Header-betalogo
Ad-vert
Nya-ic-exterior-sj

Resenärerna måste kunna köpa biljett ombord för svenska pengar

Publicerad | Kurt Hultgren

De flesta köper numera biljetter i förköp på olika sätt, antingen periodkort eller via andra kanaler, ofta via nätet. Men det finns personer som behöver kunna köpa sina biljetter för pengar, och de kan behöva göra det ombord på bussar och tåg. Flera regionala trafikföretag har numera infört regler om att man inte får betala med pengar, utan måste ha köpt biljett i förväg.

Det är rimligt att eftersträva rationell försäljning, och det är naturligt att erbjuda lägre priser för dem som självbetjänar sig på ett eller annat sätt. Det är heller inte orimligt att det kostar mera att betala med kontanter, eftersom det är en dyrare hantering. Men man måste kunna välja att betala ombord, när man av olika skäl inte har kunnat köpa biljett i förväg. På landsbygden kan man inte tänka sig biljettautomater vid varje hållplats. Det finns en viss andel av befolkningen som faktiskt inte har möjlighet att betala via internet. Det finns också en stor andel av alla resor som görs spontant, där man inte har planerat resan exakt i förväg. Kontokort är en utmärkt lösning, men trafikföretagets kontroll av spärrlistan är tidsödande i en kösituation. Allt detta förstår resenärerna. Men man förstår inte att man inte får betala med svenska pengar.

 För besöksnäringen är krångliga biljettsystem i kollektivtrafiken ett av de största hindren för att välja kollektivtrafik. Det finns en allmän uppslutning kring att öka kollektivtrafikresandet, men det får inte bli oöverstigligt krångligt. Branschen talar om fördubblat resande med kollektivtrafiken. Detta förutsätter dock att kollektivtrafiken blir attraktivare, och det i sin tur förutsätter att det blir enklare att lösa biljett.

 På de flesta håll är det dessutom så att inte alla kontokort accepteras ombord. I Skåne kan exempelvis danska kontokort inte användas i regionaltrafiken och kontanter får heller inte användas. Hur välkomnande är det?  Många bussförare har velat slippa kontanterna på grund av risker, men nu upplever minst lika många förare ilska och hot från resenärer som inte får följa med trots att de har pengar att betala med. Detta är ett större problem än vad trafikföretagen inser i sin iver att rationalisera sin egen produktion.  Det är för resenärernas skull som trafiken körs. Det borde vara fullt tillräckligt som argument. Den nya kollektivtrafiklagen förutsätter att samråd i planeringen ska ske med resenärerna. Såvitt vi vet har betalningssystemen inte varit föremål för något sådant samråd.

 SJ har i dagarna meddelat att man upphör med all biljettförsäljning i egen trafik ombord. Det är ett snäpp värre. Det må vara en liten andel som handlar ombord, alla mot en rejäl tilläggsavgift. Men det finns goda skäl för en och annan att kunna betala sina biljetter ombord. Det är inget som eftersträvas av resenärerna, som i största utsträckning vill köpa enkelt i förväg. Men det finns tillfällen som är fullt legitima. Kan man använda kontanter eller kontokort för att köpa en kopp kaffe i bistron borde man kunna köpa även biljetter. Åtminstone kontokort måste fungera på alla fjärrtåg.

Resenärsforum begär att trafikföretagen ska lyssna på resenärer som vill betala för att få resa, och det är ett högst naturligt grundkrav att de vill betala med svenska pengar. Att inte få betala med pengar kan rentav betrakta som en diskriminering, både av medborgare och av gästande turister. Kollektivtrafiken ska inte ha karaktären av en privat klubb. Kollektivtrafiken skall vara öppen för alla som betalar för sig. Enbart med det målet kan kollektivtrafiken bli tillräckligt attraktiv för att fördubbla sitt resande.

Gunnel Färm
ordförande Resenärsforum


Kurt Hultgren
generalsekreterare Resenärsforum

80f126acc072223b8887497a27ab4374

Kommentatör

Kurt Hultgren

(5 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Borås järnvägsituation typisk

INFRASTRUKTUR Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer och de regionala banorna som är långsamma och rivnin 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Samhällsnytteföretag när staten inte vill

INFRASTRUKTUR Vi måste bygga om för järnväg för att transporterna ska att bli ekonomiskt, klimatmässigt och enrgimässigt hållbara. Vi har inte lång tid på oss innan oljebristen slår till. Men i stället för invester 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Förstår stockholmarna Norrlands värde?

INFRASTRUKTUR Motståndet mot en norrländsk kustjärnväg har varit kompakt, isynnehet från moderater och de från Stockholm, som tror att alllt värde skapas där, och inte inser att Sveriges rikedom skapats från dess r 482

Publicerad | Hans Sternlycke

Riksrevisionskritik av Trafikverksupphandling negligeras

INFRASTRUKTUR Vid halvårsskiftet lämnande Riksrevisionen en svidande rapport om Trafikverkets upphandling av underhåll. Det var mer tro än vetande om vilka upphandlingsformer som var effektiva. Genom en uppföljning 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Västlänken penningförstörelse

INFRASTRUKTUR Västlänken, järnvägstunneln under Göteborg, är en enorm kapitalförstörelse. Varje satsad krona ger 64 öre i förlust. Biltrafiken minskas inte särskilt mycket. Järnvägarna in till Göteborg är så hårt b 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Desperata försök att bota bostadsbristen

INFRASTRUKTUR Genom uppluckring kring regelverket om andrahandsuthyrning tror Oskar Öholm och Jessika Wilhelmsson, riksdagsledamöter och ledamöter i Civilutskottet för Moderaterna, att bostadsbristen kommer minska 0

Publicerad | redaktionen

Undvik olyckor när snön driver ut vilda djur på vägarna

INFRASTRUKTUR Risken för viltolyckor ökar under vinterhalvåret. Med mycket snö i skog och mark uppehåller sig viltet gärna på vägarna där det är enklare att ta sig fram. Svenska Jägareförbundet uppmanar därför all 0

Publicerad | Christina Nilson Dag

Arbetsgivare och fack i gemensam satsning på forskning

INFRASTRUKTUR Sju miljoner kronor fördelade på sammanlagt fem forskningsprojekt. Det är resultatet av Besöksnäringens Forsknings och utvecklingsfond, BFUFs, första fördelning av forskningsmedel. 0

Publicerad | Eva Fohlstedt

Miljöpartiet föreslår gemensam trafikledningscentral

INFRASTRUKTUR En gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholmregionen, så att resenärerna får bättre och snabbare trafikinformation. Det föreslår Miljöpartiet i en motion till Stockholms landsti 0

Publicerad | redaktionen

Klimat och trafik

INFRASTRUKTUR Klimatforskarna har verkligen förfärande sagor att förtälja om vår energiframtid om vi inte ändrar våra utsläpp. Trafiken står för 30 procent av växthusgasutsläppen. Ändå fortsätter vägsatsningarna, n 0

Publicerad | Hans Sternlycke

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...