Header-betalogo
Ad-vert
Hjarta

Hjärtstartare finns än så länge bara på Arlandabanans tåg

När kommer hjärtstartarna till SJ:s tåg?

Publicerad | Jan-Åke Bosell

Hjärt-Lungfonden har placerat ut hjärtstartare på åtta fjällstationer och två vandrarhem i Sverige. Men de saknas fortfarande på SJ:s tåg, skriver Jan-Åke Bosell på Idégruppen Vi Resenärer

Enligt Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden är Hjärt-lungräddning och tillgång till hjärtstartare är den enda möjligheten att rädda livet på någon som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Därför placerar vi ut hjärtstartare på STFs fjällstationer, där det är långt till sjukvården och på vandrarhem där människor samlas.

Varje år drabbas ungefär 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Omedelbara insatser från omgivningen med hjärt-lungräddning och hjärtstartare är avgörande för att rädda livet på den som insjuknar. I dag överlever bara 500 drabbade, skriver Hjärt-Lungfonden i ett pressmeddelande.

Resenärer ombord på ett tåg befinner sig långt från sjukvården. Det kan ta mycket  lång tid innan en resenär som insjuknar på ett tåg får vård. Först ska en medresenär hitta tågpersonalen och det är inte lätt. Några anvisningar var de befinner sig finns inte på tågen.  Sedan ska den centrala trafikledningen kopplas in så att tåget kan stanna vid en station dit en ambulans har kallats. Eller ringer  medresenären 112? Men var är tåget och var ligger närmaste station?

I dag är det endast Arlanda Express som har hjärtstartare på sina tåg. Det har räddat, såvitt vi vet, minst ett liv.

SJ har länge lovat att installera hjärtstartare på snabbtågen men projektet  är försenat. - Det tar tid att utbilda personalen, säger vd Jan Olson till Vi Resenärer. Hjärt-Lungfonden säger nu att det inte behövs någon förkunskap för att använda hjärtstartare.

SJ och flertalet andra tågbolag måste tänka på resenärernas säkerhet i ett nytt perspektiv och inte bara skydda dem från kollision med andra tåg.

Det primära är att det finns hjärtstartare ombord på alla tåg och att det finns information i varje vagn om det som gäller vid akut sjukdom, brand eller evakuering av tåget. Tågpersonalen måste kunna handla snabbt och rätt. För en akut sjuk resenär är varje minut livsviktig. Han eller hon måste snabbt  få hjälp genom en hjärtstartare och sedan snabbt kunna få vård av ambulanspersonal.   

Idégruppen Vi Resenärer
Jan-Åke Bosell

60fae2a096a94ab869100476cb7d97ff

Kommentatör

Jan-Åke Bosell

(14 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Borås järnvägsituation typisk

INFRASTRUKTUR Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer och de regionala banorna som är långsamma och rivnin 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Samhällsnytteföretag när staten inte vill

INFRASTRUKTUR Vi måste bygga om för järnväg för att transporterna ska att bli ekonomiskt, klimatmässigt och enrgimässigt hållbara. Vi har inte lång tid på oss innan oljebristen slår till. Men i stället för invester 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Förstår stockholmarna Norrlands värde?

INFRASTRUKTUR Motståndet mot en norrländsk kustjärnväg har varit kompakt, isynnehet från moderater och de från Stockholm, som tror att alllt värde skapas där, och inte inser att Sveriges rikedom skapats från dess r 482

Publicerad | Hans Sternlycke

Riksrevisionskritik av Trafikverksupphandling negligeras

INFRASTRUKTUR Vid halvårsskiftet lämnande Riksrevisionen en svidande rapport om Trafikverkets upphandling av underhåll. Det var mer tro än vetande om vilka upphandlingsformer som var effektiva. Genom en uppföljning 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Västlänken penningförstörelse

INFRASTRUKTUR Västlänken, järnvägstunneln under Göteborg, är en enorm kapitalförstörelse. Varje satsad krona ger 64 öre i förlust. Biltrafiken minskas inte särskilt mycket. Järnvägarna in till Göteborg är så hårt b 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Desperata försök att bota bostadsbristen

INFRASTRUKTUR Genom uppluckring kring regelverket om andrahandsuthyrning tror Oskar Öholm och Jessika Wilhelmsson, riksdagsledamöter och ledamöter i Civilutskottet för Moderaterna, att bostadsbristen kommer minska 0

Publicerad | redaktionen

Undvik olyckor när snön driver ut vilda djur på vägarna

INFRASTRUKTUR Risken för viltolyckor ökar under vinterhalvåret. Med mycket snö i skog och mark uppehåller sig viltet gärna på vägarna där det är enklare att ta sig fram. Svenska Jägareförbundet uppmanar därför all 0

Publicerad | Christina Nilson Dag

Arbetsgivare och fack i gemensam satsning på forskning

INFRASTRUKTUR Sju miljoner kronor fördelade på sammanlagt fem forskningsprojekt. Det är resultatet av Besöksnäringens Forsknings och utvecklingsfond, BFUFs, första fördelning av forskningsmedel. 0

Publicerad | Eva Fohlstedt

Miljöpartiet föreslår gemensam trafikledningscentral

INFRASTRUKTUR En gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholmregionen, så att resenärerna får bättre och snabbare trafikinformation. Det föreslår Miljöpartiet i en motion till Stockholms landsti 0

Publicerad | redaktionen

Klimat och trafik

INFRASTRUKTUR Klimatforskarna har verkligen förfärande sagor att förtälja om vår energiframtid om vi inte ändrar våra utsläpp. Trafiken står för 30 procent av växthusgasutsläppen. Ändå fortsätter vägsatsningarna, n 0

Publicerad | Hans Sternlycke

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...