Header-betalogo
Ad-vert

Krisåtgärder för svensk mjölkproduktion

Publicerad | Jonas Carlberg

Den ekonomiska krisen i världen och EU slår med full kraft mot mjölkföretagens ekonomi. Det mycket besvärliga läget beror på dels på kraftigt sänkta priser för mjölken dels att priserna för foder och andra insatsvaror har stigit kraftigt. I nuläget har många företag inte ens möjlighet att klara av att hantera de rörliga kostnaderna i verksamheten. Svensk Mjölk vill nu se politiska åtgärder.

Läget är mycket allvarligt och nu måste något hända från politiskt håll. Jobb och produktionsintressen inom livsmedelsproduktionen måste få högre prioritet hos politiker och myndigheter. Risken finns annars att vi snart inte har några svenska mjölkbönder och då inte heller någon svensk mjölk kvar.

Svensk Mjölk ser tre nödvändiga politiska insatser för att klara krisen och stärka konkurrenskraften i svensk mjölkproduktion:

 • Tidiga utbetalningar av ersättningarna från EU
   EU-kommissionen och svenska myndigheter behöver skapa möjligheter för mjölkbönderna får så snabba utbetalningar som möjligt i detta kärva läge.
 • Färre och enklare regler
  Svenska regelverk måste vara konkurrenskraftiga i en europeisk och global marknad.
 • Ny jordbrukspolitik efter 2012
  Gårdsstöd måste ta hänsyn till animalieproduktionens många tvärvillkor och sanktionsrisker
  Främja ökade investeringar
  Främja insatser för djurens välbefinnande

Många politiker säger sig värna landsbygden. Då är det nu eller aldrig för politikerna att prioritera mjölkbranschen, som ju är motorn på landsbygden. Landets mjölkbönder skapar många arbetstillfällen för dem som vill bo på landet och inte minst levererar de goda och näringsriktiga livsmedel. Mjölkbönderna vill vara i del i att klara den globala livsmedelsförsörjningen.


Jonas Carlberg

politisk chef Svensk Mjölk

De5ca03cc6e9f22b4b1e98c2e245885c

Kommentatör

Jonas Carlberg

(1 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Borås järnvägsituation typisk

INFRASTRUKTUR Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer och de regionala banorna som är långsamma och rivnin 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Samhällsnytteföretag när staten inte vill

INFRASTRUKTUR Vi måste bygga om för järnväg för att transporterna ska att bli ekonomiskt, klimatmässigt och enrgimässigt hållbara. Vi har inte lång tid på oss innan oljebristen slår till. Men i stället för invester 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Förstår stockholmarna Norrlands värde?

INFRASTRUKTUR Motståndet mot en norrländsk kustjärnväg har varit kompakt, isynnehet från moderater och de från Stockholm, som tror att alllt värde skapas där, och inte inser att Sveriges rikedom skapats från dess r 482

Publicerad | Hans Sternlycke

Riksrevisionskritik av Trafikverksupphandling negligeras

INFRASTRUKTUR Vid halvårsskiftet lämnande Riksrevisionen en svidande rapport om Trafikverkets upphandling av underhåll. Det var mer tro än vetande om vilka upphandlingsformer som var effektiva. Genom en uppföljning 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Västlänken penningförstörelse

INFRASTRUKTUR Västlänken, järnvägstunneln under Göteborg, är en enorm kapitalförstörelse. Varje satsad krona ger 64 öre i förlust. Biltrafiken minskas inte särskilt mycket. Järnvägarna in till Göteborg är så hårt b 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Desperata försök att bota bostadsbristen

INFRASTRUKTUR Genom uppluckring kring regelverket om andrahandsuthyrning tror Oskar Öholm och Jessika Wilhelmsson, riksdagsledamöter och ledamöter i Civilutskottet för Moderaterna, att bostadsbristen kommer minska 0

Publicerad | redaktionen

Undvik olyckor när snön driver ut vilda djur på vägarna

INFRASTRUKTUR Risken för viltolyckor ökar under vinterhalvåret. Med mycket snö i skog och mark uppehåller sig viltet gärna på vägarna där det är enklare att ta sig fram. Svenska Jägareförbundet uppmanar därför all 0

Publicerad | Christina Nilson Dag

Arbetsgivare och fack i gemensam satsning på forskning

INFRASTRUKTUR Sju miljoner kronor fördelade på sammanlagt fem forskningsprojekt. Det är resultatet av Besöksnäringens Forsknings och utvecklingsfond, BFUFs, första fördelning av forskningsmedel. 0

Publicerad | Eva Fohlstedt

Miljöpartiet föreslår gemensam trafikledningscentral

INFRASTRUKTUR En gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholmregionen, så att resenärerna får bättre och snabbare trafikinformation. Det föreslår Miljöpartiet i en motion till Stockholms landsti 0

Publicerad | redaktionen

Klimat och trafik

INFRASTRUKTUR Klimatforskarna har verkligen förfärande sagor att förtälja om vår energiframtid om vi inte ändrar våra utsläpp. Trafiken står för 30 procent av växthusgasutsläppen. Ändå fortsätter vägsatsningarna, n 0

Publicerad | Hans Sternlycke

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...