Header-betalogo
Ad-vert
Miljobil

Kommunerna driver på miljöbilarna

Publicerad | Mattias Goldmann

1 januari skärps miljöbilsdefinitionen, vilket Gröna Bilister långe efterlyst. 66% av kommunerna anger att de redan från årsskiftet endast kommer att köpa och leasa tjänste- och förmånsbilar som uppfyller de nya kraven. Därutöver inför många kraven successivt.

Kommunerna hade en viktig roll i att få igång miljöbilsförsäljningen när den nuvarande definitionen infördes 2006, och Gröna Bilisters sammanställning visar att de får samma roll nu.

Kommunerna bereder väg för en ny miljöbilsboom, nu med de skärpta kriterierna. De flesta inför de skärpta kriterierna direkt, och många lägger till krav på förnybara drivmedel och säkerhetskrav.

Gröna Bilisters sammanställning visar att närmare femtio bilmodeller redan nu uppfyller den kommande, skärpta miljöbilsdefinitionen. Gasbilarna är flest, men också etanolbilar, elbilar, laddhybrider, hybrider, diesel- och bensinbilar uppfyller kraven. Här finns också sjusitsiga och fyrhjulsdrivna bilar, och nästan alla modellerna uppfyller högsta säkerhetskrav.

Det är hög tid att miljöbilsdefinitionen skärps, och med kommunernas svar i ryggen tillbakavisar vi ala förslag om att skjuta på införandet eller lindra kraven.

Gröna Bilister är kritiska till att miljöbilsdefinitionen endast omfattar klimatpåverkan och alltså inte andra miljö- och hälsopåverkande utsläpp, att inga säkerhetskrav ställs och att bilen får släppa ut mer ju tyngre den är.

Bilen gör inte större nytta ju tyngre den är och därför är det korkat att låta de tyngsta bilarna släppa ut mest. Det innebär också att en del riktigt snåla, smarta bilar inte godkänns eftersom de är för lätta. Det blir löjeväckande.

Nästa skärpning av definitionen är aviserad för 2016, och Gröna Bilister uppmanar regeringen att tidigt slå fast vad som gäller då.

Eftersom vi ska nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta är det rimligt att nästa skärpning innebär att bara bilar som kan framföras på förnybara drivmedel eller el omfattas. Redan nu finns det ett gott utbud av gas-, etanol- och elbilar mycket brett och 2016 är det än bredare.


Alla kommunsvaren finns på www.gronabilister.se direkt på framsidan.

 

Mattias Goldmann
Gröna Bilister

0cb15306fe91f6a70674c6fe098246b0

Kommentatör

Mattias Goldmann

(4 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

MILJÖ Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering och rivning av lägenheter. De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen r 0

Publicerad 334 dagar sedan | Linn Westerberg

Bättre rutiner för socialt ansvar

MILJÖ Offentlig sektor får nu hjälp att ställa krav på att leverantörer ska ta ansvar för sin leverantörskedja. Rutinerna är formulerade som krav som kan ställas på ett antal varor där risken för sociala br 0

Publicerad | Hanna Backman

Katastrof för kalkningen?

MILJÖ Regeringens sänkning av Havs- och vattenmiljöanslaget med 235 miljoner kronor riskerar att slå oerhört hårt mot många olika former av vattenvårdsverksamhet. Kalkningen av sjöar och vattendrag kan exem 1

Publicerad | Joel Norlin

Folkbildning som prioriterar skog och friluftsliv

MILJÖ I en debattartikel på DN Debatt 26/8 skriver professorerna Peter Fredman (Mittuniversitetet, programchef Friluftsliv i förändring) och Marie Stenseke (Göteborgs universitet, bitr. programchef Frilufts 1

Publicerad | Åsa Wrenfelt

Projekt ska minska matavfallet i EU till hälften

MILJÖ Effektivare användning av resurser och en betydande minskning av matavfall i livsmedelskedjan från jord till bord. Detta är syftet med FUSIONS – ett fyraårigt europeiskt FP7-projekt som samlar univers 0

Publicerad | Åsa Stenmarck

Klimatskeptikerna får det allt svårare

MILJÖ Sommarens kontraster i Europa med värmebölja i söder, kyla och regn i norr, har tillsammans med larmrapporter om torka och bränder i USA, översvämningar i Asien och smältande Grönlandsglaciärer åter s 3

Publicerad | Ingrid Eckerman

Lämna synpunkter på dansk planerad vindkraft

MILJÖ Som ett led i en nyligen antagen energipolicy för Danmark 2012- 2020 har planering påbörjats av en 600 MW vindkraftspark på den danska delen av Kriegers Flak. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter t 1

Publicerad | Egon Enocksson

Bisvärmar i Stockholm - vad är det som händer?

MILJÖ De senaste dagarna har det rapporterats om bisvärmar som intar och skrämmer slag på Stockholms storstadsbor, men det som inträffat är egentligen bara binas naturliga sätt att föröka sig och finna ny b 1

Publicerad | Karolina Lisslö

Nej tack till Statoils fuldiesel

MILJÖ Statoil lanserar nu Europadiesel med påstådda miljöfördelar jämfört med svensk Miljöklass 1-diesel. Effekten är den motsatta, skriver Gröna Bilister, Naturskyddsföreningen och Astma-Allergiförbundet, 0

Publicerad | Carina Hååg

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...