Header-betalogo
Ad-vert

Marknaden spår lägre elkostnad 2012

Publicerad | Faraz Azima

Medelspotpriset i april på elbörsen Nordpool blev 27,9 öre/kWh i elområde Luleå, Sundsvall och Stockholm samt 30,0 öre/kWh i Malmö. Det motsvarar en nedgång med cirka 40 procent jämfört med motsvarande månad i fjol (48,0 öre/kWh). Om elmarknaden får rätt kommer hushåll med rörligt elpris att få upp till 3 000 kronor lägre elkostnad i år jämfört med 2011.

Inför årets vårflod är det knappt någon risk för tomma vattenmagasin. Enligt statistik från Svensk Energi var fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen 32,6 procent vid slutet av vecka 16 vilket kan jämföras med normalt 20,8 procent. Överskottet av vatten har medfört att vattenkraften producerat betydligt mer el under april i år jämfört med motsvarande månad föregående år. Samtidigt väntas vårfloden sätta ytterligare press på elpriset.

Kärnkraftstillgängligheten har varit cirka 85 procent under april. Just nu genomgår reaktor ett och tre i Oskarshamn en årlig revision vilka beräknas vara klara under maj månad.

Det är fanatiskt kul att aktiva hushåll premieras av läget just nu. Vi får backa fem år tillbaka i tiden till 2007 för att hitta liknande elprisnivå som idag. Lägre elpriser innebär att hushållen får mer pengar över till annat som de kan göra något kul för.

Det fundamentala läget är idag betydligt starkare än för ett år sedan. Detta märks tydligt i priset på elterminerna som handlas på Nordpool. En sammanställning* gjord av elskling.se visar att marknadens förväntningar för elprisnivån 2012 är cirka 31 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 33 öre/kWh i Stockholm och 35 öre/kWh i Malmö. År 2011 hamnade elpriset på drygt 43 öre/kWh.

Om marknaden får rätt kommer ett villahushåll beläget i elområde Luleå eller Sundsvall, med rörligt elpris och en årlig elförbrukning på 20 000 kilowattimmar, att få cirka 3 000 kronor lägre elkostnad under 2012 jämfört med 2011. Motsvarande hushåll beläget i elområde Stockholm får 2 500 kronor i sänkt elkostnad och lägst kostnadsminskning, 2 100 kronor, väntas hushåll i elområde Malmö att få.

Faraz Azima, vd elskling.se

* Baserat på Nordpools stängningskurser 2012-04-27

 

 

82d9fbb1332d13b98e2edefe3f08f7bd

Kommentatör

Faraz Azima

(4 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Energieffektivisering i praktiken

ENERGI För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan om miljonprogrammets behov av upprustning. Visst måste ofta 1

Publicerad 563 dagar sedan | Rafael Ospino

Energigaserna kan bidra till Färdplan 2050

ENERGI Energigasernas bidrag till kraftiga utsläppsminskningar inom industri- och transportsektorn får inte förbises när nu regeringens tar itu med Färdplan 2050. Utmaningarna kan istället bli möjligheter me 2

Publicerad | Anders Mathiasson

Skuggbudgetar med biogassatsningar

ENERGI Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyfter fram biogasen i sina skuggbudgetar och föreslår en rad insatser för ökad produktion och distribution. Samsynen på biogasens möjligheter borde 1

Publicerad | Anders Mathiasson

I slutfasen av glödlampans liv behövs ny standard

ENERGI Konsumentundersökningar har visat att av konsumenterna som har valt energieffektiva ljuskällor, väljer 75% lågenergilampor istället för LED lampor, trots den senares överlägsenhet i effektivitet, livs 5

Publicerad | Kristofer Blockhammar

Sanningen om kärnkraftens subventioner

ENERGI Vissa debattörer hävdar envist att kärnkraften är subventionerad. Sanningen är följande: 4

Publicerad | Lars Weigert

Sista glödlampan har sett dagens ljus

ENERGI Lördagen den 1 september är det dags för det sista steget i EU:s utfasning av glödlampor. Glödlampor drar onödigt mycket energi så nu kommer även 15-, 25- och 40-wattslamporna inte längre släppas ut p 2

Publicerad | redaktionen

Kvotplikt kan slå hårt mot energigas

ENERGI Just nu lägger regeringen sin sista hand över budgeten för nästa år och i slutet av september får vi reda på vilka prioriteringar och satsningar som görs. Förhoppningsvis finns en del positiva skrivni 1

Publicerad | Anders Mathiasson

Vindkraft hejdar inte klimatförändringar

ENERGI Försöker vindkraftsbranschen att skrämma svenska folket till att köpa vindkraftsandelar? Jo i en landsomfattande propagandaräd verkar det så för vad ska man annars säga om deras påståenden om klimatho 7

Publicerad | Michael Olofsson

Elpriserna skiljer mer än på länge

ENERGI Medelspotpriset i juni på elbörsen Nordpool blev 23,3 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 24,1 öre/kWh i Stockholm och 31,3 öre/kWh i Malmö. Ett underhållsarbete på elnätet som reducerar överföri 0

Publicerad | Faraz Azima

Upprop för ökad satsning på biogas

ENERGI Denna vecka lanserar vi ett nationellt biogasupprop tillsammans med en rad energibolag, fordonstillverkare och miljöteknikföretag. Upptakten var den debattartikel som vi skrev och som publicerades på 3

Publicerad | Anders Mathiasson

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...