Header-betalogo
Ad-vert
Swebus

Busstrafiken fick rädda SJ när tågen slogs ut av 40 cm vatten i ett datarum

Regnstoppet minskar förtroendet för järnvägen ytterligare

Publicerad | Jan-Åke Bosell

Förtroendet för landets tågtrafik börjar nu närma sig en bottennivå. Under helgen var det helt stopp i trafiken i Östergötland och Sörmland. Tågen mellan Stockholm och Malmö kördes med förseningar på upp till fyra timmar. Som så många gånger tidigare räddade bussbranschen upp situationen genom att ställa ett stort antal bussar till SJ:s förfogande.

Orsaken till stoppet var en översvämning i Trafikverkets teknikhus i Norrköping, i vilket det rann in 40 cm vatten.

Hur kan 40 cm vatten i ett enda rum sätta stopp för all trafik på ett stort antal linjer?

Dennna gång torde inte Trafikverket kunna skylla på regering och riksdag utan måste ta på sig det fulla ansvaret för stoppet. Ett teknikhus måste stå emot en halv meter vatten. Det måste finnas reservsystem. Ett enda stopp får inte drabba ett stort antal linjer.

Innan datatekniken togs i anspråk kördes tågen efter manuella säkerhetsrutiner. Varför har Trafikverket ingen beredskapsstyrka med utbildade tågklarerare?

En följd av att förtroendet för tågen minskar månad efter månad är att allt fler väljer bilen, flyget eller expressbussen. Swebus rapporterade att deras trafik inte påverkats av ovädret i Östergötland och att de satt in extra bussar för att ta emot tågresenärer.

På Centralen i Stockholm fanns i går eftermiddag ett tiotal kundvärdar från SJ ute bland resenärerna både i den stora hallen och vid bussarnas hållplats. Det var en god stämning trots den långa promenaden till bussarnas hållplats längst bort i Cityterminalen.

Tågtrafiken borde kunna utgöra stommen i kollektivtrafiken men så är det tyvärr inte i dag. Tillförlitligheten är avgörande vid val av färdmedel.

Jan-Åke Bosell

 

60fae2a096a94ab869100476cb7d97ff

Kommentatör

Jan-Åke Bosell

(14 artiklar)

1 KOMMENTARER

  • 20fbb733f2aceff69fdcf1319b51c237

    kommentatör uname3,

    Felet då

    Felet är i huvudsak endast den underleverantör av IT som trafikverket troligen har, som ansett att hallen för denna viktiga utrustning varit tillräckligt säker. Men även trafikverket som förlitat sig på denna leverantör vet vad de sysslar med.

    Men visst skadar det förtroendet för järnvägen alltid.

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Borås järnvägsituation typisk

INFRASTRUKTUR Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer och de regionala banorna som är långsamma och rivnin 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Samhällsnytteföretag när staten inte vill

INFRASTRUKTUR Vi måste bygga om för järnväg för att transporterna ska att bli ekonomiskt, klimatmässigt och enrgimässigt hållbara. Vi har inte lång tid på oss innan oljebristen slår till. Men i stället för invester 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Förstår stockholmarna Norrlands värde?

INFRASTRUKTUR Motståndet mot en norrländsk kustjärnväg har varit kompakt, isynnehet från moderater och de från Stockholm, som tror att alllt värde skapas där, och inte inser att Sveriges rikedom skapats från dess r 482

Publicerad | Hans Sternlycke

Riksrevisionskritik av Trafikverksupphandling negligeras

INFRASTRUKTUR Vid halvårsskiftet lämnande Riksrevisionen en svidande rapport om Trafikverkets upphandling av underhåll. Det var mer tro än vetande om vilka upphandlingsformer som var effektiva. Genom en uppföljning 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Västlänken penningförstörelse

INFRASTRUKTUR Västlänken, järnvägstunneln under Göteborg, är en enorm kapitalförstörelse. Varje satsad krona ger 64 öre i förlust. Biltrafiken minskas inte särskilt mycket. Järnvägarna in till Göteborg är så hårt b 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Desperata försök att bota bostadsbristen

INFRASTRUKTUR Genom uppluckring kring regelverket om andrahandsuthyrning tror Oskar Öholm och Jessika Wilhelmsson, riksdagsledamöter och ledamöter i Civilutskottet för Moderaterna, att bostadsbristen kommer minska 0

Publicerad | redaktionen

Undvik olyckor när snön driver ut vilda djur på vägarna

INFRASTRUKTUR Risken för viltolyckor ökar under vinterhalvåret. Med mycket snö i skog och mark uppehåller sig viltet gärna på vägarna där det är enklare att ta sig fram. Svenska Jägareförbundet uppmanar därför all 0

Publicerad | Christina Nilson Dag

Arbetsgivare och fack i gemensam satsning på forskning

INFRASTRUKTUR Sju miljoner kronor fördelade på sammanlagt fem forskningsprojekt. Det är resultatet av Besöksnäringens Forsknings och utvecklingsfond, BFUFs, första fördelning av forskningsmedel. 0

Publicerad | Eva Fohlstedt

Miljöpartiet föreslår gemensam trafikledningscentral

INFRASTRUKTUR En gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholmregionen, så att resenärerna får bättre och snabbare trafikinformation. Det föreslår Miljöpartiet i en motion till Stockholms landsti 0

Publicerad | redaktionen

Klimat och trafik

INFRASTRUKTUR Klimatforskarna har verkligen förfärande sagor att förtälja om vår energiframtid om vi inte ändrar våra utsläpp. Trafiken står för 30 procent av växthusgasutsläppen. Ändå fortsätter vägsatsningarna, n 0

Publicerad | Hans Sternlycke

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...