Header-betalogo
Ad-vert
Kriegers-flak580

Kriegers Flak ligger i södra Östersjön mellan Sverige, Danmark och Tyskland cirka 30 kilometer söder om Trelleborg.

Lämna synpunkter på dansk planerad vindkraft

Publicerad | Egon Enocksson

Som ett led i en nyligen antagen energipolicy för Danmark 2012- 2020 har planering påbörjats av en 600 MW vindkraftspark på den danska delen av Kriegers Flak. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter till Danmark på vad som bör ingå i kommande miljökonsekvensbeskrivning och hur projektet kan påverka svenska förhållanden.

Miljöministeriet i Danmark har underrättat Sverige om att Danmark påbörjat planeringen av en vindkraftspark på Kriegers Flak. Gränsen för den planerade anläggningen ligger cirka 30 km från den skånska kusten. I ett första skede ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Tillstånd för utbyggnad av vindkraft finns sedan tidigare både på de svenska och tyska delarna av Kriegers Flak.

Gränsöverskridande samråd
Enligt Esbokonventionens protokoll kan grannländer lämna synpunkter på verksamheter i andra länder som kan leda till påverkan på miljö och människor i det egna landet. Sverige har möjlighet att lämna synpunkter på vad som bör ingå i kommande miljökonsekvensbeskrivning och hur Sverige kan komma att påverkas.

Naturvårdsverket har skickat underrättelsen på remiss till myndigheter och organisationer. Det är även öppet för allmänheten att lämna synpunkter. Naturvårdsverket sammanställer inkomna synpunkter och sänder dessa till Miljöministeriet i Danmark.

Svar senast 31 augusti.

 

Egon Enocksson
Handläggare

Synpunkter på främst de gränsöverskridande konsekvenserna av projektet lämnas till Naturvårdsverket senast den 31 augusti 2012.
Lämna synpunkter per e-post till registrator@naturvardsverket.se, ange ärendenr NV-06762-12 och Kriegers Flak. Alternativt kan svar lämnas per brev till Naturvårdsverket 106 48 Stockholm.

Mer information

Remiss i Sverige (pdf 168 kB)
Underrättelse från Danmark (pdf 79 kB)
Karta och kravlista över innehåll i kommande miljökonsekvensbeskrivning (pdf 375 kB)
Mer information om Esbokonventionen

Egon Enocksson, tel 010-698 11 91
egon.enocksson@naturvardsverket.se

se även http://denmark.dk/en/green-living/sustainable-projects/kriegers-flak-the-worlds-first-offshore-electricity-supergrid/

E6fc65251a0dc27c8b0f3262c0b36b88

Kommentatör

Egon Enocksson

(1 artiklar)

1 KOMMENTARER

  • Ab52671a543d30cb047924d938500f41

    debattör Curt Widlund,

    Jag lider med Danskarna för att de måste stå ut med dessa förskräckliga vindvärk i stor skala. Vi låter Danskarna bygga ett toriumverk för Danmark på gammal dansk jord i Skåne för produktion av el till Danmark. Hetvattnet kan vi nyttja i Sverige.

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

MILJÖ Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering och rivning av lägenheter. De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen r 0

Publicerad 332 dagar sedan | Linn Westerberg

Bättre rutiner för socialt ansvar

MILJÖ Offentlig sektor får nu hjälp att ställa krav på att leverantörer ska ta ansvar för sin leverantörskedja. Rutinerna är formulerade som krav som kan ställas på ett antal varor där risken för sociala br 0

Publicerad | Hanna Backman

Kommunerna driver på miljöbilarna

MILJÖ 1 januari skärps miljöbilsdefinitionen, vilket Gröna Bilister långe efterlyst. 66% av kommunerna anger att de redan från årsskiftet endast kommer att köpa och leasa tjänste- och förmånsbilar som uppfy 0

Publicerad | Mattias Goldmann

Katastrof för kalkningen?

MILJÖ Regeringens sänkning av Havs- och vattenmiljöanslaget med 235 miljoner kronor riskerar att slå oerhört hårt mot många olika former av vattenvårdsverksamhet. Kalkningen av sjöar och vattendrag kan exem 1

Publicerad | Joel Norlin

Folkbildning som prioriterar skog och friluftsliv

MILJÖ I en debattartikel på DN Debatt 26/8 skriver professorerna Peter Fredman (Mittuniversitetet, programchef Friluftsliv i förändring) och Marie Stenseke (Göteborgs universitet, bitr. programchef Frilufts 1

Publicerad | Åsa Wrenfelt

Projekt ska minska matavfallet i EU till hälften

MILJÖ Effektivare användning av resurser och en betydande minskning av matavfall i livsmedelskedjan från jord till bord. Detta är syftet med FUSIONS – ett fyraårigt europeiskt FP7-projekt som samlar univers 0

Publicerad | Åsa Stenmarck

Klimatskeptikerna får det allt svårare

MILJÖ Sommarens kontraster i Europa med värmebölja i söder, kyla och regn i norr, har tillsammans med larmrapporter om torka och bränder i USA, översvämningar i Asien och smältande Grönlandsglaciärer åter s 3

Publicerad | Ingrid Eckerman

Bisvärmar i Stockholm - vad är det som händer?

MILJÖ De senaste dagarna har det rapporterats om bisvärmar som intar och skrämmer slag på Stockholms storstadsbor, men det som inträffat är egentligen bara binas naturliga sätt att föröka sig och finna ny b 1

Publicerad | Karolina Lisslö

Nej tack till Statoils fuldiesel

MILJÖ Statoil lanserar nu Europadiesel med påstådda miljöfördelar jämfört med svensk Miljöklass 1-diesel. Effekten är den motsatta, skriver Gröna Bilister, Naturskyddsföreningen och Astma-Allergiförbundet, 0

Publicerad | Carina Hååg

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...