Header-betalogo
Ad-vert
Thorbjorn_i_hogupplost_jpeg

Thorbjörn Larsson VD Vårdalstiftelsen

Regeringen har inte gjort sin läxa

Publicerad | Anna Andersson

Regeringen ger i den kommande forskningspropositionen stora anslag till den forskning som är på modet, men knappt några pengar alls till forskning som skulle förbättra vården för t ex de sköraste äldre, skriver Thorbjörn Larsson.

Sedan regeringen började "läcka" delar ur den kommande forskningspropositionen har flera kritiska röster höjts från ett håll som folket på regeringskansliet kanske inte tänkt sig. Ett exempel är när Per Aspenberg, professor vid Hälsouniversitetet i Linköping, i mitten av september framförde sina invändningar i en artikel i Dagens Industri. Aspenberg kritiserar utifrån perspektivet att satsningarna ger mer pengar till de som redan har och dessutom styrs av prestige, eller för att citera, "Väldiga forskningsanslag fördelas efter samma principer som avgör färgen på höstens klädkollektioner". Liknande kritiska röster har hörts tidigare från forskarsamhället. Detta borde stämma till eftertanke.

I den bästa av världar bidrar forskningen till ett samhälles utveckling genom innovativa upptäckter, metoder och produkter samt bidrar till att höja kvaliteten på det politiska beslutsfattandet. När man lyssnar på regeringen så här långt får man känslan av att de är måna om att visa musklerna (visst är det bra med mycket pengar till forskning!) men inte riktigt gjort sin hemläxa när det gäller analysen av vad som är viktigast. Problemformuleringarna lyser helt enkelt med sin frånvaro. Jag vill därför spinna vidare på de tankar Aspenberg framför.

De flesta sjukvårdskunniga vet att Sverige inte längre är bäst i klassen ur ett internationellt perspektiv. Det är inte längre säkert att vi svenskar får den bästa vården i Sverige utan vi tvingas till samma sjukvårdsturism som många andra nationaliteter.  Även om initiativen till att granska - nu senast att granska granskarna - är vällovliga så halkar vårdens kvalitet bakåt. Det är inte de senaste forskningsresultaten eller Best Practice som styr sjukvårdens agerande. Tittar man på den sociala omsorgen så är verkligheten ännu mer fasansfull. Det skulle behövas en extra forskningsproposition bara för att skapa möjligheter till en evidensbaserad social omsorg.

Ett exempel. Regeringen har satsat 4.3 miljarder på de "sköraste" sjuka äldre. Det är fantastiskt bra. Hur mycket av dessa pengar är en satsning på forskning?  Svaret är: Inte en kopek. Yngve Gustavson, professor i geriatrik i Umeå pekar gång på gång ut att den allra sköraste gruppen av äldre är de med psykiskt lidande. Det är dessutom en mycket stor grupp. Regeringens äldresatsning ger inte en krona till sådan forskning. För att återknyta till Per Aspenbergs metafor, det finns inget mode i svaga människors själsliga behov.

Om inte regeringen inser behovet av en storsatsning på vårdforskning finns all anledning för oss medborgare att se oss om efter utländska vårdförsäkringar illa kvickt.

Thorbjörn Larsson
VD Vårdalstiftelsen

6a1dd3193c7cf8c6459084dfe9a90d9d

Kommentatör

Anna Andersson

(5 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

VÅRD/OMSORG Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som berör oss alla. Enkäten so 0

Publicerad 550 dagar sedan | Marsanna Petersen

Dyrt i längden att rusta ned omsorgen om barnen i tuffa tider

VÅRD/OMSORG Det talas om att en ny våg av varsel är på väg. Det skapar otrygghet vid köksborden och ända in i barnrummen. Nu är det viktigare än någonsin att hålla tag i tryggheten runt barnen. Att inte dra ned p 0

Publicerad | Lena Holm

Svag privatekonomi ett hinder för hälsan

VÅRD/OMSORG Har de som beslutar om bidragsnivåer för sjuka människor alls någon insikt i hur svag ekonomi påverkar hälsan och möjligheten att tillfriskna, undrar Åsa Moberg i sitt debattinlägg. 0

Publicerad | Anna Andersson

Bra att förenkla kraven för kliniska prövningar inom EU

VÅRD/OMSORG Apotekarsocieteten välkomnar målsättningen att förenkla samt ytterligare harmonisera kraven för klinisk prövning inom EU. Nationella särkrav vid multinationella prövningar komplicerar och förslaget ti 0

Publicerad | redaktionen

Dator och Internet bör ingå i försörjningsstödet för barnfamiljer

VÅRD/OMSORG Majblomman är en av Socialstyrelsens remissinstanser när man nu uppdaterar sina allmänna råd till landets kommuner om hur man kan bedöma och handlägga ekonomiskt bistånd. 0

Publicerad | Lena Holm

Vinst är inte problemet

VÅRD/OMSORG En del teologer hävdar att det bästa sättet att få en människa att synda (ursäkta uttrycket, jag vet att det är otidsenligt) är att få henne att göra det som är näst viktigast, på så sätt undgår hon d 0

Publicerad | Anna Andersson

Finanskris kan ge bättre hälsa

VÅRD/OMSORG Kan en finanskris ge oss bättre hälsa? Studier från Island ger oss svaret! 0

Publicerad | Christina Söderberg

Samhället sviker fattiga barn

VÅRD/OMSORG Sommarlovet börjar lida mot sitt slut. För många har det säkert varit en härlig tid, men för barn i fattiga familjer är det tio långa veckor av väntan. Det är inte acceptabelt att samhället rustar ned 0

Publicerad | Lena Holm

Njursjuka i kommunarrest varje sommar

VÅRD/OMSORG Under sommaren vill de flesta komma bort från sin vardag och göra något extra av tillvaron. För den som är njursjuk och har dialys är detta ingen självklarhet. Förutsättningen är att det går att få gä 3

Publicerad | Håkan Hedman

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...