Header-betalogo
Ad-vert

Kollektivresenärer kräver mindre krångel när man reser på annan ort

Publicerad | Kurt Hultgren

Den politiska ambitionen att öka kollektivresandet i alla regioner i Sverige måste motsvaras av att det ska bli enklare – inte svårare – att resa kollektivt. Alla regioner måste medverka i detta, och det går oacceptabelt långsamt, med olika biljettsystem i varje län. Spontanresor måste kunna göras med det goda kollektivtrafiknät som finns. Idag är det så krångligt på annan ort än på hemorten att de flesta avstår från kollektivresor. Bilisterna har det alltid enkelt. Kollektivresenärerna måste ständigt riskera att skaffa fel biljetter eller så får de inte ens köpa biljetter för svenska pengar. Det får inte dröja årtionden innan ett enkelt betalsystem finns för kollektivresenärerna.

Som ett första steg måste det inrättas dagsresekort (eller flerdagars) för alla besöksorter och för alla regioner. Idag finns bara förplanerade styckbiljetter. De förslagna dagsresekorten kan enkelt säljas via det vanliga biljettsystemet för tåg och buss, och det måste också finnas att köpa lokalt för alla spontana resor. Man ska inte behöva planera en kollektivresa lång tid i förväg. Man måste kunna skaffa hela resan i samma köp vart än man ska, inklusive oplanerade resor på besöksorten. Spontanresor måste kunna göras med kollektivtrafiken i andra städer. Man ska känna sig välkommen. Detta kan göras omgående.

Alla regionala kollektivtrafikmyndigheter och alla trafikoperatörer bör omgående inrätta sådana enkla biljetter för hela landet. Först då kan kollektivtrafiken, med alla sina fördelar, fungera för alla som vill resa enkelt. Då kan kollektivtrafiken bli attraktiv på ett sätt som den inte är idag. Biljettkrånglet avskräcker resenärer från spontanresor, det visar undersökningar, som Resenärsforum har gjort.

Dagskorten kan kosta olika på olika orter. Det är inte priset som är avgörande. Det är enkelheten. Det är resenärerna som avgör vad som är attraktivt, och krångel måste elimineras.


Gunnel Färm
ordförande Resenärsforum
Kurt Hultgren
generalsekreterare Resenärsforum

80f126acc072223b8887497a27ab4374

Kommentatör

Kurt Hultgren

(5 artiklar)

1 KOMMENTARER

 • 72f7d18b0fe3e144f76681743bd666b7

  debattör Rafael Ospino,

  DET KAN VAR KRÅNGEL ÄVEN PÅ EGEN ORT!

  Jag måste hålla mig med egen bil i tjänsten, vilket innebär att jag måste åka bil till och från arbetet också.
  Jag åker dock kollektivt ibland, men våra beslutsfattare gör det inte till det lättaste valet.
  Härom månaden skulle jag ta tunnelbanan, och tog upp ett av de förköpshäften som kostat mig 180 kronor någon månad tidigare. Till min oförställda förvåning gällde inte detta längre! Bara att slänga, således.

  Nu blev jag hänvisad till en apparat där man kunde får veta hur man löste SMS-biljett med sin mobiltelefon.
  Nu gick det tyvärr inte, eftersom Telia kräver att man tecknar någon form av tilläggstjänst, "Telia Plånbok" först.
  Detta hjälpte inte så mycket, denna tjänst fungerade ändå inte på grund av min stenålderstelefon (nåja, 4 år gammal i alla fall) visade det sig, så där tog det ändå stopp.

  Dessbättre gick det att lösa en kontantbiljett, vilket den vänlige spärrvakten förvarnade mig dock var mycket dyrare. De 56 kronor han ville ha föranledde därför inget svimningsanfall. Dock kanske i dyraste laget för en resa på dryga halvmilen...

  Eftersom jag inte är miljonär så har jag tyvärr inte åkt kollektivt sedan dess...

  Om kollektivtrafiken skall vara ett realistiskt alternativ måste antingen bensinpriset upp över 100 kronor eller så måste möjligheten att snabbt, enkelt och relativt billigt kunna lösa en biljett skapas!

  Eller varför inte låta hela kostnaden gå via skattsedeln? Enligt uppgift betalar jag ju redan halva kostnaden för kollektivtrafiken den vägen!

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Borås järnvägsituation typisk

INFRASTRUKTUR Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer och de regionala banorna som är långsamma och rivnin 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Samhällsnytteföretag när staten inte vill

INFRASTRUKTUR Vi måste bygga om för järnväg för att transporterna ska att bli ekonomiskt, klimatmässigt och enrgimässigt hållbara. Vi har inte lång tid på oss innan oljebristen slår till. Men i stället för invester 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Förstår stockholmarna Norrlands värde?

INFRASTRUKTUR Motståndet mot en norrländsk kustjärnväg har varit kompakt, isynnehet från moderater och de från Stockholm, som tror att alllt värde skapas där, och inte inser att Sveriges rikedom skapats från dess r 482

Publicerad | Hans Sternlycke

Riksrevisionskritik av Trafikverksupphandling negligeras

INFRASTRUKTUR Vid halvårsskiftet lämnande Riksrevisionen en svidande rapport om Trafikverkets upphandling av underhåll. Det var mer tro än vetande om vilka upphandlingsformer som var effektiva. Genom en uppföljning 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Västlänken penningförstörelse

INFRASTRUKTUR Västlänken, järnvägstunneln under Göteborg, är en enorm kapitalförstörelse. Varje satsad krona ger 64 öre i förlust. Biltrafiken minskas inte särskilt mycket. Järnvägarna in till Göteborg är så hårt b 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Desperata försök att bota bostadsbristen

INFRASTRUKTUR Genom uppluckring kring regelverket om andrahandsuthyrning tror Oskar Öholm och Jessika Wilhelmsson, riksdagsledamöter och ledamöter i Civilutskottet för Moderaterna, att bostadsbristen kommer minska 0

Publicerad | redaktionen

Undvik olyckor när snön driver ut vilda djur på vägarna

INFRASTRUKTUR Risken för viltolyckor ökar under vinterhalvåret. Med mycket snö i skog och mark uppehåller sig viltet gärna på vägarna där det är enklare att ta sig fram. Svenska Jägareförbundet uppmanar därför all 0

Publicerad | Christina Nilson Dag

Arbetsgivare och fack i gemensam satsning på forskning

INFRASTRUKTUR Sju miljoner kronor fördelade på sammanlagt fem forskningsprojekt. Det är resultatet av Besöksnäringens Forsknings och utvecklingsfond, BFUFs, första fördelning av forskningsmedel. 0

Publicerad | Eva Fohlstedt

Miljöpartiet föreslår gemensam trafikledningscentral

INFRASTRUKTUR En gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholmregionen, så att resenärerna får bättre och snabbare trafikinformation. Det föreslår Miljöpartiet i en motion till Stockholms landsti 0

Publicerad | redaktionen

Klimat och trafik

INFRASTRUKTUR Klimatforskarna har verkligen förfärande sagor att förtälja om vår energiframtid om vi inte ändrar våra utsläpp. Trafiken står för 30 procent av växthusgasutsläppen. Ändå fortsätter vägsatsningarna, n 0

Publicerad | Hans Sternlycke

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...