Header-betalogo
Ad-vert
Ulf-wallin-sj

Ulf Wallin, biträdande presschef SJ

SJ satsar i Dalarna

Publicerad | Ulf Wallin

Tvärtemot vad skribenten Jan-Åke Bosell påstår så satsar SJ offensivt i Dalarna med tidtabellskiftet i november. Varje vardag sätts tre turer med det nya snabbtåget SJ 3000 i vardera riktningen in mellan Dalarna och Stockholm. Det nya tåget innebär bättre komfort och service, bland annat med nytt informations- och underhållningssystem ombord, bättre anpassning för funktionshindrade genom rullstolslyftar och extra rullstolsplats.

Tåget kör även snabbare, 200 kilometer i timmen jämfört med IC (lok och vagn) som kör 160. Om behovet finns kan även de nya tågsätten fördubblas och antalet resenärer utökas från 245 till det dubbla. De nya tågen, som sedan i februari trafikerar sträckan Sundsvall-Stockholm, har visat sig vara mycket driftsäkra och är även vintertåligare än SJs tidigare tågtyper.


Idag kör SJ  tio turer till och från Dalarna varav två till/från Mora, en till/från Borlänge och sju till/från Falun. Från och med den 1 november körs tre av de sju dubbleturerna till/från Falun med nya snabbtåget SJ 3000. Dessa tåg kan förlängas vid speciella tillfällen och reseintensiva helger. Fyra dubbelturer förblir alltså med IC-tåg till Falun. Dubbelturerna till/från Mora och Borlänge med IC-tåg bibehålls också.


Det kommer att bli en prisskillnad mellan de nya snabbtågen och de äldre IC-tågen. Snabbare resa, ökad service och komfort innebär ett högre biljettpris. Men dalaresenärerna kommer att ha stor valfrihet. Att åka med IC-tågen eller på andra restider än de allra högst frekventerade kommer att innebära ett lägre biljettpris.


Vi är säkra på att resenärerna till och från Dalarna kommer att välkomna den ökade flexibiliteten i tågresandet.


Ulf Wallin,
biträdande presschef SJ

 

se även http://teknikdebatt.se/debatt/dyrare-och-samre-med-snabbtag

F774c42f59d4b9cadc0b3a138fbf40b2

Kommentatör

Ulf Wallin

(1 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Borås järnvägsituation typisk

INFRASTRUKTUR Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor del av landet. Både för höghastighetsförbindelsen som kanske aldrig kommer och de regionala banorna som är långsamma och rivnin 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Samhällsnytteföretag när staten inte vill

INFRASTRUKTUR Vi måste bygga om för järnväg för att transporterna ska att bli ekonomiskt, klimatmässigt och enrgimässigt hållbara. Vi har inte lång tid på oss innan oljebristen slår till. Men i stället för invester 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Förstår stockholmarna Norrlands värde?

INFRASTRUKTUR Motståndet mot en norrländsk kustjärnväg har varit kompakt, isynnehet från moderater och de från Stockholm, som tror att alllt värde skapas där, och inte inser att Sveriges rikedom skapats från dess r 482

Publicerad | Hans Sternlycke

Riksrevisionskritik av Trafikverksupphandling negligeras

INFRASTRUKTUR Vid halvårsskiftet lämnande Riksrevisionen en svidande rapport om Trafikverkets upphandling av underhåll. Det var mer tro än vetande om vilka upphandlingsformer som var effektiva. Genom en uppföljning 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Västlänken penningförstörelse

INFRASTRUKTUR Västlänken, järnvägstunneln under Göteborg, är en enorm kapitalförstörelse. Varje satsad krona ger 64 öre i förlust. Biltrafiken minskas inte särskilt mycket. Järnvägarna in till Göteborg är så hårt b 0

Publicerad | Hans Sternlycke

Desperata försök att bota bostadsbristen

INFRASTRUKTUR Genom uppluckring kring regelverket om andrahandsuthyrning tror Oskar Öholm och Jessika Wilhelmsson, riksdagsledamöter och ledamöter i Civilutskottet för Moderaterna, att bostadsbristen kommer minska 0

Publicerad | redaktionen

Undvik olyckor när snön driver ut vilda djur på vägarna

INFRASTRUKTUR Risken för viltolyckor ökar under vinterhalvåret. Med mycket snö i skog och mark uppehåller sig viltet gärna på vägarna där det är enklare att ta sig fram. Svenska Jägareförbundet uppmanar därför all 0

Publicerad | Christina Nilson Dag

Arbetsgivare och fack i gemensam satsning på forskning

INFRASTRUKTUR Sju miljoner kronor fördelade på sammanlagt fem forskningsprojekt. Det är resultatet av Besöksnäringens Forsknings och utvecklingsfond, BFUFs, första fördelning av forskningsmedel. 0

Publicerad | Eva Fohlstedt

Miljöpartiet föreslår gemensam trafikledningscentral

INFRASTRUKTUR En gemensam trafikledningscentral för kollektivtrafiken i Stockholmregionen, så att resenärerna får bättre och snabbare trafikinformation. Det föreslår Miljöpartiet i en motion till Stockholms landsti 0

Publicerad | redaktionen

Klimat och trafik

INFRASTRUKTUR Klimatforskarna har verkligen förfärande sagor att förtälja om vår energiframtid om vi inte ändrar våra utsläpp. Trafiken står för 30 procent av växthusgasutsläppen. Ändå fortsätter vägsatsningarna, n 0

Publicerad | Hans Sternlycke

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...