Header-betalogo
Ad-vert
Andersmathiasson

Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige

Skuggbudgetar med biogassatsningar

Publicerad | Anders Mathiasson

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lyfter fram biogasen i sina skuggbudgetar och föreslår en rad insatser för ökad produktion och distribution. Samsynen på biogasens möjligheter borde kunna öppna för en blocköverskridande satsning.

Oppositionspartierna har i veckan presenterat sina skuggbudgetar. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår genom olika klimatprogram satsningar för att minska utsläppen av växthusgaser. Biogasen främjas genom stöd till såväl produktion som distribution.

Även regeringen lyfte i sin höstbudget fram biogasens fördelar men valde att förlänga och utöka det befintliga stödet till marknadsintroduktion av ny teknik. Sammantaget visar dock de olika budgetförslagen att partierna ser biogasens utveckling som viktig.  

Både oppositionen och regeringen väljer att framhålla biogasen och dess möjligheter till minskade utsläpp. Det borde därmed finnas utrymme för enighet över blockgränserna kring åtgärder för att öka produktionen och stärka marknaden.

MP går längst i sin satsning på biogas. Partiet föreslår ett produktionsstöd på 140 miljoner årligen till lantbrukare som vill producera biogas på gården. Man vill också införa ett stöd på 50 miljoner för utbyggnad av tankstationer för biogas. 50 miljoner avsätts dessutom till premier för de som vill konvertera sin bil från bensin till biogasdrift.

Även S vill öka biogasproduktionen inom lantbruket genom en metanreduceringsersättning på 20 öre per producerad kilowattimme. Partiet satsar även på ett särskilt klimatinnovationsprogram för att minska utsläpp av växthusgaser. Man tar som exempel en biogasanläggning där medel ska kunna sökas inom programmet för att delfinansiera byggandet. Socialdemokraterna vill även införa en miljöbilsbonus för de som köper en bil med lägre utsläpp. Följer den bonusen den av regeringen föreslagna miljöbilspremien skulle nästan samtliga gasbilar gynnas av förslaget.

V föreslår också ett klimatprogram på en miljard kronor per år till kommuner, landsting och företag för att stimulera lokala åtgärder för utsläppsminskningar. Dessutom vill partiet införa ett investeringsprogram för att stimulera utbyggnad av den svenska biogasproduktionen och distributionen för att möjliggöra tillgång på mackar med biogas runt om i landet.

Sverigedemokraterna gör i sin skuggbudget ingen särskild satsning på biogas utan lyfter istället fram forskning, utveckling och innovation inom olika biobränslen.

Anders Mathiasson
VD Energigas Sverige

3e2540bea71a43709a05ac9d451ccf53

Kommentatör

Anders Mathiasson

(12 artiklar)

1 KOMMENTARER

  • Ab52671a543d30cb047924d938500f41

    debattör Curt Widlund,

    Biogas utan skogsavfall

    Biogas från avfall där hela byar går samman gör man i Tyskland. Som "bränsle" används avfall som halm, gödsel, hushåll, gräs o löv, gtenar o kvistar i stort sett allt som kan ruttna. Tar man avfall från skogen måste man ersätta det med konstgödsel inte så bra och dyrt.

Kommentera artikeln

Du måste logga in för att använda detta verktyg!

Energieffektivisering i praktiken

ENERGI För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters energianvändning. Men hur skall det gå till? Exempelvis debatteras frågan om miljonprogrammets behov av upprustning. Visst måste ofta 1

Publicerad 569 dagar sedan | Rafael Ospino

Energigaserna kan bidra till Färdplan 2050

ENERGI Energigasernas bidrag till kraftiga utsläppsminskningar inom industri- och transportsektorn får inte förbises när nu regeringens tar itu med Färdplan 2050. Utmaningarna kan istället bli möjligheter me 2

Publicerad | Anders Mathiasson

I slutfasen av glödlampans liv behövs ny standard

ENERGI Konsumentundersökningar har visat att av konsumenterna som har valt energieffektiva ljuskällor, väljer 75% lågenergilampor istället för LED lampor, trots den senares överlägsenhet i effektivitet, livs 5

Publicerad | Kristofer Blockhammar

Sanningen om kärnkraftens subventioner

ENERGI Vissa debattörer hävdar envist att kärnkraften är subventionerad. Sanningen är följande: 4

Publicerad | Lars Weigert

Sista glödlampan har sett dagens ljus

ENERGI Lördagen den 1 september är det dags för det sista steget i EU:s utfasning av glödlampor. Glödlampor drar onödigt mycket energi så nu kommer även 15-, 25- och 40-wattslamporna inte längre släppas ut p 2

Publicerad | redaktionen

Kvotplikt kan slå hårt mot energigas

ENERGI Just nu lägger regeringen sin sista hand över budgeten för nästa år och i slutet av september får vi reda på vilka prioriteringar och satsningar som görs. Förhoppningsvis finns en del positiva skrivni 1

Publicerad | Anders Mathiasson

Vindkraft hejdar inte klimatförändringar

ENERGI Försöker vindkraftsbranschen att skrämma svenska folket till att köpa vindkraftsandelar? Jo i en landsomfattande propagandaräd verkar det så för vad ska man annars säga om deras påståenden om klimatho 7

Publicerad | Michael Olofsson

Elpriserna skiljer mer än på länge

ENERGI Medelspotpriset i juni på elbörsen Nordpool blev 23,3 öre/kWh i elområde Luleå och Sundsvall, 24,1 öre/kWh i Stockholm och 31,3 öre/kWh i Malmö. Ett underhållsarbete på elnätet som reducerar överföri 0

Publicerad | Faraz Azima

Upprop för ökad satsning på biogas

ENERGI Denna vecka lanserar vi ett nationellt biogasupprop tillsammans med en rad energibolag, fordonstillverkare och miljöteknikföretag. Upptakten var den debattartikel som vi skrev och som publicerades på 3

Publicerad | Anders Mathiasson

!TD Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress ovan för att ta del av Teknikdebatts nyhetsbrev. Vi lämnar inte ut mailadresser vidare.

Het debatt

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i två steg om hur man kan minska byggavfallet vid renovering...

Ad-horiz

Senaste inlagda debatter

Tävling hjälper Allmännyttan att renovera miljösmartare

Bransch- och intresseorganisationen SABO bjuder in till en tävling i...

Swedavia utlyser innovationstävling

Swedavia välkomnar svenska och internationella deltagare att dela sina lösningar...

Vem skall ha inflytande på medicinsk forskning och behandlingar?

Inbjudan till enkätundersökningen: ”Nya möjligheter till delaktighet och medicinska behandlingar”...

Energieffektivisering i praktiken

För att nå EUs 20-20-20-mål måste vi drastiskt minska fastigheters...

Borås järnvägsituation typisk

Tillståndet för järnvägsförbindelserna till Borås är typiskt för en stor...