Header-betalogo
Ad-vert
Ahlny

Annika Helker Lundström Vd Svensk Vindenergi

Radetzki och Fagerström räknar fel om vindkraft

Publicerad | Monica Bracco

Marian Radetzki och Jonny Fagerström (22/11) hävdar att det skulle kosta skattebetalarna 300 miljarder kronor att bygga ut vindkraften så att den producerar 25-30 TWh. Det är en grov överdrift.

Energimyndighetens prognos är att det kommer att byggas 12,5 TWh vindkraft inom ramen för elcertifikatsystemet. Med dagens priser på elcertifikaten ger det en bruttokostnad på 46 miljarder kronor fram till 2035, cirka en tredjedel per TWh av vad författarna påstår. Utslaget per person blir det några hundralappar per person och år.

Dessutom faller kostnaderna för vindkraft. För varje fördubbling av den installerade kapaciteten i världen förväntas kostnaderna för både land- och havsbaserad vindkraft att sjunka med sju till tio procent.

Det är också felaktigt att påstå att elen blir dyrare ”om ­investeringarna förverkligas”. Professor Lennart Hjalmarsson uppgav nyligen att ytterligare 30 TWh svensk vindkraft i det nordiska systemet sänker elpriset med 15-20 procent (vid en priselasticitet på 0.3-0.5). Det innebär att nettokostnaden för konsumenten blir ännu lägre.

All ny elproduktion har stora initiala kostnader och enbart elpriset räcker inte för att täcka alla kostnader, vare sig för kärnkraft, vindkraft eller biokraft.

Vindkraften har redan genererat många inhemska arbetstillfällen i projektering, i drift och för ett stort antal underleverantörer. SKF är världsledande tillverkare av lager till vindturbiner. ABB har blivit en stor leverantör av nätutrustning. Vindkraftstorn tillverkas i Malmö och i Kristinehamn och maskinbäddar gjuts i Guldsmedshyttan. Vindkraften innebär en möjlighet att skapa gröna jobb som bidrar till att motverka klimatförändringen.

Annika Helker Lundström
Vd Svensk Vindenergi

se även http://teknikdebatt.se/debatt/vindkraften-ar-en-dalig-jobbskapare

79c22079d28c925b2f4c38c0739f93ec

Kommentatör

Monica Bracco

(1 artiklar)

5 KOMMENTARER

 • 3e47d89e7b25a980cc8fe346ebc281e3

  debattör Kent Lundgren,

  Utgift per kWh

  Utgiften per kWh blir enligt Helker Lundström 3,68 kr/kWh (46/12,5, klart mindre än de 10 kr/kWh som Marian Radetzki och Jonny Fagerström räknar fram).

 • 9660af494de342ad546082349b1ceeb0

  debattör Marianne Groth,

  Jag tror inte att det blir gratis el i generation 4, dessa kärnkraftverk ska också byggas, säkerheten kostar också mycket liksom det slutförvar som blir här, fast det "bara" är några hundra år Det avfall vi nu har måste förvaras i väntan på att det ska användas. Vet inte om vi har några speciella fonder med pengar som ska täcka slutförvaret, man vet ju knappt hur man ska förvara det, eller vad det kommer att kosta. Men i denna kalkylen så är i så fall också vindelen gratis. Det snurrar på utan kostnad.

 • Fc7747b6c65847fb3fcfc924d6479501

  debattör Michael Olofsson,

  Vestas lägger ner sin fabrik i Lidköping och 84 mister jobbet, det är tacken till ett område som byggt många vindkraftverk och politiker som talat sig varma om vindkraft. Köp lågenergilampor nu!!!

 • Ab4d40ae37d052451e02f6023a256b1c

  debattör Josef Boberg,

  Jag föredrar satsning på en för konsumenterna "helt kostnadsfri energi". Om det mera ingående ii sak på den här länken;
  http://josefboberg.wordpress.com/2008/03/28/the-energy-non-crisis

 • A7c0ee87d18f4d952696b02e82211341

  debattör Gunnar Littmarck,

  Man ska jämföra vindkraft med den kärnkraft som utvecklas nu och drivs av att destruera dagens avfall. Reaktorer GenIV som ex SVbr-100
  http://www.akmeengineering.com/svbr100.html
  Den sitter sedan många år i ubåtar med ska nu masstillverkas kompletta i fabrik.
  Om vi omedelbart stoppar alla kostnader med det idiotiska slutförvaret, så ska slutförvarsfonderna räknas in i budgeten.
  Sverige får då hela sitt behov av elektrisk energi i flera hundra år, bara genom att destruera avfallet, fonderna räcker för reaktorinköp och drift.
  Så vindkraft i Sverige ska efter 2020 konkurrera med gratis elektrisk energi.
  Ingen inbillar sig nog att då reaktorer som denna masstillverkas, kommer Sverige ändå gräva ner det som kallas avfall till kostnaden av 50-100miljarder (beroende på hur länge dagens reaktorer drivs, de bör ju rimligtvis stängas alltefter att nya GenIV installeras.

  Tekniken är inte i en avlägsen framtid.

  Indien startar nu sin första civila reaktor som drivs av motsvarande svenskt kärnavfall, dessutom tillverkar den nytt bränsle samtidigt av torium.

  Vindkraftssubventioner ska ses med betraktelse av dessa fakta.

  Jag är annars för vindkraft, bara den aldrig subventioneras, eller byggs med rotorspetshastigheter som slaktar seglande fåglar.

  Klarar Annika av att leda i bevis att den vindkraftssatsning hon förespråkar är det mest lönsamma för det svenska folket? Eller ens det mest miljövänliga.....

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Energieffektivisering i praktiken

ENERGI För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan om miljonprogrammets behov av upprustning. Visst måste ofta 1

Publicerad 565 dagar sedan | Rafael Ospino

Energigaserna kan bidra till Färdplan 2050

ENERGI Energigasernas bidrag till kraftiga utsläppsminskningar inom industri- och transportsektorn får inte förbises när nu regeringens tar itu med Färdplan 2050. Utmaningarna kan istället bli möjligheter me 2

Publicerad | Anders Mathiasson

Skuggbudgetar med biogassatsningar

ENERGI Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyfter fram biogasen i sina skuggbudgetar och föreslår en rad insatser för ökad produktion och distribution. Samsynen på biogasens möjligheter borde 1

Publicerad | Anders Mathiasson

I slutfasen av glödlampans liv behövs ny standard

ENERGI Konsumentundersökningar har visat att av konsumenterna som har valt energieffektiva ljuskällor, väljer 75% lågenergilampor istället för LED lampor, trots den senares överlägsenhet i effektivitet, livs 5

Publicerad | Kristofer Blockhammar

Sanningen om kärnkraftens subventioner

ENERGI Vissa debattörer hävdar envist att kärnkraften är subventionerad. Sanningen är följande: 4

Publicerad | Lars Weigert

Sista glödlampan har sett dagens ljus

ENERGI Lördagen den 1 september är det dags för det sista steget i EU:s utfasning av glödlampor. Glödlampor drar onödigt mycket energi så nu kommer även 15-, 25- och 40-wattslamporna inte längre släppas ut p 2

Publicerad | redaktionen

Kvotplikt kan slå hårt mot energigas

ENERGI Just nu lägger regeringen sin sista hand över budgeten för nästa år och i slutet av september får vi reda på vilka prioriteringar och satsningar som görs. Förhoppningsvis finns en del positiva skrivni 1

Publicerad | Anders Mathiasson

Vindkraft hejdar inte klimatförändringar

ENERGI Försöker vindkraftsbranschen att skrämma svenska folket till att köpa vindkraftsandelar? Jo i en landsomfattande propagandaräd verkar det så för vad ska man annars säga om deras påståenden om klimatho 7

Publicerad | Michael Olofsson

Elpriserna skiljer mer än på länge

ENERGI Medelspotpriset i juni på elbörsen Nordpool blev 23,3 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 24,1 öre/kWh i Stockholm och 31,3 öre/kWh i Malmö. Ett underhållsarbete på elnätet som reducerar överföri 0

Publicerad | Faraz Azima

Upprop för ökad satsning på biogas

ENERGI Denna vecka lanserar vi ett nationellt biogasupprop tillsammans med en rad energibolag, fordonstillverkare och miljöteknikföretag. Upptakten var den debattartikel som vi skrev och som publicerades på 3

Publicerad | Anders Mathiasson

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...