Header-betalogo
Ad-vert
Leif_svensson

Leif Svensson, förbundsordförande

Sjuklön och sjuklöneansvar hämmar småföretagare

Publicerad | Leif Svensson

I ett modernt och människovänligt samhälle är det fullständigt självklart att alla som, trots vilja och ansträngning, inte kan försörja sig själva skall få hjälp med detta. Är man till exempel sjuk skall man ha sjukersättning.

Den stora frågan är: Vem som skall betala, är det staten, arbetsgivaren eller båda tillsammans?
Dagens system tvingar arbetsgivaren, oavsett orsak till arbetsoförmåga, att stå för kostnaderna i 14 dagar. Därefter träder staten in.

Detta är synnerligen hämmande för, framför allt, småföretagarnas vilja att expandera sina verksamheter och anställa mer folk.
Enligt flera, av varandra, oberoende undersökningar är detta förhållande det största hindret för eventuella nyanställningar. Småföretagare vill inte hamna i en situation, där återkommande sjukskrivningar bland de anställda äventyrar företagets existens.
Skulle sjuklöneansvaret för småföretagarna tas bort, blir riskerna vid nyanställningar oerhört mycket lägre.

Merparten av mindre företagare blir mer benägna att anställa ytterligare medarbetare.
Viljan och förmågan finns, men riskerna är i dag för stora. Alla är eniga om att det är landets småföretagare som är motorn i svensk ekonomi men den politiska viljan att förbättra företagsklimatet för dessa har hittills varit liten.

Det är dags att föra upp småföretagarnas förhållanden högt på den politiska agendan och därmed bryta den negativa attityd som finns bland dessa till att nyanställa.
Det finns många svenska politiker och beslutsfattare som förstår det allvarliga i dagens system och vill ändra på detta.

Låt detta bli ett första steg mot en uttalad företagarlinje i svensk arbetsmarknadspolitik.Leif Svensson                   

Förbundsordförande

49357bf39462e61cfdd2bdeeb52bd68d

Kommentatör

Leif Svensson

(1 artiklar)

0 KOMMENTARER

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Tyresö kommun vill hjälpa studenter till arbete

ARBETSMARKNAD En rapport från Svensk Näringsliv visar att var femte elev ett år efter avslutade studier fortfarande inte fått ett arbete. Tyresö kommun vill underlätta för studenter genom att införa ett studentmeda 0

Publicerad | redaktionen

På väg mot utbrändhet

ARBETSMARKNAD Över hela världen ser vi en trend där anställda blir alltmer stressade. Istället för att återfå det lugn de hade innan den ekonomiska nedgången, visar undersökningar att anställda världen över, två å 0

Publicerad | Eric Uggla

Viktigt behålla forskning och utveckling på Sony i Lund

ARBETSMARKNAD Beskedet att Sony Mobile i Lund varslar 650 anställda om uppsägning och drar ner antalet konsulter är allvarligt och riskfyllt. Det skriver Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg i en kommentar 0

Publicerad | Jennie Zetterström

Yrkesutbildningar ger fler jobb

ARBETSMARKNAD Yrkesutbildning är en viktig pusselbit för att komma till rätta med arbetslösheten bland unga. Näringslivet vill att samtliga berörda departement i höstens budget drar åt samma håll och samverkar för 1

Publicerad | redaktionen

Finanskris och sena betalningar hotar småföretag

ARBETSMARKNAD Skuld- och finanskrisen i södra Europa hotar den internationella tillväxten och stabilititeten i banksystemet. Sverige har hittills klarat sig relativt bra med starka statsfinanser och fortsatt sysse 459

Publicerad | Peter Germer

Småföretagskonjunkturen – optimism, men tillväxthinder för kvinnors företagande

ARBETSMARKNAD Jämställdheten i företagandet går framåt, men det går långsamt. Totalt i landet är mindre än var tredje företagare kvinna. Västernorrlands län ligger något lägre än riksgenomsnittet med 28 procent kvi 0

Publicerad | Peter Germer

Tyst minut för bättre arbetsmiljö

ARBETSMARKNAD Antalet dödsfall, olyckor och sjukdomar kopplade till arbetsplatser minskar stadigt sedan femtiotalet. Det fortsatta arbetet handlar om att förändra attityder och beteenden samt framhålla att arbetsmi 0

Publicerad | Bodil Mellblom

Låt månskensföretagarna ta steget ut i solskenet

ARBETSMARKNAD Åtta av tio nya jobb som tillkommit de senaste 20 åren har skapats i småföretagen. Framförallt skapar de företagare som driver bolag arbetstillfällen åt andra, i genomsnitt sysselsätter de ytterligare 513

Publicerad | Peter Germer

Företagarna: Reinfeldt missar det viktigaste

ARBETSMARKNAD Statsminister Reinfeldts utspel i början av februari om att vi svenskar bör vara beredda att jobba betydligt längre för att vi ska klara framtidens välfärd skapade många tidningsrubriker och ledde til 453

Publicerad | Peter Germer

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar för markbuller på Bromma Stockholm Airport i innovationstävlingen Swedavia Airport...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...