgs universitet, bitr. programchef Frilufts 1

Publicerad | Åsa Wrenfelt

Projekt ska minska matavfallet i EU till hälften

MILJÖ Effektivare användning av resurser och en betydande minskning av matavfall i livsmedelskedjan från jord till bord. Detta är syftet med FUSIONS – ett fyraårigt europeiskt FP7-projekt som samlar univers 0

Publicerad | Åsa Stenmarck

Klimatskeptikerna får det allt svårare

MILJÖ Sommarens kontraster i Europa med värmebölja i söder, kyla och regn i norr, har tillsammans med larmrapporter om torka och bränder i USA, översvämningar i Asien och smältande Grönlandsglaciärer åter s 3

Publicerad | Ingrid Eckerman

Lämna synpunkter på dansk planerad vindkraft

MILJÖ Som ett led i en nyligen antagen energipolicy för Danmark 2012- 2020 har planering påbörjats av en 600 MW vindkraftspark på den danska delen av Kriegers Flak. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter t 1

Publicerad | Egon Enocksson

Bisvärmar i Stockholm - vad är det som händer?

MILJÖ De senaste dagarna har det rapporterats om bisvärmar som intar och skrämmer slag på Stockholms storstadsbor, men det som inträffat är egentligen bara binas naturliga sätt att föröka sig och finna ny b 1

Publicerad | Karolina Lisslö

Nej tack till Statoils fuldiesel

MILJÖ Statoil lanserar nu Europadiesel med påstådda miljöfördelar jämfört med svensk Miljöklass 1-diesel. Effekten är den motsatta, skriver Gröna Bilister, Naturskyddsföreningen och Astma-Allergiförbundet, 0

Publicerad | Carina Hååg

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...