Header-betalogo
Ad-vert
Lampor-2012

Från vänster; glödlampa, lågenergilampa, lysrör, halogenlampa, lysdiodlampa (LED). FOTO: Elsäkerhetsverket

Sista glödlampan har sett dagens ljus

Publicerad | redaktionen

Lördagen den 1 september är det dags för det sista steget i EU:s utfasning av glödlampor. Glödlampor drar onödigt mycket energi så nu kommer även 15-, 25- och 40-wattslamporna inte längre släppas ut på EU:s inre marknad. De glödlampor som finns kvar i lager får dock säljas och det är tillåtet att använda lampor man redan köpt.

Belysning står för mer än en femtedel av hushållselen i Sverige. Med energisnålare alternativ kan hushållselen minska med hela 10 procent (vilket motsvarar 2 miljarder kWh per år) i landet och inom EU beräknas man minska elanvändningen med 39 miljarder kWh per år. Nu gäller det för konsumenterna att börja tänka lumen istället för watt, vilket är ett mått på ljusflödet från lampan.


Tips på alternativen
De alternativ som finns till den gamla glödlampan är lågenergi-, halogen- och lysdiodlampor. De är både mer energieffektiva än glödlamporna och därigenom mer miljövänliga. Tillverkarna anger oftast på förpackningen vilken glödlampa de olika alternativen är tänkta att ersätta. Den som är osäker på vilka alternativ som passar just sin armatur ska fråga i den butik där man köper lampan.


Lågenergilampor
Lågenergilampor fungerar som lysrör, men är mycket kompaktare. De finns i många olika utföranden, både för inomhus- och för utomhusbruk.
Det finns en liten del kvicksilver i lamporna, så var noga med att återvinna dem på rätt sätt.


Halogenlampor
En halogenlampa är en slags glödlampa som innehåller halogengas. Den används bland annat till takbelysning och i sänglampor med klämfattning. Lamporna kan bli väldigt varma, upp till 250 °C, så det är viktigt att de inte kommer i kontakt med textilier eller annat lättantändligt material. Den som ska installera spotlights med halogenlampor ska alltid följa tillverkarens anvisningar. Se till att lamporna får tillräckligt med ventilation, och placera dem med tillräckligt avstånd från brännbara byggnadsdelar.


Lysdiodlampor (LED)
Lampor som använder lysdioder för att skapa ljus finns i många olika former. Den belysta ytan från lysdiodslampor blir inte varm, men det innebär inte att lamporna i sig inte kan bli varma. Var därför försiktig med att täcka över dem eller ha dem för nära material som kan börja brinna.


I Elsäkerhetsverkets skrift ”Elsäkerhetspocketen” kan du läsa mer om hur du kontrollerar dina lampor och vad du bör tänka på när du monterar lampor och lamputtag.
På Energimyndighetens webbplats kan man läsa mer om vad utfasningen av den vanliga glödlampan innebär för både hushåll och företag.

Cia Edlund
Elsäkerhetsverket

B34e8f92b14ab424e82fc54e86e1a8ba

Redaktör

redaktionen

(101 artiklar)

2 KOMMENTARER

 • 6847be8b4d40cd9f022c21b7da837aa8

  kommentatör HFransson, 560 dagar sedan

  6000 ton kvicksilver varje år

  Att säga att vi sanerat och övergett kvicksilvret är inte rätt på något sätt!!

  Varje år används 6 000 ton kvicksilver i världen. Av denna volym används endast 20 ton till ljuskällor. En stor andel används vid framställning av papper och den stora boven är utvinning av guld. Guld är i sin tur en komponent i mycket elektronik, och vad jag vet så används en hel del guld vid tillverkning av LED och dess drivdon.

  Det finns en stor utvecklingspotential för att minska kvicksilver i ljuskällor och detta handlar om dosering. Ett lysrör innehåller idag ca 3 mg kvicksilver men för att urladdningsprocessen ska fungera fullgott behövs endast 0,6mg.

  Om belysningstillverkarna blir bättre på att dosera kvicksilver kommer användningen sjunka till ca 4 ton kvicksilver per år. Detta skulle innebära en betydligt mindre miljöpåverkan än all den LED belysning som kommer skrotas i sin helhet eftersom det inte går att byta ljuskälla i många av dem.

 • Ab52671a543d30cb047924d938500f41

  debattör Curt Widlund,

  Mistag av byrokrater i Bryssel

  Glödlampan kunde ha fått leva 7 år till så hade LED och OLED kunnat ta över utan att kvicksilver hade behövts användas ett gift som vi för länge sedan övergett och sanerat efter.

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Energieffektivisering i praktiken

ENERGI För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan om miljonprogrammets behov av upprustning. Visst måste ofta 1

Publicerad 564 dagar sedan | Rafael Ospino

Energigaserna kan bidra till Färdplan 2050

ENERGI Energigasernas bidrag till kraftiga utsläppsminskningar inom industri- och transportsektorn får inte förbises när nu regeringens tar itu med Färdplan 2050. Utmaningarna kan istället bli möjligheter me 2

Publicerad | Anders Mathiasson

Skuggbudgetar med biogassatsningar

ENERGI Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyfter fram biogasen i sina skuggbudgetar och föreslår en rad insatser för ökad produktion och distribution. Samsynen på biogasens möjligheter borde 1

Publicerad | Anders Mathiasson

I slutfasen av glödlampans liv behövs ny standard

ENERGI Konsumentundersökningar har visat att av konsumenterna som har valt energieffektiva ljuskällor, väljer 75% lågenergilampor istället för LED lampor, trots den senares överlägsenhet i effektivitet, livs 5

Publicerad | Kristofer Blockhammar

Sanningen om kärnkraftens subventioner

ENERGI Vissa debattörer hävdar envist att kärnkraften är subventionerad. Sanningen är följande: 4

Publicerad | Lars Weigert

Kvotplikt kan slå hårt mot energigas

ENERGI Just nu lägger regeringen sin sista hand över budgeten för nästa år och i slutet av september får vi reda på vilka prioriteringar och satsningar som görs. Förhoppningsvis finns en del positiva skrivni 1

Publicerad | Anders Mathiasson

Vindkraft hejdar inte klimatförändringar

ENERGI Försöker vindkraftsbranschen att skrämma svenska folket till att köpa vindkraftsandelar? Jo i en landsomfattande propagandaräd verkar det så för vad ska man annars säga om deras påståenden om klimatho 7

Publicerad | Michael Olofsson

Elpriserna skiljer mer än på länge

ENERGI Medelspotpriset i juni på elbörsen Nordpool blev 23,3 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 24,1 öre/kWh i Stockholm och 31,3 öre/kWh i Malmö. Ett underhållsarbete på elnätet som reducerar överföri 0

Publicerad | Faraz Azima

Upprop för ökad satsning på biogas

ENERGI Denna vecka lanserar vi ett nationellt biogasupprop tillsammans med en rad energibolag, fordonstillverkare och miljöteknikföretag. Upptakten var den debattartikel som vi skrev och som publicerades på 3

Publicerad | Anders Mathiasson

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...