Header-betalogo
Ad-vert
Urban-karlstrom

Urban Karlström ansvarar för det nyetablerade forumet

Nytt forum för innovation inom transportsektorn

Publicerad | redaktionen

Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova tar tillsammans med intressenter ifrån näringslivet och akademi initiativet och bildar ett nationellt forum för gemensam strategiutveckling i transportsektorn, för en hållbar samhällsutveckling. Forumet presenterades vid seminariet ”Vägen till hållbar mobilitet” på Almedalsveckan.

Om knappt 20 år antas transportvolymerna och antalet resenärer vara 50 procent större än idag. Samtidigt ska transportsystemet vara oberoende av fossila bränslen. Detta riskerar att medföra ytterligare ansträngningar för både transportörer och resenärer – trängsel, förseningar och ökade kostnader. Det ställer också höga krav på vår förmåga att förnya transportsystemet.

 

Forumet presenterades vid ett seminarium under Almedalsveckan i Visby. I början av hösten hålls ett startmöte. Alla transportsektorns intressenter välkomnas att delta i arbetet då det kräver deltagande ifrån alla områden för att lyckas.

 

Det är en oerhört spännande utmaning som jag tror har goda förutsättningar att lyckas. Vi kommer att sätta Sverige på kartan som det första landet som bygger ett miljövänligt, kunskapsbaserat transportsystem där alla transportslag verkar tillsammans istället för att konkurrera. Det kommer att ställa stora krav på vår innovationskraft och på vår förmåga att föra in ny kunskap i transportsektorn.

 

Under 2009 och 2010 genomförde intressenter i transportsverige under ledning av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, projektet Transport 2030 med syftet att utveckla en målbild för transportsystemet och en plan för hur målet ska kunna nås. Ett av projektets förslag var inrättandet av ett nationellt forum för gemensam strategiutveckling inom transportsektorn. Även Transport­forsknings­utredningen lämnade ett liknande förslag.

 

Målet är att transportsektorns intressenter ska kunna diskutera och skapa samsyn kring transportsystemets utveckling och behov av utbildning, forskning och innovationsåtgärder. Dessutom etableras en plattform för gemensam utveckling av samarbetsformer, affärsmodeller och tekniska lösningar för effektiva och miljövänliga transporter.

 

Urban Karlström

har uppdraget att leda arbetet med att etablera och leda forumet. Han har tidigare varit generaldirektör för bland annat VTI och kommer från en tjänst som statssekreterare hos Mats Odell.

 

B34e8f92b14ab424e82fc54e86e1a8ba

Redaktör

redaktionen

(101 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Utan upphovsrätt dör kulturen

ALMEDALEN 2012 Intresset var stort för Kulturskaparnas seminarium ”Behövs upphovsrätten i kulturpolitiken?”. Seminariet fyllde Länsteatern i Visby och delar av publiken tvingades sitta i trapporna vid sidan av bänkr 0

Publicerad | Liselott Silwer

Byggbranschen sviker sina egna ideal

ALMEDALEN 2012 Det är inte ovanligt att anbud lämnas med låga priser och att det sedan skrivs in extra timmar för att byggprojektets ekonomi ska gå ihop. Och nästan hälften av alla byggchefer upplever att företaget 0

Publicerad | Lars Bergqvist

Hyrbil är klimatsmart

ALMEDALEN 2012 Trots att hyrbilar minskar bilismens klimatpåverkan, finns ännu ingen strategi för att uppmuntra hushållen att hyra bil i stället för att äga en egen. Det är hög tid att ändra på den saken. Det skrive 1

Publicerad | Jakob Lagercrantz

Bygg in trygghet i miljonprogrammen

ALMEDALEN 2012 I över 5 000 år var trygghetsfrågor en naturlig del av stadsbyggandet runt om i världen. Städerna bestod bland annat av en kombination av olika funktioner (arbetsplatser, bostäder och affärer) och had 0

Publicerad | Thomas Eriksson

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...