Header-betalogo
Ad-vert
Tagtavla

Senaste veckan har nya förseningar drabbat SJ

SJ-resenärer saknar information för att begära ersättning

Publicerad | Jan-Åke Bosell

Dagens Nyheter har i dag en helsida som handlar om resenärernas rättigheter till ersättning vid tågförseningar. I artikeln uppmanas resenärerna att inte låta en försening stanna vid en frustration utan även hävda sin rätt till ersättning.

Enligt EU:s miniregler har alla tågresenärer rätt till ersättning om resan blir försenad mer än en timme. En försening på en till två timmar ger rätt att få tillbaka 25 % av biljettpriset kontant och om förseningen är mer än två timmar 50 % av biljettpriset.

SJ sänkte under våren sina ersättningar till denna miniminivå vid förseningar som orsakas av andra än av dem själva. Vid ”egna” förseningar får man ersättning i form av värdebevis redan efter en halvtimmes försening. Detta gäller nu för alla SJ:s tåg.

När förseningen är orsakad av SJ (dagtåg)
• 30 minuters försening ger 50 % ersättning i form av värdebevis
• 60 minuters försening ger 100 % ersättning i form av värdebevis

När förseningen inte är orsakad av SJ
Om resan blir försenad mellan en och två timmar har du rätt att få tillbaka minst 25 procent av biljettpriset.
Om resan blir försenad mer än två timmar har du rätt att få tillbaka minst 50 procent av biljettpriset.

Vid förseningar informerar inte SJ om dessa villkor. Deras uppfattning torde vara  att vi som åker ska vara så insatta i dessa villkor att vi kan begära den ersättning vi är berättigade till. 

I lördags fick ett av SJ:s snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm motorfel i Hallsberg. Då uppstod en försening på 40 minuter och den var 42 minuter vid ankomsten till Stockholm. Samtliga ombord var därmed berättigade till en ersättning om 50 % av biljettpriset i form av värdebevis.

Personalen lämnade inte någon information till oss resenärer om att vi hade denna rättighet. Vi som reser klarar inte att begära ersättning då vi inte vet orsaken till en försening. Det är bara SJ och Trafikverket som sitter inne med denna kunskap. I detta fall torde det dock vara solklart att förseningen orsakades av SJ.

För att vi resenärer ska kunna hävda vår rätt mot SJ måste vi få information i första hand om vem som orsakat en enskild försening och helst också vilken ersättning som utgår i varje enskilt fall.

Om SJ hade ambitionen att förenkla för oss resenärer skulle inte alla behöva ansöka om ersättning då SJ har de uppgifter som krävs för de allra flesta som åker snabbtåg.

Vad sägs om denna information ombord på ett försenat SJ-tåg!
”Vi beklagar förseningen, som tyvärr orsakades av oss. De resenärer som är berättigade till restidsersättning och där vi har all erforderlig information i vårt system får värdebevisnummer som epost inom en timme. Har du inte fått denna information, ber vi dig ansöka om ersättning enligt de upplysningar som finns på vår hemsida.

Jan-Åke Bosell
Trafikskribent

60fae2a096a94ab869100476cb7d97ff

Kommentatör

Jan-Åke Bosell

(14 artiklar)

1 KOMMENTARER

 • C0d66bdb9804d71817bd2a95ef023500

  debattör Magnus Ivarsson,

  Civ. ing söker jobb längst motorvägarna

  Jag passar på att söka jobb här också.

  http://hd.se/bastad/2012/07/21/soker-jobb-med-klotter/

  Söker nu jobb mha 3 meter höga bokstäver längst motorvägarna.
  Hallandsposten har skrivit 2 artiklar om detta.
  Började med detta för ca 3 månader sedan men är fortfarande utan arbete.

  M.Sc. in Engineering Physics / LTH

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Borås järnvägsituation typisk

INFRASTRUKTUR Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer och de regionala banorna som är långsamma och rivnin 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Samhällsnytteföretag när staten inte vill

INFRASTRUKTUR Vi måste bygga om för järnväg för att transporterna ska att bli ekonomiskt, klimatmässigt och enrgimässigt hållbara. Vi har inte lång tid på oss innan oljebristen slår till. Men i stället för invester 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Förstår stockholmarna Norrlands värde?

INFRASTRUKTUR Motståndet mot en norrländsk kustjärnväg har varit kompakt, isynnehet från moderater och de från Stockholm, som tror att alllt värde skapas där, och inte inser att Sveriges rikedom skapats från dess r 482

Publicerad | Hans Sternlycke

Riksrevisionskritik av Trafikverksupphandling negligeras

INFRASTRUKTUR Vid halvårsskiftet lämnande Riksrevisionen en svidande rapport om Trafikverkets upphandling av underhåll. Det var mer tro än vetande om vilka upphandlingsformer som var effektiva. Genom en uppföljning 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Västlänken penningförstörelse

INFRASTRUKTUR Västlänken, järnvägstunneln under Göteborg, är en enorm kapitalförstörelse. Varje satsad krona ger 64 öre i förlust. Biltrafiken minskas inte särskilt mycket. Järnvägarna in till Göteborg är så hårt b 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Desperata försök att bota bostadsbristen

INFRASTRUKTUR Genom uppluckring kring regelverket om andrahandsuthyrning tror Oskar Öholm och Jessika Wilhelmsson, riksdagsledamöter och ledamöter i Civilutskottet för Moderaterna, att bostadsbristen kommer minska 0

Publicerad | redaktionen

Undvik olyckor när snön driver ut vilda djur på vägarna

INFRASTRUKTUR Risken för viltolyckor ökar under vinterhalvåret. Med mycket snö i skog och mark uppehåller sig viltet gärna på vägarna där det är enklare att ta sig fram. Svenska Jägareförbundet uppmanar därför all 0

Publicerad | Christina Nilson Dag

Arbetsgivare och fack i gemensam satsning på forskning

INFRASTRUKTUR Sju miljoner kronor fördelade på sammanlagt fem forskningsprojekt. Det är resultatet av Besöksnäringens Forsknings och utvecklingsfond, BFUFs, första fördelning av forskningsmedel. 0

Publicerad | Eva Fohlstedt

Miljöpartiet föreslår gemensam trafikledningscentral

INFRASTRUKTUR En gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholmregionen, så att resenärerna får bättre och snabbare trafikinformation. Det föreslår Miljöpartiet i en motion till Stockholms landsti 0

Publicerad | redaktionen

Klimat och trafik

INFRASTRUKTUR Klimatforskarna har verkligen förfärande sagor att förtälja om vår energiframtid om vi inte ändrar våra utsläpp. Trafiken står för 30 procent av växthusgasutsläppen. Ändå fortsätter vägsatsningarna, n 0

Publicerad | Hans Sternlycke

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...