Header-betalogo
Ad-vert
Genivroadmap

Ny generation kärnkraft kan ta hand om atomsopor

Publicerad | Michael Karnerfors

Avveckling av kärnkraften löser inte problem med kärnkraftsavfallet. Den nya generationens kärnkraftsteknik kan även användas för att ta hand om befintliga och kommande atomsopor skriver nio företrädare för nätverket Nuclear Power Yes Please

Artikeln har även publicerats i Dagens Industri

Susan Eisenhower, Barack Obamas energipolitiska rådgivare, intervjuades i Dagens Industri den 2 november. Hon slog fast att kärnkraften kommer att vara en viktig del av framtidens energiförsörjning, inte minst för att det är det enda sättet att skapa stora mängder elektricitet utan att belasta klimatet med koldioxidutsläpp. Hon understryker dock att det finns andra problem med kärnkraften, till exempel slutförvaringen av kärnbränslet. 

Många motsätter sig en utbyggnad av kärnkraften på grund av de radioaktiva restprodukterna som uppkommer. Sveriges officiella hållning erbjuder i dag inga andra alternativ än att begrava soporna i 100 000 år i berggrunden. Det motsvarar 3 000 generationer människor – ett hisnande perspektiv.

Men det finns andra alternativ: genom att återanvända avfallet i en ny generations kärnkraftverk kan vi förkorta förvaringen till 500-1000 år och samtidigt producera el i hundratals år utan att behöva bryta nytt uran ur berggrunden. 

Även om vi redan i morgon skulle lägga ned den svenska kärnkraften så förblir kärnavfallet en fråga som måste lösas. Det nuvarande förslaget innebär en förvaringstid på 100 000 år. Självklart finns det skäl att se med oro på så stora tidsrymder. Den mänskliga civilisationen är bara en tiondel så gammal.

Inom nätverket Nuclear Power Yes Please har vi länge undrat vilka lösningar kärnkraftsmotståndarna har i avfallsfrågan, men ännu har inga kommit fram, annat än att avveckla kärnkraften och gräva ned avfallet djupare. 

Men avveckling erbjuder inte en lösning på avfallsproblemet. Vi anser att lösningen finns i utveckling istället.

Dagens svenska reaktorer är så kallade generation II-reaktorer konstruerade på 1960- och 1970-talet. De lämnar kvar över 95 procent av energin i bränslet, energi som moderna generation IV-reaktorer kan utvinna.

De långlivade restämnena, de som sätter tidgränsen för slutförvaret till 100 000 år, är även de klyvbara i den generationen reaktorer varpå dessa ämnen förstörs. Dessutom förstörs fullständigt möjligheten att använda någon del av avfallet till atomvapen. 

Länder som Frankrike, Indien, Ryssland och USA har haft och har anläggningar för generation IV i drift. Vissa frågor kvarstår att utreda, men allt talar för att generation IV kan lyckas även i större skala.

Vi vill se fortsatt forskning och utökade anslag till praktiska tester av metoder för användning av dagens kärnavfall som bränsle i morgondagens reaktorer. Precis som det idag anses självklart att återvinna glas, metall, papper med mera, kan kärnkraften bidra till framtidens energiförsörjning genom att vi återvinner vårt uran. Sveriges fortsatt stora behov av ren energi kräver satsningar på alla rena kraftkällor. 

Den nya generationen reaktorer säkrar också en långsiktig och geopolitiskt trygg bränsleförsörjning. De 9000 ton uran vi kommer att äga när det nuvarande kärnkraftsprogrammet upphör, kan med modern kärnkraft hålla Sverige med elektricitet i ett halvt årtusende, utan att någon nybrytning eller import av uran behöver ske. I Tyskland bygger man istället en gasledning direkt till Rysslands sinande gaskällor för att mätta landets energibehov sedan kärnkraften avvecklats.

Enligt svensk grundlag är det allmänna skyldigt att främja utveckling som inte i onödan utsätter framtida generationer för något som hotar deras behov av ren miljö och goda livsbetingelser. Det sker bäst genom att låta en ny generation kärnkraft lösa avfallsfrågan.

 

För det oberoende nätverket Nuclear Power Yes Please:

Johan Simu – Reaktorfysiker

Jitka Zakova  – Doktorand i reaktorfysik

Mattias Lantz – Forskare i experimentell kärnfysik

Liisa Petrykowska – Fysiker

Johan Kreuger – Ekonomistuderande

Michael Karnerfors – Civilingenjör Datateknik

Klas Karlsson – Ingenjör elektroteknik

Nils Rudqvist – Doktorand strålningsbiologi

Johan Kihlberg – Fysikstuderande

se även http://teknikdebatt.se/debatt/orimliga-teknikdrommar

Cbaa0553bec631544668060a848f8e61

Debattör

Michael Karnerfors

(4 artiklar)

6 KOMMENTARER

 • A7c0ee87d18f4d952696b02e82211341

  debattör Gunnar Littmarck,

  Jag skrev denna artikel till Teknikdebatt på temat, men den kom tydligen inte in.

  "
  Vad bidrar dagens svenska energipolitik med globalt?

  Vad krävs globalt för att uppnå en global välfärd?

  Eller vill vi att allt fler desperata 17:åringar ska fly in som barnflyktingar för att existensminimum i Sverige är lyxliv mot ett i många av världens länder?

  Global välfärd är förutsättningen för fred och en global miljövård.
  Det krävs fyra ggr så stor produktionskapacitet av elkraft och drivmedel, eller en farsot som avlivar 3/4 av jordens befolkning.

  Så vilka energisystem klarar den uppgiften med dagens samlade resurser?

  2010 (juli mot juli 2009) ökade OECD sin produktion av elektrisk energi, samtidigt ökade OECD(vi i väst med glödlampsförbud, vilket är kontraproduktivt i norra Europa och ner till medelhavet på vintern, men mycket bra i varma länder... mänskligheten använder mer energi för att kyla an att värma...) den fossila delen från 61 till 62%...för produktion av elkraft.... Vi klarar inte att utvinna fyra ggr så mycket kol, olja eller ens naturgas..


  Kärnkraft gen3+ som dagens billigaste energisystem APR-1400 20öre/kWh till 5% ränta... klarar det ej ty då kommer uranpriset 10dubblas och priset bli högre än vad fattiga har råd med...

  Men:

  Då priset ökar mycket för U235 (238 är nästan gratis, fast de kan föda genIV, om de först startar på ex. dagens avfall) kommer GenIV bli lönsammare än dagens Gen3+ trots att AP-1000(utvecklas i Kina) har potentialen att halvera reaktorkostnaden mot APR-1400(utvecklad i Sydkorea).  Indien startar den första av 300 snabba bridreaktorn som drivs av dagens kärnavfall och samtidigt tillverkar U233 av Th232 nu.

  Indiens planer är att 40GWe av LWR ger genom sitt (avfall) bränsle till 400GWe FBRTH som i sin tur tillverkar startbränsle till Indiens sista steg, rena toriumreaktorer.


  Det systemet ger inget långlivat avfall, får inga brister på råvaror ens om det ger hela mänskligheten den energi som krävs för en global välfärd.


  Vi kan inte spara oss till en global välfärd... fast vi kan spara mycket, så hjälper det ej, och verkligheten visar att även vi använder allt mer elkraft.

  Läs en fundering på hur elkraft ändrat och ändrar vardagen:

  http://gunnarlittmarck.blogspot.com/2010/09/hur-skulle-samhallet-se-ut-om-elkraft.html


  Här planeras för att slutförvara en gång använt kärnbränsle som annars kunde förse hela landet med all energi i många hundra år, det till en kostnad av upp till 100miljarder.. (vi kunde annars påskynda utvecklingen genom att ge medel ur slutförvarsfonder till GenIV reaktorer i den takt de destruerar det som kallas avfall)


  Nya krafter kommer ständigt stå emot det som vore bäst globalt, vi har redan de som profiterar på subventionerade energisystem som aldrig kan klara uppgiften att skapa en global välfärd, nu har vi slutförvarsprofitörer med... politiker, regioner och entreprenörer känner vittring av slutförvarsfonderna som redan har över 40miljarder.


  Samtidigt ligger många fler än den Indiska reaktormodellen ovan i startgroparna.
  Toshiba 4s har sin 10MWe snart i masstillverkning sen kommer den på 50MWe..

  Rosatom har fått än mer kapital för att ta fram SVbr-100 för masstillverkning 2020.. BM-600 är Rysslands mest tillförlitliga reaktor, den har levererat elkraft till det civila nätet sedan 1981 och 2012 startar storebror BM-800, Kina har köpt 2 med option på 6 till..

  Så har vi LFTR (saltsmält torium reaktor) och alla småskaliga fusionsenergisystem...

  Men vindkraft finns inte med som ett system som bidrar, bara ett som utarmar.... Om 50 år kan vi gott bygga vadsomhelstkraft, bara vi lyckas skapa en global välfärd först... vi har inte tid med detta destruktiva resursfördärvande.


  Energisystem måste inte bara vara bäst, de måste dessutom vara billigast, för att bli de som skapar en global välfärd."

  Här har ni argument ni alla ska förfölja ledande politiker med:

  http://gunnarlittmarck.blogspot.com/2010/11/dessa-fakta-ska-sveriges-lednade.html


  Visst ska alla slutförvarsfonder omedelbart frysas och alla i den sektorn omedelbart avskedas, Michael?

  För att bereda väg för det mest hållbara samhället globalt.....

 • Ff6ce2a56e6e6706ba51489261c71526

  kommentatör Klas2k,

  @Marianne:
  Om folk om 100000 år inte vet vad radioaktivitet är - är det troligt att dom kan gräva flera hundra meter ner i jorden och ens hitta bränslet ?
  Och har dom den teknologin så vet dom troligen vad dom handskas med.

  Skulle dom mot alla förmodan inte veta det - så lär det knappast bli ngn turistattraktion efter ett fåtal dödsfall och "oförklarliga" skador (jämför tex med pyramiderna).
  Det finns dessutom en naturlig reaktor som själv slutförvarat sitt bränsle, Oklo i Afrika, där det har legat i miljoner år - så det är inte helt okänt vad det skulle innebära...

  Men - det oaktat: Varför skall vi gräva ned prima kärnbränsle och försluta så att det är jättesvårt att komma åt istället för att återvinna det och få "gratis" bränsle i flera hundra år framöver !?

  /Klas

 • Ff6ce2a56e6e6706ba51489261c71526

  kommentatör Klas2k,

  Det gick lite snabbt i jämförelsen med Pyramiderna: Vad jag menar med det är att de oförklarliga dödsfallen och olyckorna i början av 1900-talet iof gjorde forskare intresserade, men lokalbefolkningen tex ville inte gå ned i gångarna ...
  En turistattraktion är det dock förvisso nuförtiden, vilket jag betvivlar att kopparkapslar under jord blir, särskilt inte om folk dör "som flugor" om man tar upp dessa :)

  Men som sagt - det är egentligen inte poängen...

  /K

 • 9660af494de342ad546082349b1ceeb0

  debattör Marianne Groth,

  Intressant, fast jag egentligen är mot kärnkraft. Men som de skriver - vad ska vi göra av soporna. Att gräva ned det, så att man inte kan få fatt i det, verkar också idiotiskt. Det vore verkligen en positiv utveckling om det går att använda på ett säkert sätt. Har läst att generation 4 är svårare att kyla, räcker inte med vatten. Hur funkar det?
  En liten bisarr tanke är ju hur man ska varna framtida generationer, om det grävs ned. Om man skriver tecken från vänster till höger - frisk man tar upp det, blir dödssjuk. Om en med nuvarande arabiskt skrivsätt läser det från höger, så blir innebörden tvärt om.

 • B094ad2448e1e4330bac24234e4f1738

  debattör Börje N,

  Bra med spridning av denna information, men det är givetvis viktigt att informationen sprids i media som läses av politiker och allmänhet. Det är då också viktigt att artiklarna ges tyngd genom att ett antal professorer vid universitet och högskolor också undertecknar.Jag hoppas författarna till denna artikel driver detta inom sina institutioner.

 • 45e2526a9ca23e2af646465f2c04a345

  debattör Stefan Bodingh,

  Detta har varit känt länge, men får inkompetens styra debatten om kärnkraften så kommer politikerna begrava huvudena berggrunden i 100 000 år.

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Energieffektivisering i praktiken

ENERGI För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan om miljonprogrammets behov av upprustning. Visst måste ofta 1

Publicerad 564 dagar sedan | Rafael Ospino

Energigaserna kan bidra till Färdplan 2050

ENERGI Energigasernas bidrag till kraftiga utsläppsminskningar inom industri- och transportsektorn får inte förbises när nu regeringens tar itu med Färdplan 2050. Utmaningarna kan istället bli möjligheter me 2

Publicerad | Anders Mathiasson

Skuggbudgetar med biogassatsningar

ENERGI Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyfter fram biogasen i sina skuggbudgetar och föreslår en rad insatser för ökad produktion och distribution. Samsynen på biogasens möjligheter borde 1

Publicerad | Anders Mathiasson

I slutfasen av glödlampans liv behövs ny standard

ENERGI Konsumentundersökningar har visat att av konsumenterna som har valt energieffektiva ljuskällor, väljer 75% lågenergilampor istället för LED lampor, trots den senares överlägsenhet i effektivitet, livs 5

Publicerad | Kristofer Blockhammar

Sanningen om kärnkraftens subventioner

ENERGI Vissa debattörer hävdar envist att kärnkraften är subventionerad. Sanningen är följande: 4

Publicerad | Lars Weigert

Sista glödlampan har sett dagens ljus

ENERGI Lördagen den 1 september är det dags för det sista steget i EU:s utfasning av glödlampor. Glödlampor drar onödigt mycket energi så nu kommer även 15-, 25- och 40-wattslamporna inte längre släppas ut p 2

Publicerad | redaktionen

Kvotplikt kan slå hårt mot energigas

ENERGI Just nu lägger regeringen sin sista hand över budgeten för nästa år och i slutet av september får vi reda på vilka prioriteringar och satsningar som görs. Förhoppningsvis finns en del positiva skrivni 1

Publicerad | Anders Mathiasson

Vindkraft hejdar inte klimatförändringar

ENERGI Försöker vindkraftsbranschen att skrämma svenska folket till att köpa vindkraftsandelar? Jo i en landsomfattande propagandaräd verkar det så för vad ska man annars säga om deras påståenden om klimatho 7

Publicerad | Michael Olofsson

Elpriserna skiljer mer än på länge

ENERGI Medelspotpriset i juni på elbörsen Nordpool blev 23,3 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 24,1 öre/kWh i Stockholm och 31,3 öre/kWh i Malmö. Ett underhållsarbete på elnätet som reducerar överföri 0

Publicerad | Faraz Azima

Upprop för ökad satsning på biogas

ENERGI Denna vecka lanserar vi ett nationellt biogasupprop tillsammans med en rad energibolag, fordonstillverkare och miljöteknikföretag. Upptakten var den debattartikel som vi skrev och som publicerades på 3

Publicerad | Anders Mathiasson

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...