Header-betalogo
Ad-vert
Diiagram-2

Under april månad svarade Trafikverket för 58 % av förseningarna för SJ:s snabbtåg. Nu har SJ sänkt ersättningen till resenärerna vid bl a dessa förseningar.

SJ försämrar och försvårar för sina resenärer

Publicerad | Jan-Åke Bosell

Den 1 juni försämrade SJ sin restidsgaranti genom att sänka ersättningsbeloppet när de själva inte har förorsakat förseningen. Beror förseningen exempelvis på ett växelfel börjar ersättning utgå först när förseningen är en timme och då får resenärerna 25 % av biljettpriset i kompensation. Överstiger förseningen två timmar är ersättningen 50 % av priset.

Har SJ själva orsakat förseningen på grund av ett lokfel exempelvis får resenären 50 % av biljettpriset när förseningen är mer än en halvtimme och 100 % när den är mer en timme. I dessa fall får resenären värdebevis.

De regler som SJ tillämpar när de inte själva orsakat förseningen överensstämmer med gällande EU-förordning.

Under april månad berodde närmare 60 % av alla förseningar på infrastrukturen och i alla dessa fall gäller nu den lägre ersättningsnivån. SJ:s nya restidsvillkor drabbar således ett mycket stort antal resenärer.

Det är inte bara villkoren som försämrats utan också resenärens hantering av restidsgarantin. Hur vet resenären när ett fel har orsakats av SJ eller av Trafikverket eller annat tågbolag?

Enligt SJ:s presstjänst kommer informationen till resenärerna inte att förbättras jämfört med i dag. Resenärerna uppmanas att som tidigare ansöka om ersättning och får sedan se vilket svar SJ ger.  De som hanterar ansökningarna hos SJ har tillgång till Trafikverkets förseningsorsaker enligt presstjänsten.

SJ:s nya restidsgaranti kommer att förstärka den splittrade bild av järnvägsresan som flertalet resenärer har i dag genom att sänka ersättningen när Trafikverket eller annat tågbolag ligger bakom en försening. Statliga SJ och myndigheten Trafikverket borde kunna agera gemensamt i kundärenden och göra det enklare att ta tåget.

Om Dagens Nyheter är sen en morgon så ersätter de alltid prenumeranten oavsett om det beror på fel i tryckeriet eller att den fristående utbärningen inte fungerat.

En bättre kundpolicy hos SJ hade varit att alltid ge sina resenärer en bra ersättning och sedan kräva kompensation av Trafikverket eller annat tågbolag.

Övriga större tågbolag i vårt land som Arlanda Express, privatägt,  och Tågkompaniet , som ägs av norska staten, ger resenärerna en ersättning som inte är beroende av anledning till förseningen och som ligger väsentligt över den bas som EU fastlägt och som SJ i de flesta fall nu följer.  

Jan-Åke Bosell
Trafikskribent

60fae2a096a94ab869100476cb7d97ff

Kommentatör

Jan-Åke Bosell

(14 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Borås järnvägsituation typisk

INFRASTRUKTUR Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer och de regionala banorna som är långsamma och rivnin 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Samhällsnytteföretag när staten inte vill

INFRASTRUKTUR Vi måste bygga om för järnväg för att transporterna ska att bli ekonomiskt, klimatmässigt och enrgimässigt hållbara. Vi har inte lång tid på oss innan oljebristen slår till. Men i stället för invester 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Förstår stockholmarna Norrlands värde?

INFRASTRUKTUR Motståndet mot en norrländsk kustjärnväg har varit kompakt, isynnehet från moderater och de från Stockholm, som tror att alllt värde skapas där, och inte inser att Sveriges rikedom skapats från dess r 482

Publicerad | Hans Sternlycke

Riksrevisionskritik av Trafikverksupphandling negligeras

INFRASTRUKTUR Vid halvårsskiftet lämnande Riksrevisionen en svidande rapport om Trafikverkets upphandling av underhåll. Det var mer tro än vetande om vilka upphandlingsformer som var effektiva. Genom en uppföljning 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Västlänken penningförstörelse

INFRASTRUKTUR Västlänken, järnvägstunneln under Göteborg, är en enorm kapitalförstörelse. Varje satsad krona ger 64 öre i förlust. Biltrafiken minskas inte särskilt mycket. Järnvägarna in till Göteborg är så hårt b 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Desperata försök att bota bostadsbristen

INFRASTRUKTUR Genom uppluckring kring regelverket om andrahandsuthyrning tror Oskar Öholm och Jessika Wilhelmsson, riksdagsledamöter och ledamöter i Civilutskottet för Moderaterna, att bostadsbristen kommer minska 0

Publicerad | redaktionen

Undvik olyckor när snön driver ut vilda djur på vägarna

INFRASTRUKTUR Risken för viltolyckor ökar under vinterhalvåret. Med mycket snö i skog och mark uppehåller sig viltet gärna på vägarna där det är enklare att ta sig fram. Svenska Jägareförbundet uppmanar därför all 0

Publicerad | Christina Nilson Dag

Arbetsgivare och fack i gemensam satsning på forskning

INFRASTRUKTUR Sju miljoner kronor fördelade på sammanlagt fem forskningsprojekt. Det är resultatet av Besöksnäringens Forsknings och utvecklingsfond, BFUFs, första fördelning av forskningsmedel. 0

Publicerad | Eva Fohlstedt

Miljöpartiet föreslår gemensam trafikledningscentral

INFRASTRUKTUR En gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholmregionen, så att resenärerna får bättre och snabbare trafikinformation. Det föreslår Miljöpartiet i en motion till Stockholms landsti 0

Publicerad | redaktionen

Klimat och trafik

INFRASTRUKTUR Klimatforskarna har verkligen förfärande sagor att förtälja om vår energiframtid om vi inte ändrar våra utsläpp. Trafiken står för 30 procent av växthusgasutsläppen. Ändå fortsätter vägsatsningarna, n 0

Publicerad | Hans Sternlycke

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...