Header-betalogo
Ad-vert
Marcel2

Marcel de Vries, Regus Country Manager Sweden

På väg mot utbrändhet

Publicerad | Eric Uggla

Över hela världen ser vi en trend där anställda blir alltmer stressade. Istället för att återfå det lugn de hade innan den ekonomiska nedgången, visar undersökningar att anställda världen över, två år senare, känner sig mer stressade i sin arbetssituation. Hur kan detta vara möjligt? Och vilka nya destabiliserande krafter är det som orsakar denna ökning?

Svaret är komplicerat och består av en mängd lokala faktorer som beror på alltifrån instabilitet i eurozonen till svårigheter i att hantera de snabba förändringarna i ekonomier där gamla hierarkiska strukturer frustrerar unga och entreprenörer, till den uråldriga kampen som ser kvinnor i tillväxtekonomier förena traditionellt hushållsarbete med kraven från den moderna arbetsplatsen.


Och stress är en lömsk fiende som påverkar de drabbade med en rad problem från sömnlösa nätter till allvarligare åkommor som högt blodtryck, hjärtbesvär, diabetes, astma och hudsjukdomar, men i slutänden kan stress även påverka kärnan i ett företag. Då stressrelaterade åkommor , som enligt rapporten står för mellan 75 % och 90 % av läkarbesöken,  leder till sjukskrivning, eller ännu värre till kroniska åkommor, är det sannolikt att företagen ser sin produktivitet sjunka dramatiskt. Företagen riskerar att förlora några av sina bästa medarbetare då kraven på dessa högpresterande personer växer okontrollerat och långa perioder av konstant stress gör att de förlorar motivation och intresse.


Ett antal faktorer ökar stressen globalt, visar den senaste undersökningen av Regus som har frågat över 16 000 personer i mer än 80 länder, med resultat att hälften av medarbetarna säger att de är mer stressade än föregående år. Upptrappning av stress bör ses som något mycket negativt och farligt, särskilt då den globala ekonomin reser sig ur ett svårt läge. Under de senaste fyra åren har många anställda upplevt ofrivilliga förändringar i karriären, personliga ekonomiska svårigheter och stress från en spänd omgivning. Mer stress kan bli droppen som får bägaren att rinna över.


Undersökningen belyser att i Kina (75 %) och Tyskland (58 %), där en väldigt stor andel av svarspersonerna har upplevt ökande stressnivåer, börjar de anställda närma sig bristningsgränsen. Det kan hända att tecken på en avmattning i den kinesiska ekonomin har påverkat framtidsutsikterna i Tyskland mer än i andra länder, mot bakgrund av att Tyskland är det enda europeiska landet med handelsöverskott med Kina, men även i den andra änden av skalan var över en tredjedel av anställda i Australien och Nederländerna benägna att ha upplevt en ökande stress under det senaste året.


För att komma åt stressens kärna måste det som huvudsakligen utlöser stressen identifieras. Intressant nog har svarspersonerna avslöjat att två av de tre största källorna till stress var yrkesrelaterade snarare än personliga. Dessa var: jobbet (59 %) och kunderna (37 %).  Personliga orsaker till stress betonades bara av under en femtedel av svarspersonerna, med undantag av privatekonomin (44 %).


Anställda i Mexiko och Kina upplever arbetet som påfrestande, där över 70 % av svarspersonerna uppgav att deras jobb utlöser stress. I Europa var franska och tyska medarbetare mest benägna att uppge att deras jobb var en orsak till oro, och till och med i Australien, där det var mindre sannolikt att medarbetarna skyllde stressen på sina jobb, instämde nästan hälften.


Kontakten med kunder var också en viktig faktor som utlöser stress. I en instabil ekonomi är det sannolikt att fluktuerande valutakurser och sena betalningar ökar spänningarna i kundrelationerna. Enligt rapporten var 30 % av alla fakturor under 2011 sena, enligt Atradius. Detta påverkade medarbetarna som var direkt involverade i att jaga betalningar och hantera kassaflödet och andra som helt enkelt upplevde instabilitet i sin arbetsmiljö. Problem med kunderna var särskilt avgörande för anställda i tillväxtekonomier där exponential tillväxt kräver snabba och fortsatta injektioner av medel.


Men det finns ett ljus i slutet av tunneln - även om arbetsplatsen är den huvudsakliga orsaken till stress är det även en plats där viktiga förändringar som minskar stressen kan göras. 63 % av svarspersonerna uppger att flexibla arbetssätt minskar stressen, och betonar att företag som vill gå i fronten för att förbättra de anställdas liv har en enkel lösning till hands.


Då två femtedelar av svarspersonerna uppger att flexibelt arbete är billigare än att sitta på kontoret och den stora majoriteten bekräftar att det förbättrar produktiviteten (77 %), måste företagen beakta denna lösning som erbjuds genom flexibelt arbete, och som leder till att personalen mår bättre och är produktivare till en lägre kostnad.


Genom att låta medarbetarna styra över sin arbetstid och arbetsplats kan företagen minska de anställdas stress, och även ta aktiv del i att göra arbetsmiljön mer familjevänlig. Mer än hälften av svarspersonerna (58 %) bekräftar att flexibelt arbete är mer familjevänligt och att fördelarna går hand i hand med minskning av stressen - arbetande föräldrar som kan välja när och var de arbetar kan minska pressen och stressen av att försöka få arbete och familjeliv att gå ihop, så att de kan tillbringa mer tid med sina nära och kära.

Marcel de Vries
Regus Country Manager Sweden

68b32506cb8227c627866315e5d429db

Kommentatör

Eric Uggla

(5 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Tyresö kommun vill hjälpa studenter till arbete

ARBETSMARKNAD En rapport från Svensk Näringsliv visar att var femte elev ett år efter avslutade studier fortfarande inte fått ett arbete. Tyresö kommun vill underlätta för studenter genom att införa ett studentmeda 0

Publicerad | redaktionen

Viktigt behålla forskning och utveckling på Sony i Lund

ARBETSMARKNAD Beskedet att Sony Mobile i Lund varslar 650 anställda om uppsägning och drar ner antalet konsulter är allvarligt och riskfyllt. Det skriver Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg i en kommentar 0

Publicerad | Jennie Zetterström

Yrkesutbildningar ger fler jobb

ARBETSMARKNAD Yrkesutbildning är en viktig pusselbit för att komma till rätta med arbetslösheten bland unga. Näringslivet vill att samtliga berörda departement i höstens budget drar åt samma håll och samverkar för 1

Publicerad | redaktionen

Sjuklön och sjuklöneansvar hämmar småföretagare

ARBETSMARKNAD I ett modernt och människovänligt samhälle är det fullständigt självklart att alla som, trots vilja och ansträngning, inte kan försörja sig själva skall få hjälp med detta. Är man till exempel sjuk s 0

Publicerad | Leif Svensson

Finanskris och sena betalningar hotar småföretag

ARBETSMARKNAD Skuld- och finanskrisen i södra Europa hotar den internationella tillväxten och stabilititeten i banksystemet. Sverige har hittills klarat sig relativt bra med starka statsfinanser och fortsatt sysse 459

Publicerad | Peter Germer

Småföretagskonjunkturen – optimism, men tillväxthinder för kvinnors företagande

ARBETSMARKNAD Jämställdheten i företagandet går framåt, men det går långsamt. Totalt i landet är mindre än var tredje företagare kvinna. Västernorrlands län ligger något lägre än riksgenomsnittet med 28 procent kvi 0

Publicerad | Peter Germer

Tyst minut för bättre arbetsmiljö

ARBETSMARKNAD Antalet dödsfall, olyckor och sjukdomar kopplade till arbetsplatser minskar stadigt sedan femtiotalet. Det fortsatta arbetet handlar om att förändra attityder och beteenden samt framhålla att arbetsmi 0

Publicerad | Bodil Mellblom

Låt månskensföretagarna ta steget ut i solskenet

ARBETSMARKNAD Åtta av tio nya jobb som tillkommit de senaste 20 åren har skapats i småföretagen. Framförallt skapar de företagare som driver bolag arbetstillfällen åt andra, i genomsnitt sysselsätter de ytterligare 513

Publicerad | Peter Germer

Företagarna: Reinfeldt missar det viktigaste

ARBETSMARKNAD Statsminister Reinfeldts utspel i början av februari om att vi svenskar bör vara beredda att jobba betydligt längre för att vi ska klara framtidens välfärd skapade många tidningsrubriker och ledde til 453

Publicerad | Peter Germer

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...