Header-betalogo
Ad-vert

Projekt ska minska matavfallet i EU till hälften

Publicerad | Åsa Stenmarck

Effektivare användning av resurser och en betydande minskning av matavfall i livsmedelskedjan från jord till bord. Detta är syftet med FUSIONS – ett fyraårigt europeiskt FP7-projekt som samlar universitet, institut, konsumentorganisationer och företag för att minska mängden matavfall. IVL Svenska Miljöinstitutet och SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik är de svenska parterna i projektet som har en budget på fyra miljoner euro.

Det är svårt att kvantifiera matavfallet i EU, till stor del på grund av de många olika mätmetoder som används i olika länder och av olika intressenter. En grov uppskattning ger att det kastas bort 76 kilogram mat per person och år i Europa.

Det har startats flera initiativ för att förhindra matavfall i hela livsmedelskedjan inom Europa och FUSIONS (Food Use for Social Innovation by Optimising waste prevention Strategies) ska nu sammanställa, jämföra och syntetisera kunskap och erfarenheter från olika initiativ. Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en harmonisering av hur matavfall följs upp, öka möjligheterna att genomföra socialt innovativa åtgärder för optimerad användning av livsmedel i livsmedelskedjan och utveckla riktlinjer för en gemensam matavfallspolitik för hela EU.

Ett av projektets viktigaste mål är att skapa en europeisk plattform bestående av myndigheter, icke-statliga organisationer, företag från livsmedelsindustrin, handeln och konsumentorganisationer. Plattformen ska möjliggöra ökat och förenklat informationsutbyte, ge förutsättningar för att kunna identifiera och utvärdera nya möjligheter för minskat svinn, sprida resultat samt utforma tekniska och politiska rekommendationer för minskat svinn i livsmedelskedjan.

Projektet och plattformen ska uppmuntra, engagera och stödja viktiga aktörer i hela Europa att nå en 50-procentig minskning av matavfallet och en 20-procentig minskning i resursåtgången i näringskedjan till år 2020. Det skulle till exempel kunna innebära en enhetlig märkning som anger sista försäljningsdag eller bäst-före-datum, innovationer för att förbättra hanteringen av livsmedel från jord till bord eller förbättrad hållbarhet. Det behövs också kreativa lösningar för att skapa incitament att förändra sättet att tänka och agera i syfte att skapa beteendeförändringar bland konsumenter och aktörer i livsmedelskedjan.

Projektet involverar 21 partner från 13 länder. Dessutom kommer ett europeiskt partnerskap etableras som omfattar alla viktiga aktörer i livsmedelskedjan inklusive tillsynsmyndigheter, företag, icke-statliga organisationer och institut som alla har starka kopplingar till konsumentorganisationer. Projektet samordnas av nederländska Wageningen UR Food & Biobased Research. Svenska parter är IVL Svenska Miljöinstitutet och SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik.

Åsa Stenmarck
IVL

3ab20686659b9c08d75e90bd4c2d219c

Kommentatör

Åsa Stenmarck

(1 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

MILJÖ Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering och rivning av lägenheter. De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen r 0

Publicerad 338 dagar sedan | Linn Westerberg

Bättre rutiner för socialt ansvar

MILJÖ Offentlig sektor får nu hjälp att ställa krav på att leverantörer ska ta ansvar för sin leverantörskedja. Rutinerna är formulerade som krav som kan ställas på ett antal varor där risken för sociala br 0

Publicerad | Hanna Backman

Kommunerna driver på miljöbilarna

MILJÖ 1 januari skärps miljöbilsdefinitionen, vilket Gröna Bilister långe efterlyst. 66% av kommunerna anger att de redan från årsskiftet endast kommer att köpa och leasa tjänste- och förmånsbilar som uppfy 0

Publicerad | Mattias Goldmann

Katastrof för kalkningen?

MILJÖ Regeringens sänkning av Havs- och vattenmiljöanslaget med 235 miljoner kronor riskerar att slå oerhört hårt mot många olika former av vattenvårdsverksamhet. Kalkningen av sjöar och vattendrag kan exem 1

Publicerad | Joel Norlin

Folkbildning som prioriterar skog och friluftsliv

MILJÖ I en debattartikel på DN Debatt 26/8 skriver professorerna Peter Fredman (Mittuniversitetet, programchef Friluftsliv i förändring) och Marie Stenseke (Göteborgs universitet, bitr. programchef Frilufts 1

Publicerad | Åsa Wrenfelt

Klimatskeptikerna får det allt svårare

MILJÖ Sommarens kontraster i Europa med värmebölja i söder, kyla och regn i norr, har tillsammans med larmrapporter om torka och bränder i USA, översvämningar i Asien och smältande Grönlandsglaciärer åter s 3

Publicerad | Ingrid Eckerman

Lämna synpunkter på dansk planerad vindkraft

MILJÖ Som ett led i en nyligen antagen energipolicy för Danmark 2012- 2020 har planering påbörjats av en 600 MW vindkraftspark på den danska delen av Kriegers Flak. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter t 1

Publicerad | Egon Enocksson

Bisvärmar i Stockholm - vad är det som händer?

MILJÖ De senaste dagarna har det rapporterats om bisvärmar som intar och skrämmer slag på Stockholms storstadsbor, men det som inträffat är egentligen bara binas naturliga sätt att föröka sig och finna ny b 1

Publicerad | Karolina Lisslö

Nej tack till Statoils fuldiesel

MILJÖ Statoil lanserar nu Europadiesel med påstådda miljöfördelar jämfört med svensk Miljöklass 1-diesel. Effekten är den motsatta, skriver Gröna Bilister, Naturskyddsföreningen och Astma-Allergiförbundet, 0

Publicerad | Carina Hååg

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...