Header-betalogo
Ad-vert

Sanningen om kärnkraftens subventioner

Publicerad | Lars Weigert

Vissa debattörer hävdar envist att kärnkraften är subventionerad. Sanningen är följande:

El producerad i kärnkraftverk har beskattats sedan 1984 och det kallades från början produktionsskatt. Under 2000 omformades den till en effektskatt. Det innebär att skatten baseras på reaktorernas termiska effekt. Skatten tas således ut oberoende av om el produceras eller ej. Effektskatten utgår från den 1 januari 2008 till 12 648 kr/MW och månad. Vilket motsvarar i genomsnitt cirka 5,5 öre/kWh. För kärnkraftsproducerad el tas också ut en avgift på 0,3 öre/kWh enligt den s.k. Studsvikslagen, för att täcka kostnader för Studsviks tidigare verksamhet.

För att finansiera framtida kostnader för slutförvar av utbränt kärnbränsle uttas en avgift som är individuell för varje kärnkraftsanläggning. Vägt medeltal för svensk kärnkraft blir 2,2 öre/kWh från den 1 januari 2012. För Barsebäck är avgiften 842 miljoner kr per år. Sammantaget betalar alltså kärnkraftsindustrin i snitt 8 extra öre/kWh till staten, som alltså annan elproduktion inte belastas med.

Utöver detta betalas fasta avgifter för finansiering av Strålskyddsmyndigheten med 320 miljoner kronor per år. Dessutom måste reaktorinnehavarna ställa säkerheter till staten – individuella för varje verk – på sammanlagt drygt 19 miljarder kronor för år 2012 som skall vara omedelbart tillgängliga vid en eventuell olycka.

Jämför detta med till exempel vindkraft, som utöver det ordinarie elpriset får ett tillskott från elcertifikaten. För år 2011 var värdet av dessa ca 20 öre/kWh och det året producerade vindkraften fyra procent av den svenska elen. Alltså subventionerades dessa fyra procent med en dryg miljard kronor för 2011! Detta anser vindkraftsföretagen vara för lite och kräver mera subventioner för att bli lönsamma.

Skillnaden mellan kärnkraft och vindkraft blir alltså 28 öre/kWh till vindkraftens fördel, förutom de fasta pålagorna, 320 miljoner för SSM och kapitalkostnader för 19 miljarder kronor som enbart belastar kärnkraft. Framöver kommer vi dessutom att få betala extra för elnätets anpassning till vindkraftens slumpmässiga inmatning och det blir via räkningen för elöverföring.

Tydligare kan det inte visas att talet om den subventionerade kärnkraften är en myt. Denna straffbeskattning av kärnkraften är långt ifrån den marknadshushållning som politikerna påstår finnas inom elområdet. Det är inte konkurrens på lika villkor.

Lars Wiegert
Sekreterare i Miljövänner för kärnkraft

1aa379f8e0ace59e9a29f2dd3ad4d493

Kommentatör

Lars Weigert

(3 artiklar)

4 KOMMENTARER

 • Afd5b706dc734be37fd28461d434c03f

  debattör sven svensson, 29 dagar sedan

  Fakts OR Fiction

  De riktigt miljövänliga har hamnat i en fantasi mer än i en verklighet . . . och tyvärr så är det mesta agendor och inte fakta . . .

  MEN 1000 vindsnurror är ju en affär på 30 miljarder så visst finns ett stort ekonomiskt intresse mer än lönsamhet och miljövänlighet . . .

 • Ab52671a543d30cb047924d938500f41

  debattör Curt Widlund, 351 dagar sedan

  IPPC vill se mer storskalig energi olje CCS och kärnkraft

  På kort sikt låga energipriser. År 2025 kommer Hansa energi grid mellan Sverige och kontinenten. EU har meddelat att inga anordningar som begränsar överföring av energi får finnas. Den dagen får vi drastiskt högre priser på el och den dagen kommer vindkraftetablisemanget att berikas.
  I England med de höga kontinentpriserna drabbas fattiga energianvändare av kölddöden om de inte kan betala sin elräkning. Samma kommer att hända i Sverige med längre vintrar och kallare klimat.
  I England dog 2013 25 000 människor kölddöden.

  24,000 'died because of cold homes' last winter: Fears grow figure could be higher this year...
  www.dailymail.co.uk
  Cold homes, caused by factors including high energy costs and poor insulation, are known to exacerbate a number of underlying medical conditions in the elderly, leading to more...
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2240716/24-000-died-cold-homes-winter-Fears-grow-figure-higher-year-spiralling-bills.html

 • Ab52671a543d30cb047924d938500f41

  debattör Curt Widlund, 719 dagar sedan

  Vindkraften omöjlig att ersätta atomkraft.

  Vi kan inte ersätta vår atomenergi med vindkraft. Min uppfattning är att det då behövs ca 30 000 vkv har även sett siffran 45 000 vkv + utbyggd vattenkraft och kol/olja eller gaskraft. Helt orealistiskt att sätta upp ytterligare 30 - 45 000 vindkraftvärk (ä!) då olägenheterna för människkor, djur och natur skulle bli outhärdliga.

 • Ab52671a543d30cb047924d938500f41

  debattör Curt Widlund,

  Nästa generation kärnkraft löser den långa förvaringen.

  Nästa generation kärnkraft löser förvaringen av utbränt gammalt kärnbränsle. Utbränt kärnbränsle innehåller ca 97% "energi" kvar som kan laddas i de nya gen 3+, 4 och toriumreaktorerna. När bränslet är utbränt i de nya generatorerna återstår endast ca 10 % "energi" kvar. Nu behöver de utbrända uranbränslet endast förvaras 1000 år. En överskådlig tid jämfört med 100 000 år.

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Energieffektivisering i praktiken

ENERGI För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan om miljonprogrammets behov av upprustning. Visst måste ofta 1

Publicerad 569 dagar sedan | Rafael Ospino

Energigaserna kan bidra till Färdplan 2050

ENERGI Energigasernas bidrag till kraftiga utsläppsminskningar inom industri- och transportsektorn får inte förbises när nu regeringens tar itu med Färdplan 2050. Utmaningarna kan istället bli möjligheter me 2

Publicerad | Anders Mathiasson

Skuggbudgetar med biogassatsningar

ENERGI Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyfter fram biogasen i sina skuggbudgetar och föreslår en rad insatser för ökad produktion och distribution. Samsynen på biogasens möjligheter borde 1

Publicerad | Anders Mathiasson

I slutfasen av glödlampans liv behövs ny standard

ENERGI Konsumentundersökningar har visat att av konsumenterna som har valt energieffektiva ljuskällor, väljer 75% lågenergilampor istället för LED lampor, trots den senares överlägsenhet i effektivitet, livs 5

Publicerad | Kristofer Blockhammar

Sista glödlampan har sett dagens ljus

ENERGI Lördagen den 1 september är det dags för det sista steget i EU:s utfasning av glödlampor. Glödlampor drar onödigt mycket energi så nu kommer även 15-, 25- och 40-wattslamporna inte längre släppas ut p 2

Publicerad | redaktionen

Kvotplikt kan slå hårt mot energigas

ENERGI Just nu lägger regeringen sin sista hand över budgeten för nästa år och i slutet av september får vi reda på vilka prioriteringar och satsningar som görs. Förhoppningsvis finns en del positiva skrivni 1

Publicerad | Anders Mathiasson

Vindkraft hejdar inte klimatförändringar

ENERGI Försöker vindkraftsbranschen att skrämma svenska folket till att köpa vindkraftsandelar? Jo i en landsomfattande propagandaräd verkar det så för vad ska man annars säga om deras påståenden om klimatho 7

Publicerad | Michael Olofsson

Elpriserna skiljer mer än på länge

ENERGI Medelspotpriset i juni på elbörsen Nordpool blev 23,3 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 24,1 öre/kWh i Stockholm och 31,3 öre/kWh i Malmö. Ett underhållsarbete på elnätet som reducerar överföri 0

Publicerad | Faraz Azima

Upprop för ökad satsning på biogas

ENERGI Denna vecka lanserar vi ett nationellt biogasupprop tillsammans med en rad energibolag, fordonstillverkare och miljöteknikföretag. Upptakten var den debattartikel som vi skrev och som publicerades på 3

Publicerad | Anders Mathiasson

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...