Header-betalogo
Ad-vert
Jan-hindolff_new_large

Jan Hindolff, Sonic Wall

Så undviker man anarki när man ger mobil åtkomst

Publicerad | Jan Hindolff

De jobbar från caféer, flygplatslounger och hotellrum: dagens företagsarbetare är mobila. De senaste fem åren syns en märkbar förändring av våra affärs- och arbetsmiljöer. Mobila enheter har blivit kraftfullare, enklare att använda, och oumbärliga som verktyg och underhållning.

Bara siffrorna är häpnadsväckande: enligt en InfoTrends-rapport från 20111 så utgör de mobila kunskapsarbetarna för närvarande mer än 60 % av den totala arbetskraften i Brasilien, Tyskland, Indien och Japan, och mer än 70 % av den totala arbetskraften i USA. Dessa siffror kommer bara att öka.

Ännu mer slående är hur pass många, och olika, mobila enheter som anställda använder under arbetsdagen. Färska uppgifter från analysföretaget Canalys2 visar att de globala årsleveranserna av smartphones 2011 för första gången översteg antalet stationära datorer, notebooks, netbooks och tablets. Eftersom de flesta smartphones och tablets är anpassade för personlig användning så utnyttjas de alltmer innanför – och utanför – företagens brandväggar. Fenomenet "BYOD" – Bring Your Own Device – blev vardag för IT-avdelningar långt innan begreppet blev populärt.


Denna konsumentanpassning av IT, återspeglad i spridningen av mobila enheter och operativsystem, räcker för att få varje IT-chef eller företagsledare att längta efter mer kontroll och mindre risk. IT-chefer och företagsledare måste nu titta ordentligt åt båda hållen innan de korsar den mobila säkerhetsgatan. Annars riskerar de att bli påkörda av antingen cyberattackernas hårda kostnader eller av de mjuka kostnader som orsakas av förlorad produktivitet och effektivitet till följd av FÖR hård mobil säkerhet. Kostnaderna är högst reella på båda sidor av ekvationen: en nyligen genomförd undersökning hos 50 av de största amerikanska multinationella företagen visade att IT-attacker orsakat en genomsnittlig årskostnad på 5.9 miljoner dollar per företag.


På andra sidan av ekvationen uppenbarar sig frågan om hur vi kan mäta kostnaderna för förlorad produktivitet och användarfrustration i samband med att åtkomst från mobila enheter blockeras. I praktiken tänker användarna bara på säkerheten när de förlorar sin information eller när de blockeras från att komma åt den i första hand. När det gäller möjligheten att logga in på företagsnätverk via en tablet, smartphone eller hemdator så bryr sig den typiska mobila kunskapsarbetaren egentligen inte. Han/hon vill bara ha tillgång till de företagsapplikationer eller data som behövs för att få jobbet gjort, och han/hon vill ha det nu.


Hur ska då företag hantera denna växande våg av BYOD utan att utsätta verksamheten för katastrofal risk? Jag tror inte att problemet som IT möter är en fråga om kontroll utan om sårbarhet. Alltför ofta installerar företag säkerhetslösningar som fokuserar på att få kontroll och blockera åtkomsten. Detta tillvägagångssätt är dåligt anpassat för en värld där mobila enheter används både innanför och utanför brandväggen, det är ungefär som att använda en slägga för att slå i en enstaka spik. För mycket kontroll skapar ett trögt, underpresterande nätverk och saktar ner affärsverksamheten. Än värre är att det orsakar en armé av frustrerade och arga anställda som alla kräver åtkomst till de applikationer och data de behöver.


Behovet av att uppnå en balans mellan säkerhet och prestanda drivs av själva naturen hos det mobila kunskapsarbetet – de mobila enheterna (och dess användare) befinner sig minst lika mycket utanför brandväggsperimetern som innanför. Väl utanför brandväggen måste mobila enheter kunna anslutas via VPN – vilket inkluderar trådlösa hotspots och offentliga 3G/4G- nätverk – för att kunna säkerställa dataintegritet och skydda företagskänslig information.


Eftersom tablets och smartphones fungerar som fordon för informationsflödet kan användare oavsiktligt (eller avsiktligt) plantera skadlig kod i ett säkert nätverk. Riskerna för detta växer i takt med att hackare börjar inse åtkomstpotentialen och upptäcker sårbarheten hos dessa enheter. IT kräver därför att det finns en förmåg att skanna av inkommande trafik för att säkerställa nätverkets integritet och garantera datasäkerheten. Den andra sidan av myntet är att användare av mobila enheter räknar med att kunna dra nytta av alla skydd och all säkerhet som erbjuds av de ledande applikationerna, allt eftersom de mobila enheterna blir ännu viktigare för verksamhetens infrastruktur. Oavsett om man är innanför eller utanför brandväggen så måste IT-chefer alltid kunna garantera bandbredd till kritiska applikationer, och samtidigt begränsa oönskad eller farlig trafik.
En grundläggande fråga för IT blir därmed: hur gör man för att skapa ett “rent” VPN? Hur kan IT säkerställa både åtkomst och dataintegritet?


Trots att det inte finns någon omedelbar lösning på detta så står en sak klar: IT-organisationer måste implementera säkerhetsverktyg som motsvarar de operativa realiteter som konsumentanpassningen av IT och ökningen av det mobila arbetet medfört. Genom att implementera ny säkerhetsteknik som ger en total inblick i vem, och vad, som begär åtkomst till nätverket – i massiv skala, i realtid –  kan IT-chefer undvika data- och åtkomstanarki. De smarta nätverksadministratörerna kan låta verksamheten bedöma hoten, reagera omedelbart och fatta åtkomstbeslut baserat på sårbarhet. För att vara verkligt effektiv måste säkerheten inte bara tillhandahålla skydd i brandväggen, utan också kontrollera applikationen på enhetsnivå:


- Nästa generations brandväggar måste kunna dekryptera och ta bort hot i trafiken som passerar över SSL VPN via de mobila enheterna, innan de kommer in i nätverket.
- Vid åtkomstförsök till företagsnätverket måste IT-organisationer kunna kontrollera att en mobil enhet begär åtkomst på ett legitimt sätt. De måste också kunna avgöra om enheten har blivit jailbreakad, eftersom den inbyggda säkerhetsmekanismen då blir oanvändbar vilket ökar smittorisken.


- På applikationslagret bör IT-chefer också ha möjlighet att definiera och verkställa hur applikations- och bandbreddsresurser används.


- På enhetsnivå måste IT-administratörer kunna definiera policys som identifierar enhetens specifika attribut och se till att dessa policys verkställs, innan åtkomst till företagsnätverket beviljas.


Resultatet av denna 360-gradersapproach till IT-säkerhet är inte bara att skadlig kod blockeras vid brandväggen. IT kan nu också dynamiskt öka den bandbredd som krävs för affärskritiska applikationer på mobila enheter, och samtidigt begränsa bandbredden för mindre viktig eller  oacceptabel trafik. Dessa nya säkerhets- och åtkomstteknologier underlättar affärsrörlighet och prestanda, oberoende av enheten och av när/var den används i verksamhetens arbetsflöde. Den genomsnittliga mobila kunskapsarbetaren kommer fortfarande ha tillgång till nätverket från sin favoritenhet – men oönskade applikationer och skadlig kod kommer inte att ha det. Med rätt säkerhetsinstallation förvandlas global mobil anarki till global mobil produktivitet.

Jan Hindolff
Sonic Wall

2113f502893245f197009176b17774e1

Kommentatör

Jan Hindolff

(5 artiklar)

6 KOMMENTARER

 • 783534474843fed42f462dc905067745

  kommentatör rinley10, 726 dagar sedan

  cheap tiffany

  cheap tiffany
  replica tiffany
  tiffany co
  tiffany
  cheap tiffany

  tiffany rings
  tiffany silver
  replica tiffany
  tiffany jewelry
  tiffany & co

  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com]cheap tiffany[/url][/b]
  [b][url=http://www.perfecttiff

 • 783534474843fed42f462dc905067745

  kommentatör rinley10, 726 dagar sedan

  cheap tiffany

  cheap tiffany
  replica tiffany
  tiffany co
  tiffany
  cheap tiffany

  tiffany rings
  tiffany silver
  replica tiffany
  tiffany jewelry
  tiffany & co

  [b]cheap tiffany[/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com]replica tiffany[/url][/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com]tiffany co[/url][/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com]tiffany[/url][/b]
  [b]cheap tiffany[/b]

  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com]cheap tiffany[/url][/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com]replica tiffany[/url][/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com]tiffany co[/url][/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com]tiffany[/url][/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com]cheap tiffany[/url][/b]

  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com]tiffany rings[/url][/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com]tiffany silver[/url][/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com/tiffany-rings-c-4.html]replica tiffany[/url][/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com/tiffany-rings-c-4.html]tiffany jewelry[/url][/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com/tiffany-rings-c-4.html]tiffany & co[/url][/b]

 • 783534474843fed42f462dc905067745

  kommentatör rinley10, 726 dagar sedan

  cheap tiffany

  cheap tiffany
  replica tiffany
  tiffany co
  tiffany
  cheap tiffany

  tiffany rings
  tiffany silver
  replica tiffany
  tiffany jewelry
  tiffany & co

  [b]cheap tiffany[/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com]replica tiffany[/url][/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com]tiffany co[/url][/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com]tiffany[/url][/b]
  [b]cheap tiffany[/b]

  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com]cheap tiffany[/url][/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com]replica tiffany[/url][/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com]tiffany co[/url][/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com]tiffany[/url][/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com]cheap tiffany[/url][/b]

  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com]tiffany rings[/url][/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com]tiffany silver[/url][/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com/tiffany-rings-c-4.html]replica tiffany[/url][/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com/tiffany-rings-c-4.html]tiffany jewelry[/url][/b]
  [b][url=http://www.perfecttiffanysale.com/tiffany-rings-c-4.html]tiffany & co[/url][/b]

 • 783534474843fed42f462dc905067745

  kommentatör rinley10,

  Replica OMEGA OMEGA-Ville 7813.50.31 Men's mechanical watch [5126 ] - $162.00 : replica watches online stores, ifakewatches.com

  [b][url=http://www.ifakewatches.com/]best swiss replica watches[/url][/b]
  [b][url=http://www.ifakewatches.com/]best replica watches[/url][/b]
  [b][url=http://www.ifakewatches.com/]swiss replica watches aaa+[/url][/b]
  [b][url=http://www.ifakewatches.com/]swiss replica watches[/url][/b]
  [b][url=http://www.ifakewatches.com/]replica watches[/url][/b]
  high quality swiss replica watches
  swiss Mechanical movement replica watches
  high quality replica watches for men
  high quality swiss replica watches
  high quality replica watches

  Replica OMEGA OMEGA-Ville 7813.50.31 Men's mechanical watch [5126 ] - $162.00 : replica watches online stores, ifakewatches.com
  #sddm
  { margin: 0 auto;
  padding: 0;
  z-index: 30;
  background-color:#F4F4F4;
  width: 80px;
  height:23px;
  float: right;
  margin-right: 70px;}

  #sddm li
  { margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
  float: left;
  font: bold 12px arial}

  #sddm li a
  { display: block;
  margin: 0 1px 0 0;
  padding: 4px 10px;
  width: 60px;
  background: #EAEAE8;
  color: #666;
  text-align: center;
  text-decoration: none}

  #sddm li a:hover
  { background: #49A3FF}

  #sddm div
  { position: absolute;
  visibility: hidden;
  margin: 0;
  padding: 0;
  background: #EAEBD8;
  border: 1px solid #5970B2}

  #sddm div a
  { position: relative;
  display: block;
  margin: 0;
  padding: 5px 10px;
  width: auto;
  white-space: nowrap;
  text-align: left;
  text-decoration: none;
  background: #EAEBD8;
  color: #2875DE;
  font: 12px arial}

  #sddm div a:hover
  { background: #49A3FF;
  color: #FFF}


  • Language


   Deutsch

   Français

   Italiano

   Español

   Português

   日本語

   Russian

   Arabic

   Norwegian

   Swedish

   Danish

   Nederlands

   Finland

   Ireland

   English

  Welcome!
  Sign In
  or Register  Your cart is empty

   $(function(){
   $(".menu-mitop").mouseover(function(){
   var i=$(".menu-mitop").index(this);
   $(".hideul").eq(i).show().siblings(".hideul").hide();
   $(".menu-mitop").stop();
   });
   $(".menu-mitop").mouseout(function(){
   var i=$(".menu-mitop").index(this);
   $(".hideul").eq(i).hide();
   });
   $(".hideul").mouseover(function(){
   $(this).show();
   });
   $(".hideul").mouseout(function(){
   $(this).hide();
   });

   });

   • Home

   • Top Brand watches

   • Luxury Brand Watches

   • Mid-Range Brand Watches
   • A. Lange & Sohne

   • Audemars Piguet

   • Blancpain

   • Breguet

   • Glashutte

   • Jaeger-LeCoultre

   • Patek Philippe

   • Piaget

   • Vacheron Constantin

   • Cartier Watches

   • Concord Watches

   • Hermes Watches

   • IWC Watches

   • Omega Watches

   • Panerai Watches

   • Rolex Watches

   • TAG Heuer Watches

   • Tudor Watches

   • Longines Watches

   • Tissot Watches  Currencies
  US DollarCNYEuroGB PoundCanadian DollarAustralian DollarJappen YenNorske KroneSwedish KroneDanish Krone  Categories

  Top Brand Watches
  Luxury Brand Watches
  Cartier Watches
  Concord Watches
  Hermes Watches
  IWC Watches
  Omega Watches
  Constellation Watches
  De Ville
  Olympic Watches
  Seamaster
  Special Watches
  Speedmaster
  Other Series
  Panerai Watches
  Rolex Watches
  TAG Heuer Watches
  Tudor Watches
  Mid-Range Brand Watches
  Mens Watches
  Ladies Watches
  Couple watches
  Unisex Watch
  Watch Phenotype
  Featured -   [more]
  Replica Cartier sub-TANK the series W5200003/W5200005 couple quartz watch$2,072.00  $160.00
  Save: 92% off
  Replica The Series 4992G Ms. mechanical watches, the Patek Philippe-Gondolo$23,650.00  $219.00
  Save: 99% off
  Replica Omega - Constellation Series 123.55.24.60.63.001 Ladies quartz watch$5,914.00  $183.00
  Save: 97% off
  Replica Tudor - Glamour Series 55003-68053 (white) men's mechanical watches$1,212.00  $185.00
  Save: 85% off

  Home :: 
  Luxury Brand Watches :: 
  Omega Watches :: 
  De Ville :: 
  Replica OMEGA OMEGA-Ville 7813.50.31 Men's mechanical watch

  .jqzoom{

  float:left;

  position:relative;

  padding:0px;

  cursor:pointer;
  width:301px;
  height:300px;
  }  $(document).ready(function(){

  $(".jqzoom").jqueryzoom({

  xzoom: 282, //zooming div default width(default width value is 200)

  yzoom: 282, //zooming div default width(default height value is 200)

  offset: 5, //zooming div default offset(default offset value is 10)

  position: "right", //zooming div position(default position value is "right")

  preload:1,

  lens:1

  });  $("#jqzoomimages").jqzoomimages({

  sImgList: ["images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical.jpg","images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical-1.jpg","images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical-2.jpg","images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical-3.jpg"],

  lImgList: ["images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical.jpg","images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical-1.jpg","images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical-2.jpg","images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical-3.jpg"],

  vImgList: ["images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical.jpg","images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical-1.jpg","images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical-2.jpg","images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical-3.jpg"],

  pageNo: 1,

  pagesize: 4,

  imgWidth: 55,

  imgHeight: 55,

  bigImageId: "jqzoomimg"

  });

  });
  larger image


  Replica OMEGA OMEGA-Ville 7813.50.31 Men's mechanical watch


  $2,153.00  $162.00
  Save: 92% off

  Add to Cart:  SeriesVilleStyle
  Male modelsMovement
  Automatic mechanical movementMovement Model
  Omega 3202Case
  Stainless steelSize
  35mmThickness
  8mmCrown
  OrdinaryBottom of the table
  No back throughTable mirror
  Copy Sapphire crystal glassDial
  BlackWatchband
  Alligator strapStrap Color
  BlackClasp
  Folding claspWaterproof
  50 mPackage
  Gift box.Function
  Calendar, coaxial escapement, COSC certifiedLaunch of Year
  -

  【Brand story]

  In 1848, the Swiss Confederation was born, began Louis Brandt (Louis Brandt) and La Chaux-de-Fonds (La Chaux-de-Fonds) watches assembly work. 1880, Louis Brandt's sons Louis-Paul and Csar plant relocation to adequate manpower, rich in resources and convenient transportation Bill (Bienne). Since then, the use of mechanized production, a unified standard parts, and the introduction of a new division of labor system, assembly work, installed a sophisticated and accurate, high quality and reasonably priced watches.

  The world famous Omega 19 was published in 1894, the movement has not only become a symbol of excellence, the company also hence the name "Omega". Since that time, Omega become the vanguard of the watch industry with its advanced watchmaking technology, up to one hundred and fifty years old. Hundred and fifty years, Omega has put it firmly in the world of watchmaking pioneer position, laid a remarkable achievement.

  1900 World's Fair in Paris. Under the Eiffel Tower, the Omega style series for its outstanding performance evaluated by an international committee awarded the highest honor, the fame of the Greek temple (Greek Temple) is one of pure Copy gold carved table.

  In sports, Omega is the Olympic Games (including require extremely accurate swimming contest project) and held in the United States, Canada, Australia, Japan auto racing team made Championship (CART) specify timing devices. In terms of technology and design, Omega not only have numerous accurate records and excellent design, the first of a number of technologies, such as the manufacture of the world's first center tourbillon watches.

  Omega world, only high quality superior watches before show high-level windows in more than 130 countries. Celebrity more than a watches to be proud of, American supermodel Cindy Crawford (Cindy Crawford), 007 Pierce Brosnan (Pierce Brosnan), the car king Michael Schumacher (Michael Schumacher) and Swiss tennis princess Mary Tina Hingis (Martina Hingis) choose to wear Omega.
  • Model: 5126 


  Related Products  Replica Omega - De Ville 413.55.27.60.55.001 Ladies quartz watch  Replica Omega - De Ville 431.63.41.22.13.001 Men's mechanical watch  Replica Omega - De Ville 4370.12.00 Ms. Quartz watch  Replica Omega - De Ville 431.33.41.22.02.001 Men's mechanical watch

  Home  
  Shipping  
  Wholesale  
  Order Tracking  
  Coupons  
  Payment Methods  
  Contact Us  
  REPLICA OMEGA   
  REPLICA PATEK PHILIPPE   
  REPLICA ROLEX   
  REPLICA IWC   
  REPLICA CARTIER   
  TOP BRAND WATCHES     Copyright © 2012 All Rights Reserved.
  best swiss replica watches
  best replica watches
  swiss replica watches aaa+
  swiss replica watches
  replica watches

 • 783534474843fed42f462dc905067745

  kommentatör rinley10,

  Replica OMEGA OMEGA-Ville 7813.50.31 Men's mechanical watch [5126 ] - $162.00 : replica watches online stores, ifakewatches.com

  [b][url=http://www.ifakewatches.com/]best swiss replica watches[/url][/b]
  [b][url=http://www.ifakewatches.com/]best replica watches[/url][/b]
  [b][url=http://www.ifakewatches.com/]swiss replica watches aaa+[/url][/b]
  [b][url=http://www.ifakewatches.com/]swiss replica watches[/url][/b]
  [b]replica watches[/b]
  high quality swiss replica watches
  swiss Mechanical movement replica watches
  high quality replica watches for men
  high quality swiss replica watches
  high quality replica watches

  Replica OMEGA OMEGA-Ville 7813.50.31 Men's mechanical watch [5126 ] - $162.00 : replica watches online stores, ifakewatches.com
  #sddm
  { margin: 0 auto;
  padding: 0;
  z-index: 30;
  background-color:#F4F4F4;
  width: 80px;
  height:23px;
  float: right;
  margin-right: 70px;}

  #sddm li
  { margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
  float: left;
  font: bold 12px arial}

  #sddm li a
  { display: block;
  margin: 0 1px 0 0;
  padding: 4px 10px;
  width: 60px;
  background: #EAEAE8;
  color: #666;
  text-align: center;
  text-decoration: none}

  #sddm li a:hover
  { background: #49A3FF}

  #sddm div
  { position: absolute;
  visibility: hidden;
  margin: 0;
  padding: 0;
  background: #EAEBD8;
  border: 1px solid #5970B2}

  #sddm div a
  { position: relative;
  display: block;
  margin: 0;
  padding: 5px 10px;
  width: auto;
  white-space: nowrap;
  text-align: left;
  text-decoration: none;
  background: #EAEBD8;
  color: #2875DE;
  font: 12px arial}

  #sddm div a:hover
  { background: #49A3FF;
  color: #FFF}


  • Language


   Deutsch

   Français

   Italiano

   Español

   Português

   日本語

   Russian

   Arabic

   Norwegian

   Swedish

   Danish

   Nederlands

   Finland

   Ireland

   English

  Welcome!
  Sign In
  or Register  Your cart is empty

   $(function(){
   $(".menu-mitop").mouseover(function(){
   var i=$(".menu-mitop").index(this);
   $(".hideul").eq(i).show().siblings(".hideul").hide();
   $(".menu-mitop").stop();
   });
   $(".menu-mitop").mouseout(function(){
   var i=$(".menu-mitop").index(this);
   $(".hideul").eq(i).hide();
   });
   $(".hideul").mouseover(function(){
   $(this).show();
   });
   $(".hideul").mouseout(function(){
   $(this).hide();
   });

   });

   • Home

   • Top Brand watches

   • Luxury Brand Watches

   • Mid-Range Brand Watches
   • A. Lange & Sohne

   • Audemars Piguet

   • Blancpain

   • Breguet

   • Glashutte

   • Jaeger-LeCoultre

   • Patek Philippe

   • Piaget

   • Vacheron Constantin

   • Cartier Watches

   • Concord Watches

   • Hermes Watches

   • IWC Watches

   • Omega Watches

   • Panerai Watches

   • Rolex Watches

   • TAG Heuer Watches

   • Tudor Watches

   • Longines Watches

   • Tissot Watches  Currencies
  US DollarCNYEuroGB PoundCanadian DollarAustralian DollarJappen YenNorske KroneSwedish KroneDanish Krone  Categories

  Top Brand Watches
  Luxury Brand Watches
  Cartier Watches
  Concord Watches
  Hermes Watches
  IWC Watches
  Omega Watches
  Constellation Watches
  De Ville
  Olympic Watches
  Seamaster
  Special Watches
  Speedmaster
  Other Series
  Panerai Watches
  Rolex Watches
  TAG Heuer Watches
  Tudor Watches
  Mid-Range Brand Watches
  Mens Watches
  Ladies Watches
  Couple watches
  Unisex Watch
  Watch Phenotype
  Featured -   [more]
  Replica Cartier sub-TANK the series W5200003/W5200005 couple quartz watch$2,072.00  $160.00
  Save: 92% off
  Replica The Series 4992G Ms. mechanical watches, the Patek Philippe-Gondolo$23,650.00  $219.00
  Save: 99% off
  Replica Omega - Constellation Series 123.55.24.60.63.001 Ladies quartz watch$5,914.00  $183.00
  Save: 97% off
  Replica Tudor - Glamour Series 55003-68053 (white) men's mechanical watches$1,212.00  $185.00
  Save: 85% off

  Home :: 
  Luxury Brand Watches :: 
  Omega Watches :: 
  De Ville :: 
  Replica OMEGA OMEGA-Ville 7813.50.31 Men's mechanical watch

  .jqzoom{

  float:left;

  position:relative;

  padding:0px;

  cursor:pointer;
  width:301px;
  height:300px;
  }  $(document).ready(function(){

  $(".jqzoom").jqueryzoom({

  xzoom: 282, //zooming div default width(default width value is 200)

  yzoom: 282, //zooming div default width(default height value is 200)

  offset: 5, //zooming div default offset(default offset value is 10)

  position: "right", //zooming div position(default position value is "right")

  preload:1,

  lens:1

  });  $("#jqzoomimages").jqzoomimages({

  sImgList: ["images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical.jpg","images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical-1.jpg","images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical-2.jpg","images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical-3.jpg"],

  lImgList: ["images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical.jpg","images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical-1.jpg","images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical-2.jpg","images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical-3.jpg"],

  vImgList: ["images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical.jpg","images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical-1.jpg","images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical-2.jpg","images//watches_family_/Omega/OMEGA-OMEGA-Ville-7813-50-31-Men-s-mechanical-3.jpg"],

  pageNo: 1,

  pagesize: 4,

  imgWidth: 55,

  imgHeight: 55,

  bigImageId: "jqzoomimg"

  });

  });
  larger image


  Replica OMEGA OMEGA-Ville 7813.50.31 Men's mechanical watch


  $2,153.00  $162.00
  Save: 92% off

  Add to Cart:  SeriesVilleStyle
  Male modelsMovement
  Automatic mechanical movementMovement Model
  Omega 3202Case
  Stainless steelSize
  35mmThickness
  8mmCrown
  OrdinaryBottom of the table
  No back throughTable mirror
  Copy Sapphire crystal glassDial
  BlackWatchband
  Alligator strapStrap Color
  BlackClasp
  Folding claspWaterproof
  50 mPackage
  Gift box.Function
  Calendar, coaxial escapement, COSC certifiedLaunch of Year
  -

  【Brand story]

  In 1848, the Swiss Confederation was born, began Louis Brandt (Louis Brandt) and La Chaux-de-Fonds (La Chaux-de-Fonds) watches assembly work. 1880, Louis Brandt's sons Louis-Paul and Csar plant relocation to adequate manpower, rich in resources and convenient transportation Bill (Bienne). Since then, the use of mechanized production, a unified standard parts, and the introduction of a new division of labor system, assembly work, installed a sophisticated and accurate, high quality and reasonably priced watches.

  The world famous Omega 19 was published in 1894, the movement has not only become a symbol of excellence, the company also hence the name "Omega". Since that time, Omega become the vanguard of the watch industry with its advanced watchmaking technology, up to one hundred and fifty years old. Hundred and fifty years, Omega has put it firmly in the world of watchmaking pioneer position, laid a remarkable achievement.

  1900 World's Fair in Paris. Under the Eiffel Tower, the Omega style series for its outstanding performance evaluated by an international committee awarded the highest honor, the fame of the Greek temple (Greek Temple) is one of pure Copy gold carved table.

  In sports, Omega is the Olympic Games (including require extremely accurate swimming contest project) and held in the United States, Canada, Australia, Japan auto racing team made Championship (CART) specify timing devices. In terms of technology and design, Omega not only have numerous accurate records and excellent design, the first of a number of technologies, such as the manufacture of the world's first center tourbillon watches.

  Omega world, only high quality superior watches before show high-level windows in more than 130 countries. Celebrity more than a watches to be proud of, American supermodel Cindy Crawford (Cindy Crawford), 007 Pierce Brosnan (Pierce Brosnan), the car king Michael Schumacher (Michael Schumacher) and Swiss tennis princess Mary Tina Hingis (Martina Hingis) choose to wear Omega.
  • Model: 5126 


  Related Products  Replica Omega - De Ville 413.55.27.60.55.001 Ladies quartz watch  Replica Omega - De Ville 431.63.41.22.13.001 Men's mechanical watch  Replica Omega - De Ville 4370.12.00 Ms. Quartz watch  Replica Omega - De Ville 431.33.41.22.02.001 Men's mechanical watch

  Home  
  Shipping  
  Wholesale  
  Order Tracking  
  Coupons  
  Payment Methods  
  Contact Us  
  REPLICA OMEGA   
  REPLICA PATEK PHILIPPE   
  REPLICA ROLEX   
  REPLICA IWC   
  REPLICA CARTIER   
  TOP BRAND WATCHES     Copyright © 2012 All Rights Reserved.
  best swiss replica watches
  best replica watches
  swiss replica watches aaa+
  swiss replica watches
  replica watches

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Dags att nyansera täckningsdebatten?

ICT I helgen publicerade SvD en debattartikel om mobiltäckningen skriven av Socialdemokraternas it-politiska talesperson Monica Green. Debattartikeln, och andra inlägg på nätet, innehåller enligt mig en e 0

Publicerad | Ulf Seijmer

Wifi fullt 2016?

ICT EU vill positionera Europa som en föregångsregion inom kommunikation med tillgång till internet och mobilt bredband i världsklass. Med önskemål om ökad tillgänglighet följer ett ökat behov av kapacite 0

Publicerad | Ulf Seijmer

Utilityföretag sårbara för virusattacker

ICT Den senaste tiden har flera välkända utilityföretag hamnat offline på grund av virusattacker. Genom att exploatera delade hårddiskar har virusen lyckats sprida sig bland de interna datanätverken, dock 0

Publicerad | Eric Uggla

Frekvensdelning äntligen på agendan

ICT Det börjar bli trångt i luften och önskemålen om ökad mobilitet tilltar för varje år som går. Trafiken i mobilnäten har ökat med mer än 150% under året, väl över satta prognoser. För att komma till en 491

Publicerad | Ulf Seijmer

Vad skolor bör känna till om IT-säkerheten

ICT Skolor måste kunna erbjuda både personal och elever tillgång till digital information. Men gränsen mellan informationsfrihet och risken för informationsmissbruk är hårfin, därför måste skolorna skydda 0

Publicerad | Eric Uggla

Nätattacker alltmer vanliga men det går att skydda sig

ICT De nätattacker som nyligen drabbade främst svenska myndigheter är ett gissel. De saktar ner de drabbades webbsajter eller gör dem otillgängliga för besökarna, ofta i situationer då informationsbehovet 0

Publicerad | Sven Hammar

Strålsäkerhetsmyndigheten förvränger sanningen

ICT När Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) nyligen gjorde mätningar av mobil- och annan högfrekvent strålning på fem orter runt om i Sverige, var budskapet i media tydligt: ”Oroar Du Dig för att utsättas för 1

Publicerad | Olle Johansson

Data lagrad i molnet kan hamna utomlands

ICT Hamnar din data i molnet utanför Sverige? Då är du i gott sällskap. Det gör nämligen lagrade data från cirka 15 procent av alla svenska kommuner och myndigheter också. 0

Publicerad | redaktionen

Viktigt med vuxenansvar på Internet

ICT Idag släppte .SE sin årliga rapport Svenskarna och Internet. Rapporten visar bland annat att Internetanvändandet fortsätter gå nedåt i åldrarna. Den största ökningen står skolbarn i låg- och mellansta 0

Publicerad | Amelie Furborg

Så gör du din kommun säkrare med eller utan kameror

ICT Tidningen Dagens Samhälles färska enkät om trygghetsfrågor visar att tre av fyra av landets lokala toppolitiker är positivt inställda till kamerabevakning och vill ha fler kameror. Det är bra att få e 0

Publicerad | Andreas Johansson

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar” Sjukvården och medicinska behandlingar är stora och viktiga frågor som...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...