Header-betalogo
Ad-vert
Johan_henrikson_photo

Johan Henrikson, VD, Verisec

Kryptering ett måste för att skydda information

Publicerad | Johan Henrikson

Alltför många organisationer tar inte datasäkerhet på allvar och uppvisar därför märkbara sårbarheter, enligt en rapport av Thales. Samtidig framstår krypteringsteknologi som det bästa alternativet för att skydda känslig information. Med bakgrund av dessa upptäckter är det hög tid att diskutera utmaningar och möjligheter inom krypteringsområdet.

Rapporten What Auditors Think about Crypto Technologies är sammanställd av Ponemon Institute och bygger på en global undersökning av 505 IT-revisorers syn på krypteringsteknologi. IT-revisorer identifierar riskområden dagligen och påverkar även hur organisationer möter sina säkerhetsmål, deras erfarenheter ger därför en bra uppfattning om det allmänna säkerhetstillståndet.

Rapporten lyfter fram en hel del belysande statistik:

• Endast 32 % av de tillfrågade anser att deras organisationer arbetar proaktivt med att hantera hot mot datasäkerheten.

• Endast 42 % av de tillfrågade menar att deras organisationer gör datasäkerhet till en strategisk prioritet inom verksamheten som helhet.

• Hela 51 % av de tillfrågade menar att över hälften av deras granskningar avslöjat betydande brister i förmågan att följa de regler och ramverk som gäller för datasäkerhet.

• Endast 45 % av de tillfrågade tror att deras organisationer har tillräckliga resurser för att kunna möta de krav som ställs på dataskydd.

För att stärka säkerheten och öka dataskyddet framstår krypteringsteknik som den populäraste lösningen bland IT-revisorer. Kryptering anses vara bäst lämpad att skydda känslig information i både databaser och applikationer, samt även vid lagring och ”point of capture”. Faktum är att:

• 71 % av de tillfrågade anser att en organisations informationstillgångar inte kan skyddas till fullo utan en kryptolösning.

• 81 % av de tillfrågade anser att bästa praxis föreskriver att känslig information alltid krypteras när detta är praktiskt möjligt.

Rapporten ställer sig positiv till kryptering som en potentiell lösning på flera av sårbarheterna hos företag och därför är det viktigt att bjuda in säkerhetsansvariga inom olika branscher för att diskutera detta. Framförallt viktigt inom bankväsendet där behovet av effektiva lösningar för kryptering och nyckelhantering är särskilt stort. Om krypteringsteknologin utnyttjas på rätt sätt så finns det goda möjligheter för organisationer att skapa starkare dataskydd och möta de allt hårdare säkerhetskraven, därför är det viktigt att vi höjer kunskapsnivån inom detta område.

Johan Henrikson,

VD Verisec

A2ff87685fc85a64deb7abcd3ea308ce

Kommentatör

Johan Henrikson

(1 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Dags att nyansera täckningsdebatten?

ICT I helgen publicerade SvD en debattartikel om mobiltäckningen skriven av Socialdemokraternas it-politiska talesperson Monica Green. Debattartikeln, och andra inlägg på nätet, innehåller enligt mig en e 0

Publicerad | Ulf Seijmer

Wifi fullt 2016?

ICT EU vill positionera Europa som en föregångsregion inom kommunikation med tillgång till internet och mobilt bredband i världsklass. Med önskemål om ökad tillgänglighet följer ett ökat behov av kapacite 0

Publicerad | Ulf Seijmer

Utilityföretag sårbara för virusattacker

ICT Den senaste tiden har flera välkända utilityföretag hamnat offline på grund av virusattacker. Genom att exploatera delade hårddiskar har virusen lyckats sprida sig bland de interna datanätverken, dock 0

Publicerad | Eric Uggla

Frekvensdelning äntligen på agendan

ICT Det börjar bli trångt i luften och önskemålen om ökad mobilitet tilltar för varje år som går. Trafiken i mobilnäten har ökat med mer än 150% under året, väl över satta prognoser. För att komma till en 491

Publicerad | Ulf Seijmer

Vad skolor bör känna till om IT-säkerheten

ICT Skolor måste kunna erbjuda både personal och elever tillgång till digital information. Men gränsen mellan informationsfrihet och risken för informationsmissbruk är hårfin, därför måste skolorna skydda 0

Publicerad | Eric Uggla

Nätattacker alltmer vanliga men det går att skydda sig

ICT De nätattacker som nyligen drabbade främst svenska myndigheter är ett gissel. De saktar ner de drabbades webbsajter eller gör dem otillgängliga för besökarna, ofta i situationer då informationsbehovet 0

Publicerad | Sven Hammar

Strålsäkerhetsmyndigheten förvränger sanningen

ICT När Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) nyligen gjorde mätningar av mobil- och annan högfrekvent strålning på fem orter runt om i Sverige, var budskapet i media tydligt: ”Oroar Du Dig för att utsättas för 1

Publicerad | Olle Johansson

Data lagrad i molnet kan hamna utomlands

ICT Hamnar din data i molnet utanför Sverige? Då är du i gott sällskap. Det gör nämligen lagrade data från cirka 15 procent av alla svenska kommuner och myndigheter också. 0

Publicerad | redaktionen

Viktigt med vuxenansvar på Internet

ICT Idag släppte .SE sin årliga rapport Svenskarna och Internet. Rapporten visar bland annat att Internetanvändandet fortsätter gå nedåt i åldrarna. Den största ökningen står skolbarn i låg- och mellansta 0

Publicerad | Amelie Furborg

Så gör du din kommun säkrare med eller utan kameror

ICT Tidningen Dagens Samhälles färska enkät om trygghetsfrågor visar att tre av fyra av landets lokala toppolitiker är positivt inställda till kamerabevakning och vill ha fler kameror. Det är bra att få e 0

Publicerad | Andreas Johansson

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...